Jövőkép a város fejlődéséről

Kultúra
 1. Mérlegelni kell Stagione-színház lehetőségét.
 2. Fel kell vetni egy képtár kialakításának szükségességét. (a lakosság megkérdezhető, de igény csak a kialakítás után pár évvel várható). Kisebb képtárak már vannak a megyében (Paks, Kölesd, Tamási, Dombóvár stb.).
 3. Egy új és korszerű könyvtár átépítése elkerülhetetlen, mely egyben irányítaná a szétszórt kisebb könyvtárak hálózatát.
 4. Egy irányító- vezető kulturális grémium megszervezése a következő évek fontos feladata lesz (az önkormányzatok kulturális bizottságai erre teljesen alkalmatlanok – ezt 16 év alatt bebizonyították!). Ez végezné el az eddig teljesen passzív civil szervezetek, TIT, főiskola, kulturális kávéházak stb. aktivitásának felszínre hozását, városi hasznosítását.

Egészségesebb város
 1. A kórház jelentős felújítása, átalakítása szükséges (renováció, osztálysúlypontok átalakítása, új szakmák vagy szakmai feladatok befogadása stb.).
 2. Felkészülés a várható feladatváltozásokra (idős korúak számszaki előre törése, kardiovaszkuláris betegségek változó – főleg rehabilitációs – ellátása, idegrendszeri betegségek akut és rehabilitációs ellátása, daganatos betegek).
 3. Ki kell alakítani a regionális munkamegosztás optimális feltételeit, egymás kölcsönös kiszolgálási lehetőségeit (megszűnő osztályok helyettesítése – szemészet, bőrosztály, fertőző betegségek osztálya, egynapos elektív sebészet stb.).
 4. Mérlegelni kell az irányított betegellátás újragondolását (lásd előző feltételek és feladatok). A betegellátás feltételei csak javulhatnak, ehhez viszont az ellátásnak gyorsabbnak, szakszerűbbnek, célirányosabbnak kell lenni – ez feltételezi az irányítást, az utólagos értékelést és időközönként a hatás tanulmányok elkészítését.
 5. Végre el kell érni, hogy ne csak ki nem dolgozott szózuhatag legyen a megelőzés. Ezzel minden szinten (alapellátás, járóbeteg ellátás, intézeti fekvőbeteg ellátás stb.) önálló diszciplinaként és komplex módon kell kezelni ezt a kérdést. Ezek a kérdések fogják megalapozni az egészségesebb és az egészség szolgáltatással elégedettebb lakossági attitűdöt (a teljesség igénye nélkül!).

Közlekedés, ipar, mezőgazdaság
 1. Szekszárd jól vezetett, de rossz minőségű utak csomópontján fekszik. Jó minőségű utakra van szükség.
 2. Vízi utak, vízi közlekedés lehetőségeinek mérlegelése és fokozása.
 3. Az ipartelepítésnél priorálni kell a kis- és középvállalkozásokat, a magas minőségi igényt, a helyi munkahelyteremtést elősegítő megoldásokat.

Idegenforgalom
 1. Csökkenteni kell az átrohanó turizmust. Fokozni kellene a turizmust támogató médiumok tevékenységét.
 2. Javítani kell a lokális (város, kistérség, régió) idegenforgalmat értő és közvetítő idegenforgalmi szakemberek tevékenységét (nyelvtudás, időbeli hozzáférhetőség stb.).
 3. Javítani kell a kulturális turizmus feltételeit (ásatások, múzeumok, kulturális üzlethálózat, kiállítások).
 4. Idegenforgalmi szakemberek rendszeres, időhöz kötött, periodikus továbbképzése.
 5. Elkerülhetetlen a szállodakérdés európai minőségű megoldása – egy új, nagy befogadó képességű szálloda kivitelezése. 
GT - 2006.11.23.