A középtengelici Csapó-kúria parkja


 A kastélyról és a mellette lévő kápolnáról olvasnivalót és további képeket itt találunk. Az alábbiakban csak a park történetét (főként Szentes András tanulmánya alapján), és a róla szerzett benyomásaimat fogom tárgyalni. A kúria és a park megteremtőjéről, a kiemelkedő jelentőségű reformkori személyiségről a wikipedián találunk ismertetőt.
A park kialakítására a kúria elkészülte után került sor. Csapó Dániel a kor divatjának megfelelően angolparkot alakítatott ki. Palántákat hozatott német földről és a közeli parkokból, erdészetekből. Ugyanakkor a régebbi szebb fákat is megtartotta. Nemcsak a parkot fásította, hanem a futóhomok megkötésére fenyveseket is telepített. Talán az ő hatására lehet a Benyovszky-park környezetében rengeteg fenyvest látni a mai napig is. A téglakészítéshez a kúria közelében  termelték ki az agyagot. Ebben a bányagödörben az Éri-patak bevezetésével létrejött egy kerek tó, amelynek közepén egy sziget volt. A mai tórendszer jelentősen különbözik a régi térképekről ismert állapotoktól. Fennmaradtak Klösz György felvételei is a parkról, ezek azt mutatják, hogy  a kúria 19. század végi átalakításakor  nem változtattak a tó alaprajzán. A 19.sz. végén azonban sor kerülhetett egy jelentősebb  telepítésre is, mert a park fáinak jelentős része ezt támasztja alá.  A helyiek emlékei szerint a mai tórendszer kialakítása az 1960-as években vette kezdetét, amikor a kúria polgárvédelmi raktár lett, és az elvadult park gyakran lett polgárvédelmi és katonai gyakorlatok színtere. Ekkor sok gödröt létesítettek a parkban. Az 1970-es években a horgásztavak kialakításával válhatott az átalakítás teljessé. A park 1975 óta van helyi védettség alatt. Ma négy összefüggő tavacskát látunk itt, amelynek eredményeképpen a vízzel borított terület jelentősen növekedett. Az átalakítás jellegét a következő műholdfelvételen próbáltam rekonstruálni a Szentes-tanulmányban publikált régi térképek alapján. A park legértékesebb része az eredeti tó partján megmaradt fák sora. Van itt három mocsári ciprus, ebből egy a tó bővítése során a víz közepére került, és azóta is ott tengődik hősiesen. Régebben a sziget éke lehetett a virginiai boróka. Szépek a tópart platánjai, fekete diói is. A park értékei közé tartozik még öt nagy tölgy is. Ezek közül négy 450 cm-es törzskörméret felett van, a legnagyobb 495 cm. Egy-két év, és és listás méretűek lesznek. A parkban az 1990-es évek legelején jártam először. Ekkor a kúria közvetlen közelében még ált egy megdöbbentő méretű vérbükk. Az 1990-es évek közepén a bükk pusztulásnak indult, majd ki is vágták.
A kúriát a 1990-es évek közepén egy osztrák illető vette meg. Először rendbe hozatta a uradalom melléképületeit, majd elkezdte a gazdálkodást és a lótenyésztést. A park nagy részét kitisztítatta. Nekem akkor úgy tűnt , hogy nagyméretű, egészséges fák is áldozatul estek ennek a tisztogatásnak. A park területe feldarabolásra került. A tavak környékét megtarthatta a horgászegyesület, a többi az osztrák gazda tulajdonába került. Hamarosan sor került a terület körbekerítésére is. Ma az osztrák tulajdonos területére csak hosszas utánjárás és egyeztetés után juthatunk be. A horgászegylet területe szabadon látogatható. Az osztozkodás során az értékesebb fák zöme a horgászegylet területére került. Az osztrák felére csak a tájképileg nagyon szép angolkert maradványai esnek, valamint a fenyők és két nagy tölgy. A két tölgy közül is az egyik közvetlenül a kerítés mellett áll.  (Fontos megjegyezni, hogy az osztrák fél területét a rendelkezésre álló csekély idő alatt csak részben sikerült bejárnom, ott még lehetnek értékes fák.) Az osztrák gazda helyreállítása tevékenysége azonban hamarosan megtört, el is hunyt, birtokát fia igazgatja azóta. A kápolna még felújításra került, némileg "redukált" formában, de a kúria épületén csak kisebb tető és csatornajavítások történtek. Ott jártamkor a kápolna belső kifestése folyt. A park  újra kissé elvadult, csak kis részt legelnek le a lovak, még kevesebb részt nyírnak. Gondosan ápolt viszont a kúria előtt bukszusos.  Sajnos a horgászegylet is csak a tópart közvetlen környezetét gondozza, azt sem mindenhol. A többi részen szinte már áthatolhatatlan a bozótos. Összességében a park most rosszabb állapotúnak tűnt nekem, mint 4-5 évvel ezelőtt, amikor a bemutatásra kerülő képek egy része készült. Igaz akkor március volt.
Szólni kell még a Csapó-kriptáról, amely a kúriától mintegy 2 km-re nyugatra található. Régen a sírbolt környékén főként örökzöldek állhattak: virginiai borókák, tuják, hamisciprusok, fekete fenyők. Mellettük néhány lombos fa: juharok, tölgyek tették változatosabbá a környéket. Mára a kripta környékén az erdő elvadult. A kriptát természetesen már többször feltörték, és évekkel ezelőtt nagyon gondozatlannak láttam a környéket.  Most azonban a kripta környéke szépen rendbe van téve. Remélem sokáig így marad még.
A bemutatott képek tehát két időpontban készültek, 2003. márciusában -ekkor a park még nem volt kerítéssel megosztva- és 2009 augusztusában.
 


| Tovább> | | Vissza a nyitóoldalra<< |