Levelezési szokásaink

Vizsgált időszak: 2003.01.01.-08.17.

A legalább 3 levelet küldők adatai táblázatosan

Nagyon sok következtetés levonható: ki levelez munkaidőben (persze mások a munkarendek!) vagy szabad időben, ki szeret korán kelni vagy későn feküdni stb.

A 6 legaktívabb levelező és az egész lista tevékenysége hisztogramok formájában

Rövid szöveges jellemzés az ábrán szereplők szokásairól

mindeni - A mélypont hajnali 3-tól van, a délutáni 14-től. Három csúcs mutatkozik: 9-től, 18-tól és 21-től, utóbbi 2 a nagyobb.
CsA - Jellemző rá a hajnali 4-6 közti és koraesti aktivitás, utóbbinál látható egy (híradó nézési?) visszaesés. A hajnali időszakban szinte csak ő aktív.
Elbi - Reggel illetve délutántól éjjelbe elhúzódóan működik. Ő a lagnagyobb bagoly.
Ccapo - Késő este, 21-től indul be igazán, de 1-kor már rendszerint lefekszik. A 7-9 közti kisebb csúcs a kényszerűen otthon töltött hónapok jele?
Yano - 8-9 körül néz a levelezőre, majd kora délutántól elnyúlóan megint. 18-től szeret legjobban a gépen tenni-venni. Éjjel alig levelez.
DoSy - Enyhe délelőtti és délutáni működés jellemzi egy-egy ebéd utáni rövid és 22-től induló hosszabb csúccsal. Elbi után a második (kis)bagoly.
Schubi - délelőtt 9 és 11 körül lendül bele a levelezésbe, ritkábban estefelé is tevékeny.