Fossett 6th attempt to solo circumnavigete the Globe. / Fossett 6. próbálkozása egyedül körbeléghajózni a Földet.

previous current flight / előző mostani repülés
Time, position: 2002-06-29 09:16:04 UTC Lat:-44.7 Lon:18.9 / Idő, helyzet: 2002-06-29 11:16:04 KEI Szél:-44.7 Hossz:18.9
Sensitive areas: click on right bottom of picture / Érzékeny terület: kattints a kép jobb alsó részére.

Flight homepage / A repülés honlapja: www.spiritoffreedom.com
Globe display sw: download here (an old good QuickBasic program updted recently).

Fossett 4000 m magasban közeledik Afrika csúcsa felé mintegy 70-75 km/h sebességgel. Itt egy viharzóna van, ha ezt sikerül elkerülnie, valószínűleg sikerül a rekord.
(c) 2002, CsA