S.sz.KódLeírás
00x0000A művelet sikeresen befejeződött.
10x0001Nem megfelelő funkció.
20x0002A rendszer nem találja a megadott fájlt.
30x0003A rendszer nem találja a megadott elérési utat.
40x0004A rendszer nem tudja a fájlt megnyitni.
50x0005A hozzáférés megtagadva.
60x0006A leíró érvénytelen.
70x0007A tároló vezérlőblokkok tönkrementek.
80x0008A parancs végrehajtásához nincs elég tárolóhely.
90x0009Érvénytelen a tároló vezérlőblokk címe.
100x000AA környezet nem megfelelő.
110x000BNem megfelelő formátumú program betöltésére történt kísérlet.
120x000CÉrvénytelen a hozzáférési kód.
130x000DÉrvénytelen adatok.
140x000ENincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez.
150x000FA rendszer nem találja a megadott meghajtót.
160x0010A könyvtárat nem lehet eltávolítani.
170x0011A rendszer nem tudja a fájlt egy másik lemezmeghajtóra áthelyezni.
180x0012Nincs több fájl.
190x0013Az adathordozó írásvédett.
200x0014A rendszer nem találja a megadott eszközt.
210x0015Az eszköz nem áll készen.
220x0016Az eszköz nem ismeri fel a parancsot.
230x0017Adathiba (CRC)
240x0018A program kiadott egy parancsot, de a parancs hossza nem megfelelő.
250x0019A meghajtó nem talál egy adott területet vagy sávot a lemezen.
260x001AA megadott lemezhez nem lehet hozzáférni.
270x001BA meghajtó nem találja a kért szektort.
280x001CA nyomtatóból kifogyott a papír.
290x001DA rendszer nem tud írni a megadott eszközre.
300x001EA rendszer nem tudja olvasni a megadott eszközt.
310x001FEgy rendszerhez csatlakoztatott eszköz nem működik.
320x0020A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert azt egy másik folyamat használja.
330x0021A folyamat nem fér hozzá a fájlhoz, mert egy másik folyamat zárolta a fájl egy részét.
340x0022Nem a megfelelő lemez van a meghajtóban.Helyezze be %2 lemezt (kötet sorozatszáma: %3)%1 meghajtóba.
360x0024Túl sok fájl van megosztásra megnyitva.
380x0026Elérte a fájl végét.
390x0027A lemez megtelt.
500x0032A hálózati kérés nem támogatott.
510x0033A távoli számítógépet nem lehet elérni.
520x0034Kettős név van a hálózaton.
530x0035A hálózati elérési út nem található.
540x0036A hálózat foglalt.
550x0037A megadott hálózati erőforrás vagy eszköz már nem érhető el.
560x0038Elérte a NetBIOS parancskorlátját.
570x0039Hardverhiba történt a hálózati kártyán.
580x003AA megadott kiszolgáló nem tudja végrehajtani a kért műveletet.
590x003BNem várt hálózati történt.
600x003CA távoli adapter nem kompatibilis.
610x003DA nyomtatási várólista megtelt.
620x003EA nyomtatásra váró fájlt tároló terület nem érhető el a kiszolgálón.
630x003FA nyomtatásra váró fájlt törölték.
640x0040A megadott hálózatnév már nem érhető el.
650x0041A hálózati hozzáférés megtagadva
660x0042A hálózati erőforrás típusa nem megfelelő.
670x0043A hálózatnév nem található.
680x0044Túllépte a helyi számítógép hálózati kártyájának névkorlátját.
690x0045Túllépte a NetBIOS munkamenetkorlátját.
700x0046A távoli kiszolgáló fel van függesztve, vagy indítás alatt van.
710x0047Ezzel a távoli számítógéppel jelenleg több kapcsolat nem létesíthető, mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit az fogadni tud.
720x0048A megadott nyomtató vagy lemezes eszköz fel van függesztve.
800x0050A fájl létezik.
820x0052A könyvtárat vagy fájlt nem lehet létrehozni.
830x0053Hiba az INT 24 rendszerhívásban.
840x0054Nincs elég tárolóhely a kérés feldolgozására.
850x0055A helyi eszköznév már használatban van.
860x0056A megadott hálózati jelszó nem megfelelő.
870x0057A paraméter nem megfelelő.
880x0058Írási hiba történt a hálózaton.
890x0059A rendszer jelenleg nem tud másik folyamatot indítani.
1000x0064Nem lehet másik rendszerszemafort létrehozni.
1010x0065A kizárólagos szemafort egy másik folyamat birtokolja.
1020x0066A szemafor be van állítva, és azt nem lehet bezárni.
1030x0067A szemafort nem lehet újra beállítani.
1040x0068Megszakítást kiszolgáló eljárás nem kérhet kizárólagos szemaforokat.
1050x0069A szemafor korábbi tulajdonosa felszabadította az eszközt.
1060x006AHelyezze be a lemezt a következő meghajtóba: %1.
1070x006BA program leállt, mert a cserelemez nincs a meghajtóban.
1080x006CA lemez használatban van, vagy egy másikfolyamat zárolta.
1090x006DA pipe használata befejeződött.
1100x006EA rendszer nem tudja megnyitnia megadott eszközt vagy fájlt.
1110x006FA fájlnév túl hosszú.
1120x0070Nincs elég hely a lemezen.
1130x0071Nincs több szabad belső fájlazonosító.
1140x0072A cél belső fájlazonosítója nem megfelelő.
1170x0075Az alkalmazás IOCTL hívása hibás.
1180x0076Az írás közbeni ellenőrzés kapcsoló paraméter értéke hibás.
1190x0077A rendszer nem támogatja a kért parancsot.
1200x0078Ez a függvény csak Win32 módban hívható.
1210x0079A szemaforhoz rendelt határidő lejárt.
1220x007AA rendszerhívásnak átadott adatterület túl kicsi.
1230x007BA fájlnév, a könyvtárnév vagy a kötetcímke szintaxisa nem megfelelő.
1240x007CA rendszerhívási szint nem megfelelő.
1250x007DA lemeznek nincs kötetcímkéje.
1260x007EA megadott modul nem található.
1270x007FA megadott eljárás nem található.
1280x0080Nincsenek olyan gyermekfolyamatok, melyekre várakozni kell.
1290x0081%1 alkalmazás nem futtatható Win32 módban.
1300x0082Kísérlet történt egy nyitott lemezpartíción fájlleíró segítségével egy nem nyers I/O műveleteket végrehajtására.
1310x0083A fájlmutató nem vihető a fájl eleje elé.
1320x0084A fájlmutatót nem lehet a megadott eszközön vagy fájlon beállítani.
1330x0085JOIN vagy SUBST parancsot nem lehet olyan meghajtóra használni, amely tartalmaz már előzőleg csatolt meghajtókat.
1340x0086Egy olyan meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni, amely már csatolva van.
1350x0087Egy, már helyettesített meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni.
1360x0088A rendszer egy nem csatolt meghajtó csatolását próbálta törölni.
1370x0089A rendszer egy nem helyettesített meghajtó helyettesítését próbálta törölni.
1380x008AA rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni.
1390x008BA rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárat próbált meg helyettesíteni.
1400x008CA rendszer egy helyettesített meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót csatolni.
1410x008DA rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót helyettesíteni (SUBST).
1420x008EA rendszer jelenleg nem tud JOIN vagy SUBST parancsot végrehajtani.
1430x008FA rendszer nem tud az azonos meghajtón lévő könyvtárhoz meghajtót csatolni vagy azt helyettesíteni.
1440x0090A könyvtár nem a gyökérkönyvtár egy alkönyvtára.
1450x0091A könyvtár nem üres.
1460x0092A megadott elérési utat egy helyettesítés használja.
1470x0093A parancs végrehajtásához nincs elegendő szabad erőforrás.
1480x0094A megadott elérési út jelenleg nem használható.
1490x0095Olyan meghajtó csatolására vagy helyettesítésére történt kísérlet, amelynek az egyik könyvtára egy korábbi helyettesítés célja.
1500x0096A CONFIG.SYS fájlban nincs megadva nyomkövetési információ, vagy a nyomkövetés nincs engedélyezve.
1510x0097A DosMuxSemWait számára megadott szemafor-események száma nem megfelelő.
1520x0098A DosMuxSemWait függvény nem hajtható végre; túl sok szemafor van beállítva.
1530x0099A DosMuxSemWait lista hibás.
1540x009AA beírt kötetcímke hosszabb, mint amita célfájlrendszer megenged.
1550x009BNem lehet másik szálat létrehozni.
1560x009CA címzett folyamat nem fogadta el a jelzést.
1570x009DA szegmenst már érvénytelenítették, így az nem zárolható.
1580x009EA szegmens zárolását már feloldották.
1590x009FA szálazonosító címe nem megfelelő.
1600x00A0A DosExecPgm függvényhez továbbított argumentum-karakterlánc nem megfelelő.
1610x00A1A megadott elérési út érvénytelen.
1620x00A2Egy jelzés feldolgozása már folyamatban van.
1640x00A4A rendszerben nem lehet több szálat létrehozni.
1670x00A7A fájl egy területét nem lehet zárolni.
1700x00AAA kért erőforrás használatban van.
1730x00ADNem volt aktív zárolási kérelem a megadott visszavonási területre.
1740x00AEA fájlrendszer nem támogatja a zárolási típus elemi módosításait.
1800x00B4A rendszer hibás szegmensszámot észlelt.
1820x00B6Az operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1830x00B7Nem lehet fájlt létrehozni, ha az adott fájl már létezik.
1860x00BAA továbbított jelzőbit nem megfelelő.
1870x00BBA megadott rendszerszemafor-név nem található.
1880x00BCAz operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1890x00BDAz operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1900x00BEAz operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1910x00BF%1: nem futtatható Win32 módban.
1920x00C0Az operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1930x00C1%1: nem Win32 alkalmazás.
1940x00C2Az operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1950x00C3Az operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1960x00C4Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást.
1970x00C5Az operációs rendszer jelenleg nincs konfigurálva ennek az alkalmazásnak a futtatására.
1980x00C6Az operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
1990x00C7Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást.
2000x00C8A kódszegmensnek 64K-nál kisebbnek kell lennie.
2010x00C9Az operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
2020x00CAAz operációs rendszer nem tudja futtatni a következő programot: %1.
2030x00CBA rendszer nem találta a beírtkörnyezeti beállítást.
2050x00CDA parancs egyetlen alfolyamatánaksincs jelleírója.
2060x00CEA fájlnév vagy a kiterjesztés túl hosszú.
2070x00CFA 2-es gyűrű verem használatban van.
2080x00D0Helytelenül írta be a * vagy a ? globális fájlnévkaraktert, vagy túl sok globális fájlnévkaraktert adott meg.
2090x00D1Az elküldött jelzés hibás.
2100x00D2A jelleírót nem lehet beállítani.
2120x00D4A szegmens zárolva van, és azt nem lehet újra felhasználni.
2140x00D6Túl sok dinamikus csatolású modul van a programhoz, vagy a dinamikus csatolású modulhoz csatolva.
2150x00D7A LoadModule függvény hívásai nem ágyazhatók egymásba.
2160x00D8A rendszerkép fájlja (%1) érvényes, de nem az aktuális számítógép típusához tartozik.
2300x00E6A pipe állapota érvénytelen.
2310x00E7Minden pipe foglalt.
2320x00E8A pipe bezárása folyamatban van.
2330x00E9Nincs folyamat a pipe másik végén.
2340x00EATovábbi adatok érhetőek el.
2400x00F0A munkamenet megszakítva.
2540x00FEÉrvénytelen a megadott kiterjesztett attribútumnév.
2550x00FFEllentmondóak a kiterjesztett attribútumok.
2580x0102A várakozási művelet időkorlátja lejárt.
2590x0103Nincs több adat.
2660x010AA Copy AVI funkció nem használható.
2670x010BÉrvénytelen a könyvtárnév.
2750x0113A kiterjesztett attribútumok nem fértek el a pufferben.
2760x0114A csatlakoztatott fájlrendszeren a kiterjesztett attribútum fájl sérült.
2770x0115A kiterjesztett attribútum-táblázat fájl megtelt.
2780x0116Érvénytelen a megadott attribútum leíró.
2820x011AA csatlakoztatott fájlrendszer nem támogatja a kiterjesztett attribútumokat.
2880x0120Kísérlet hívó által nem birtokolt multiplexer felszabadítására.
2980x012ATúl sok üzenet érkezett a szemaforhoz.
2990x012BEgy ReadProcessMemory vagy WriteProcessMemory kérésnek csak egy része készült el.
3000x012CAz alkalmazkodó zárolási kérés megtagadva.
3010x012DA rendszer érvénytelen alkalmazkodó zárolási nyugtát kapott.
3170x013DA rendszer nem találja a 0x%1 számú üzenetet. a következő üzenetfájlban: %2 .
4870x01E7Érvénytelen cím hozzáférésére tett kísérlet.
5340x0216A számtani eredmény meghaladja a 32 bitet.
5350x0217Van folyamat a pipe másik végén.
5360x0218Várakozás a pipe másik végének megnyitására.
9940x03E2A kiterjesztett attribútumhoz való hozzáférés megtagadva.
9950x03E3Az I/O művelet megszakítva. (Egy folyamat véget ért, vagy egy alkalmazás megszakította az I/O műveletet.)
9960x03E4Átlapolt I/O esemény nincs jelzett állapotban.
9970x03E5Átlapolt I/O művelet van folyamatban.
9980x03E6Érvénytelen hozzáférés memóriahelyhez.
9990x03E7Hiba memórialapon belüli művelet végrehajtásakor
10010x03E9Túl mély rekurzió; a verem túlcsordult.
10020x03EAAz ablak nem működik a küldött üzeneten.
10030x03EBA függvényt nem lehet végrehajtani.
10040x03ECÉrvénytelen jelzőbitek
10050x03EDA kötet nem tartalmaz felismert fájlrendszert.Győződjön meg róla, hogy az összes szükséges fájlrendszer-illesztőprogram be van-e töltve, és a kötet nem sérült-e.
10060x03EEEgy fájl kötetét kívülről megváltoztatták, ezért a megnyitott fájl már nem érvényes.
10070x03EFA kért műveletet nem lehet teljesképernyős módban végrehajtani.
10080x03F0Nem létező tokenre való hivatkozási kísérlet.
10090x03F1A rendszerleíró adatbázis sérült.
10100x03F2A rendszerleíró kulcs érvénytelen.
10110x03F3A konfigurációs rendszerleíró kulcsot nem lehet megnyitni.
10120x03F4A rendszerleíró kulcsot nem lehetett olvasni.
10130x03F5A konfigurációs rendszerleíró kulcsot nem lehetett írni.
10140x03F6A rendszerleíró adatbázis fájljainak egyikét vagy a napló, vagy az alternatív másolat használatával vissza kellett állítani. A visszaállítás sikerült.
10150x03F7A rendszerleíró adatbázis megsérült. Az adatokat tartalmazó fájl sérült, vagy a másolata hiányzik és nem állítható vissza, mert a biztonsági másolat vagy a naplófájl nem található, vagy sérült.
10160x03F8A rendszerleíró adatbázis által kezdeményezett I/O művelet végérvényesen meghiúsult. A rendszerleíró adatbázis nem tudta beolvasni, kiírni vagy kitisztítani az adatbázis rendszer részének leképezését tartalmazó egyik fájlt.
10170x03F9A rendszer kísérletet tett egy fájlnak a rendszerleíró adatbázisba való betöltésére vagy visszaállítására, de a megadott fájl nem megfelelő formátumú.
10180x03FASzabálytalan műveletre tett kísérlet egy olyan rendszerleíró kulcson, amely törlésre van kijelölve.
10190x03FBA rendszer nem tudta lefoglalni a kért helyet a rendszerleíró adatbázis naplójában.
10200x03FCNem lehet szimbolikus csatolást létrehozni olyan rendszerleíró kulcsban, amely már rendelkezik segédkulcsokkal vagy értékekkel.
10210x03FDNem lehet stabil segédkulcsot létrehozni ideiglenes szülőkulcs alatt.
10220x03FEEgy értesítésmódosítási kérés teljesítés alatt áll, és az információ nem kerül vissza a hívó pufferébe. A hívónak a módosítások felderítéséhez enumerálnia kell a fájlokat.
10510x041BOlyan szolgáltatást próbál leállítani, amelytől más futó szolgáltatások függenek.
10520x041CA kért művelet nem hajtható végre ezen a szolgáltatáson.
10530x041DA szolgáltatás nem válaszolt megfelelő időben az indítási vagy vezérlési kérésre.
10540x041EA szolgáltatáshoz nem lehetett egy szálat létrehozni.
10550x041FA szolgáltatási adatbázis zárolva van.
10560x0420A szolgáltatás egy példánya már fut.
10570x0421A fióknév érvénytelen, vagy nem létezik, illetve a megadott fióknévhez ez a jelszó nem felel meg.
10580x0422A szolgáltatást nem lehet elindítani, mert tiltott, vagy nem tartozik hozzá engedélyezett eszköz.
10590x0423Körkörös szolgáltatásfüggőséget adott meg.
10600x0424A megadott szolgáltatás nincs telepítve.
10610x0425A szolgáltatás jelenleg nem tud vezérlőüzeneteket fogadni.
10620x0426A szolgáltatás nincs elindítva.
10630x0427A szolgáltató folyamat nem tudott csatlakozni a szolgáltatásvezérlőhöz.
10640x0428Kivételes esemény történt a vezérléskérés kiszolgálása közben.
10650x0429A megadott adatbázis nem létezik.
10660x042AA szolgáltatás szolgáltatás-specifikus hibakódot adott vissza.
10670x042BA feldolgozás nem várt módon véget ért.
10680x042CA függő szolgáltatás vagy csoport elindítása nem sikerült.
10690x042DA szolgáltatás bejelentkezési hiba miatt nem indult el.
10700x042EAz indítás után a szolgáltatás megszakította az "indítás folyamatban" állapotot.
10710x042FA megadott szolgáltatási adatbázis zárolása érvénytelen.
10720x0430A megadott szolgáltatás törlésre van kijelölve.
10730x0431A megadott szolgáltatás már létezik.
10740x0432A rendszer jelenleg az utolsó ismert működőképes konfigurációt használja.
10750x0433A függő szolgáltatás nem létezik, vagy törlésre van kijelölve.
10760x0434A jelenlegi rendszerkonfiguráció az utolsó ismert működőképes konfiguráció.
10770x0435Az utolsó rendszerindítás óta nem történt kísérlet a szolgáltatás indítására.
10780x0436A név szolgáltatásnévként vagy szolgáltatásmegjelenítési névként már használatban van.
10790x0437A szolgáltatáshoz megadott fiók eltér más, ugyan ebben a folyamatban futó szolgáltatásokhoz megadott fióktól.
10800x0438Hibaműveletek csak Win32 szolgáltatásokhoz állíthatók be, de illesztőprogramokhoz nem.
10810x0439A szolgáltatás a szolgáltatásvezérlő kezelőjével megegyező folyamatban fut.Emiatt a szolgáltatásvezérlő kezelője nem tud semmit tenni, ha a folyamat vártalanul ér véget.
10820x043ANincs helyreállító program konfigurálva a szolgáltatáshoz.
10830x043BA szolgáltatást futtató végrehajtható program nem implementálja a szolgáltatást.
11000x044CElérte a szalag fizikai végét.
11010x044DEgy szalag fájljelt ért el.
11020x044ESzalag vagy szakasz kezdete.
11030x044FA szalagolvasó a fájlok végére ért.
11040x0450Nincs több adat a szalagon.
11050x0451A szalagot nem lehetett particionálni.
11060x0452Egy többkötetes partíciójú új szalag hozzáférésekor az aktuális blokkméret nem megfelelő.
11070x0453Szalag betöltésekor az olvasó nem találta meg szalagpartíciós információt.
11080x0454Nem lehet zárolni az adathordozó kiadási mechanizmusát.
11090x0455Az adathordozót nem lehet eltávolítani.
11100x0456A meghajtóban lévő adathordozó valószínűleg megváltozott.
11110x0457Az I/O busz alaphelyzetbe állt.
11120x0458Nincs adathordozó a meghajtóban.
11130x0459A több bájtos célkódlapban nem létezik leképezés a Unicode karakterhez.
11140x045ANem sikerült egy dinamikus csatolású könyvtár (DLL) inicializáló rutinját végrehajtani.
11150x045BA rendszer leállítása folyamatban van.
11160x045CA rendszer leállítását nem lehetett megszakítani, mert az nem volt folyamatban.
11170x045DI/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani.
11180x045EEgy nem soros eszköz sikeresen inicializálódott. A soros illesztőprogram törlődik a memóriából.
11190x045FNem lehet megnyitni egy olyan eszközt, amely más eszközökkel osztozik meg egy megszakításkérésen (IRQ). A többi, ugyanezt az IRQ-t használó eszköz közül legalább egy már meg van nyitva.
11200x0460Egy soros I/O műveletet egy másik írás fejezett be a soros porton.(Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER elérte a nullát.)
11210x0461Egy soros I/O művelet befejeződött, mert a számára előírt határidő lejárt.(Az IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nem érte el a nullát.)
11220x0462A hajlékonylemezen nem található azonosítócím-jel.
11230x0463Nem egyezik a hajlékonylemez szektorazonosító mezője és a hajlékonylemez-vezérlő sávcíme.
11240x0464A hajlékonylemezes vezérlő olyan hibát jelzett, amelyet az illesztőprogram nem ismert fel.
11250x0465A hajlékonylemezes vezérlő a regisztereiben ellentmondó eredményt adott vissza.
11260x0466A merevlemez hozzáférésekor az újrabeállító művelet többszöri ismétlés után sem sikerült.
11270x0467A merevlemez hozzáférésekor egy lemezművelet többszöri ismétlés után sem sikerült.
11280x0468A merevlemez használata közben alaphelyzetbe állításra volt szükség, de az nem sikerült.
11290x0469Szalag fizikai vége.
11300x046ANincs elég szabad kiszolgáló tárolóterület a parancs végrehajtásához.
11310x046BA rendszer lehetséges holtpont helyzetet észlelt.
11320x046CA megadott alapcím vagy fájleltolás nem rendelkezik megfelelő igazítással.
11400x0474A rendszer energiaállapotának módosítására tett kísérletet megvétózta egy másik alkalmazás vagy illesztőprogram.
11410x0475A BIOS-nak nem sikerült módosítania a rendszer energiaállapotát.
11420x0476Több kapcsolat létrehozására történt kísérlet, mint amennyit a fájlrendszer támogat.
11500x047EA megadott program a Windows újabb verzióját igényli.
11510x047FA megadott program nem Windows vagy MS-DOS program.
11520x0480A megadott programnak csak egy példája indítható.
11530x0481A megadott program a Windows egy régebbi verziójához készült.
11540x0482Sérült az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytári fájlok egyike.
11550x0483Ez a művelet nem hajtható végre a kijelölt fájllal, mert nincs hozzá alkalmazás társítva.
11560x0484Hiba történt a parancs alkalmazáshoz való küldésekor.
11570x0485Nem található az alkalmazás futtatásához szükséges függvénytári fájlok egyike.
11580x0486Az aktuális folyamat felhasználta az összes, az ablakkezelő objektumokhoz tartozó olyan leírót, amelyet a rendszer engedélyezett számára.
11590x0487Az üzenet csak szinkron folyamatoknál használható.
11600x0488A megjelölt forráselemhez nem tartozik adathordozó.
11610x0489A megjelölt célelemhez már tartozik adathordozó.
11620x048AA megjelölt elem nem létezik
11630x048BA megjelölt elem egy olyan magazin része, amely nincs jelen.
11640x048CHardverhibák miatt a megjelölt eszközt újra kell inicializálni.
11650x048DAz eszköz jelezte, hogy a további működés előtt meg kell tisztítani.
11660x048EAz eszköz jelezte, hogy az ajtó nyitva van.
11670x048FAz eszköz nincs csatlakoztatva.
11680x0490Az elem nem található.
11690x0491A megadott kulcshoz nem található érték az indexben.
11700x0492A megadott tulajdonságkészlet nem létezik az objektumon.
11710x0493A GetMouseMovePoints hívásnak átadott pont nincs a pufferben.
11720x0494A nyomonkövető (munkaállomás) szolgáltatás nem fut.
11730x0495A kötetazonosító nem található.
11750x0497A felülírandó fájl nem távolítható el.
11760x0498A helyettesítőfájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl megtartotta az eredeti nevét.
11770x0499A helyettesítőfájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl át lett nevezve a biztonsági másolat nevének használatával.
11780x049AA kötetmódosítási napló törlés alatt áll.
11790x049BA kötetmódosítási napló szolgáltatása nem aktív.
11800x049CA rendszer talált egy fájlt, de valószínűleg nem a megfelelőt.
11810x049DA rendszer törölte a naplóbejegyzést a naplóból.
12000x04B0A megadott eszköznév érvénytelen.
12010x04B1Az eszköz már nincs csatlakoztatva.
12020x04B2Egy, már korábban eltárolt eszközt próbált meg újra eltárolni.
12030x04B3Nincs olyan hálózati szolgáltató, amely elfogadná a megadott hálózati elérési utat.
12040x04B4A megadott hálózati szolgáltatónév érvénytelen.
12050x04B5Nem lehet megnyitni a hálózati kapcsolat profilját.
12060x04B6A hálózati kapcsolat profilja sérült.
12070x04B7Ami nem tároló, az nem enumerálható.
12080x04B8Kiterjesztett hiba történt.
12090x04B9A megadott csoportnév formátuma érvénytelen.
12100x04BAA megadott számítógépnév formátuma érvénytelen.
12110x04BBA megadott eseménynév formátuma érvénytelen.
12120x04BCA megadott tartománynév formátuma érvénytelen.
12130x04BDA megadott szolgáltatásnév formátuma érvénytelen.
12140x04BEA megadott hálózatnév formátuma érvénytelen.
12150x04BFA megadott megosztásnév formátuma érvénytelen.
12160x04C0A megadott jelszó formátuma érvénytelen.
12170x04C1A megadott üzenetnév formátuma érvénytelen.
12180x04C2A megadott üzenetcél formátuma érvénytelen.
12190x04C3A megadott hitelesítő adatok ütköznek valamelyik meglévő hitelesítő adatkészlettel.
12200x04C4Munkafolyamat létrehozására történt kísérlet egy hálózati kiszolgálóval, de a kiszolgálón már túl sok munkafolyamat fut.
12210x04C5A munkacsoport- vagy tartománynevet a hálózaton már egy másik számítógép használja.
12220x04C6A hálózat nem létezik, vagy a hálózatkezelő nincs elindítva.
12230x04C7A műveletet a felhasználó megszakította.
12240x04C8A kért művelet nem hajtható végre olyan fájlon, melynek valamelyik szakaszát egy felhasználó már megnyitotta.
12250x04C9A távoli rendszer visszautasította a csatlakoztatási kérelmet.
12260x04CAA hálózati kapcsolat sikeresen lezárva.
12270x04CBA hálózati átviteli végpont már rendelkezik hozzá társított címmel.
12280x04CCValamelyik cím még nincs hálózati végponthoz társítva.
12290x04CDNem létező hálózati kapcsolattal próbált meg valamilyen műveletet végezni.
12300x04CEÉrvénytelen műveletet kísérelt meg végrehajtani egy aktív hálózati kapcsolaton.
12310x04CFA hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál.
12320x04D0A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál.
12330x04D1A hálózati hely nem érhető el. A hálózati hibaelhárításról további információkat a Windows súgójában talál.
12340x04D2A távoli hálózaton a célhálózat végpontjánál nem működik szolgáltatás.
12350x04D3A kérés megszakítva.
12360x04D4A helyi rendszer megszakította a hálózati kapcsolatot.
12370x04D5A műveletet nem lehetett elvégezni, azt meg kell ismételni.
12380x04D6A kiszolgálóval való kapcsolat nem jöhetett létre, mivel a fiók számára engedélyezett maximális számú egyidejű kapcsolat már létrejött.
12390x04D7Bejelentkezési kísérlet a bejelentkezésre engedélyezett időszakon kívül.
12400x04D8Erről az állomásról nem lehet bejelentkezni a fiókba.
12410x04D9A hálózati címet nem lehetett használni a kért művelethez.
12420x04DAA szolgáltatás már regisztrálva van.
12430x04DBA megadott szolgáltatás nem létezik.
12440x04DCA művelet nem hajtható végre, mert a felhasználó nincs hitelesítve.
12450x04DDA kért művelet nem lett végrehajtva, mert a felhasználó nincsen bejelentkezve a hálózatba.A megadott szolgáltatás nem létezik.
12460x04DEAnnak visszaadása, amellyel a hívó a folyamatban lévő munkát folytatni kívánja.
12470x04DFInicializálási művelet végrehajtására történt kísérlet, pedig az inicializálás már befejeződött.
12480x04E0Nincs több helyi meghajtó.
12490x04E1A megadott hely nem létezik.
12500x04E2Már létezik ilyen nevű tartományvezérlő.
12510x04E3A műveletet csak akkor lehet elvégezni, ha a számítógép kapcsolódik egy kiszolgálóhoz.
12520x04E4A csoportházirend keretrendszerének annak ellenére is meg kell hívnia a kiterjesztést, hogy nincs módosítás.
12530x04E5A megadott felhasználóhoz nem tartozik érvényes profil.
12540x04E6Ezt a műveletet nem lehet Microsoft Small Business Server rendszeren végrehajtani
12550x04E7A kiszolgáló leáll.
13000x0514A hívóhoz nincs hozzárendelve az összes hivatkozott jog.
13010x0515A fiókok és a biztonsági azonosítók (SID) közti hozzárendelések egy része nem történt meg.
13020x0516A fiókhoz nincs kvóta beállítva.
13030x0517Nincs szabad titkosító kulcs. A visszaadott titkosító kulcs ismert.
13040x0518A jelszó túl összetett ahhoz, hogy LAN Manager jelszóvá lehessen konvertálni. A visszaadott LAN Manager jelszó egy üres (NULL) karakterlánc.
13050x0519A változatszám ismeretlen.
13060x051AKét változatszám nem kompatibilis voltának jelzése.
13070x051BA biztonsági azonosítót nem lehet az objektum tulajdonosaként hozzárendelni.
13080x051CA biztonsági azonosítót nem lehet az objektum elsődleges csoportjaként hozzárendelni.
13090x051DMűvelet végrehajtására történt kísérlet egy olyan szál megszemélyesítő tokenjén, amely jelenleg nem személyesít meg ügyfelet.
13100x051EA csoportot nem lehet letiltani.
13110x051FPillanatnyilag nincsenek olyan beléptető kiszolgálók, amelyek teljesíthetnék a belépési kérelmet.
13120x0520A megadott bejelentkezési munkamenet nem létezik. Lehetséges, hogy már befejeződött.
13130x0521Egy megadott jog nem létezik.
13140x0522Az ügyfél nem támogatja a kért jogot.
13150x0523A megadott név nem egy megfelelően formázott fióknév.
13160x0524A megadott felhasználó már létezik.
13170x0525A megadott felhasználó nem létezik.
13180x0526A megadott csoport már létezik.
13190x0527A megadott csoport nem létezik.
13200x0528A megadott felhasználói fiók már tagja a megadott csoportnak, vagy a megadott csoportot nem lehet törölni, mert legalább egy tagot tartalmaz.
13210x0529A megadott felhasználói fiók nem tagja a megadott csoportfióknak.
13220x052AAz utolsó fennmaradó felügyeleti fiókot nem lehet tiltani vagy törölni.
13230x052BA jelszót nem lehet frissíteni. A jelenlegi jelszóként megadott érték nem megfelelő.
13240x052CA jelszót nem lehet frissíteni. Az új jelszóhoz megadott érték jelszavakban meg nem engedett értékeket tartalmaz.
13250x052DA jelszó nem frissíthető. Az új jelszó nem felel meg a tartomány hosszúsági, összetettségi vagy előzménykövetelményének.
13260x052EBejelentkezési hiba: ismeretlen felhasználónév vagy rossz jelszó.
13270x052FBejelentkezési hiba: felhasználói fiók korlátozás.
13280x0530Bejelentkezési hiba: fiók bejelentkezési időkorlátozás megsértése.
13290x0531Bejelentkezési hiba: a felhasználó nem jelentkezhet be ezen a számítógépen.
13300x0532Bejelentkezési hiba: a fiók megadott jelszava lejárt.
13310x0533Bejelentkezési hiba: a fiók jelenleg tiltott.
13320x0534A fióknevek és a biztonsági azonosítók között nem jött létre egymáshoz rendelés.
13330x0535Túl sok helyi felhasználóazonosító (LUID) egyidejű igénylése.
13340x0536Nincs több szabad helyi felhasználóazonosító (LUID).
13350x0537Az adott használathoz nem érvényes a biztonsági azonosító segédjogosultsági része.
13360x0538Érvénytelen a hozzáférés-szabályozási lista (ACL) szerkezete.
13370x0539Érvénytelen a biztonsági azonosító szerkezete.
13380x053AÉrvénytelen a biztonsági leíró szerkezete.
13400x053CNem lehetett felépíteni az örökölt hozzáférés-vezérlő listát (ACL) vagy a hozzáférés-vezérlő bejegyzést (ACE).
13410x053DA kiszolgáló jelenleg tiltott.
13420x053EA kiszolgáló jelenleg engedélyezett.
13430x053FA megadott érték érvénytelen azonosító jogosultság számára.
13440x0540Nincs több szabad memória a biztonsági információ frissítéseihez.
13450x0541A megadott attribútumok érvénytelenek, vagy nem kompatibilisek a csoporttal mint egésszel.
13460x0542Vagy nem adott meg egy szükséges megszemélyesítési szintet, vagy a megszemélyesítési szint érvénytelen.
13470x0543Anonymous biztonsági tokent nem lehet megnyitni.
13480x0544A kért érvényesítési információosztály nem érvényes.
13490x0545A token típusa nem megfelelő a megkísérelt használathoz.
13500x0546Biztonsági műveletet nem lehet olyan objektumon végrehajtani, amelyhez nincs biztonsági attribútum rendelve.
13510x0547A konfigurációs információ nem olvasható a tartományvezérlőből. Ennek oka vagy az, hogy a számítógép nem áll rendelkezésre, vagy az, hogy a rendszer megtagadta a hozzáférést.
13520x0548A biztonsági fiókkezelő (SAM) vagy a helyi biztonsági hatóság (LSA) kiszolgálója nincs megfelelő állapotban a biztonsági művelet végrehajtásához.
13530x0549A tartomány nem volt megfelelő állapotban a biztonsági művelet végrehajtásához.
13540x054AEz a művelet csak a tartomány elsődleges tartományvezérlőjének megengedett.
13550x054BA megadott tartomány vagy nem létezik, vagy nem lehet csatlakozni hozzá.
13560x054CA megadott tartomány már létezik.
13570x054DA kiszolgálónkénti tartományok számkorlátjának túllépésére tett kísérlet történt.
13580x054EA kért műveletet nem lehetett végrehajtani, mert vagy végzetes adathordozó-hiba történt, vagy sérült a lemezen lévő adatszerkezet.
13590x054FBelső hiba történt.
13600x0550Egy olyan hozzáférési maszk általános hozzáférési típusokat tartalmazott, amelyet már hozzá kellett rendelni egy nem általános típusokhoz.
13610x0551Egy biztonsági leíró nincs a megfelelő formátumban (abszolút vagy önmagához relatív).
13620x0552A kért művelet csak bejelentkezési folyamat esetén hajtható végre. A hívó folyamat nincs bejelentkezési folyamatként nyilvántartva.
13630x0553Nem lehet egy, már használatban lévő azonosítóval új bejelentkezési munkamenetet indítani.
13640x0554A megadott hitelesítési csomag ismeretlen.
13650x0555A bejelentkezési munkamenet nem kompatibilis a kért művelettel.
13660x0556A bejelentkezési munkamenet azonosítója már használatban van.
13670x0557A bejelentkezési kérelem érvénytelen bejelentkezési típus értéket tartalmazott.
13680x0558Egy named pipe használatával nem lehet megszemélyesíteni addig, amíg a pipe-ból az adatok olvasására sor nem került.
13690x0559A rendszerleíró adatbázis részfájának tranzakcióállapota nem kompatibilis a kért művelettel.
13700x055ABelső biztonsági adatbázis hiba történt.
13710x055BA művelet beépített fiókon nem hajtható végre.
13720x055CA műveletet nem lehet ezen a beépített speciális csoporton végrehajtani.
13730x055DA műveletet nem lehet ezen a speciális felhasználón végrehajtani.
13740x055EA felhasználót nem lehet a csoportból eltávolítani, mert a csoport jelenleg a felhasználó elsődleges csoportja.
13750x055FA token már használatban van mint elsődleges token.
13760x0560A megadott helyi csoport nem létezik.
13770x0561A megadott fióknév nem tagja a helyi csoportnak.
13780x0562A megadott fióknév már tagja a helyi csoportnak.
13790x0563A megadott helyi csoport már létezik.
13800x0564Bejelentkezési hiba: a felhasználó számára ezen a számítógépen a kért bejelentkezési típus nem engedélyezett.
13810x0565Túllépte az egy rendszerben tárolható titkos információk maximális számát.
13820x0566Egy titok hossza túllépte a megengedett maximális hosszt.
13830x0567A helyi biztonsági jogosultsági adatbázis belső ellentmondást tartalmaz.
13840x0568Egy bejelentkezési kísérlet során a felhasználó biztonsági környezete túl sok biztonsági azonosítót halmozott fel.
13850x0569Bejelentkezési hiba: a felhasználó számára ezen a számítógépen a kért bejelentkezési típus nem engedélyezett.
13860x056AEgy felhasználói jelszó módosításához keresztkódolt jelszó szükséges.
13870x056BA helyi csoporthoz nem lehetett tagot hozzáadni vagy eltávolítani, mivel a tag nem létezik.
13880x056CA helyi csoporthoz nem lehetett új tagot hozzáadni, mivel a tag fióktípusa hibás.
13890x056DTúl sok biztonsági azonosítót adott meg.
13900x056EEgy felhasználói jelszó módosításához keresztkódolt jelszó szükséges.
13910x056FJelzi, hogy egy ACL nem örökölhető komponenseket tartalmaz.
13920x0570A fájl vagy a könyvtár sérült vagy nem olvasható.
13930x0571A lemezszerkezet sérült vagy nem olvasható.
13940x0572A megadott bejelentkezési munkamenet számára nincs felhasználói munkamenet-kulcs.
13950x0573Az elért szolgáltatás licence csak egy bizonyos számú kapcsolatot engedélyez. Mivel már létrejött annyi kapcsolat, amennyit a szolgáltatás fogadni tud, ezért pillanatnyilag több kapcsolat nem létesíthető vele.
13960x0574Bejelentkezési hiba: A célfiók neve helytelen.
13970x0575A kölcsönös hitelesítés nem sikerült. A kiszolgáló jelszava nem naprakész a tartományvezérlőn.
13980x0576Időkülönbség van az ügyfél és a kiszolgáló között.
14000x0578Érvénytelen ablakleíró.
14010x0579Érvénytelen menüleíró.
14020x057AÉrvénytelen kurzorleíró.
14030x057BÉrvénytelen gyorsbillentyűtábla-leíró.
14040x057CÉrvénytelen hurokleíró.
14050x057DÉrvénytelen leíró többablakos helyzetleíró adatszerkezethez.
14060x057ENem lehet létrehozni felső szintű gyermek ablakot.
14070x057FNem található az ablakosztály.
14080x0580Érvénytelen ablak, másik szálhoz tartozik.
14090x0581A hívóbetű már regisztrálva van.
14100x0582Az osztály már létezik.
14110x0583Az osztály nem létezik.
14120x0584Az osztály még rendelkezik nyitott ablakokkal.
14130x0585Érvénytelen index
14140x0586Érvénytelen ikonleíró.
14150x0587Magán DIALOG ablak szavak használata.
14160x0588Nem található a listaazonosító.
14170x0589Nem találhatók helyettesítő karakterek.
14180x058AA szál nem rendelkezik nyitott vágólappal.
14190x058BA hívóbetű nincs regisztrálva.
14200x058CEz az ablak nem érvényes párbeszédpanel.
14210x058DA vezérlőelem-azonosító nem található.
14220x058EÉrvénytelen üzenet kombinált listához, mert az nem tartalmaz szerkesztő vezérlőelemet.
14230x058FAz ablak nem kombinált lista.
14240x0590A magasságnak kisebbnek kell lennie 256-nál.
14250x0591Érvénytelen eszközkörnyezet (DC) leíró.
14260x0592Érvénytelen hurok-eljárástípus.
14270x0593Érvénytelen hurokeljárás.
14280x0594Nem lokális hurok nem állítható be modulleíró nélkül.
14290x0595Ezt a hurokeljárást nem lehet globálisan beállítani.
14300x0596Az általános hurokeljárás már telepítve van.
14310x0597A hurokeljárás nincs telepítve.
14320x0598Érvénytelen üzenet egyszeres kijelölésű lista számára.
14330x0599LB_SETCOUNT lett küldve nem inaktív listához.
14340x059AA lista nem támogatja a bejárási pontokat.
14350x059BMás szál által létrehozott objektumot nem lehet törölni.
14360x059CGyermek ablakok nem rendelkezhetnek menükkel.
14370x059DAz ablak nem rendelkezik rendszermenüvel.
14380x059EÉrvénytelen üzenetpanel-stílus.
14390x059FÉrvénytelen rendszerre kiterjedő (SPI_*) paraméter.
14400x05A0A képernyő már zárolva van.
14410x05A1Többablakos helyzetű szerkezetben lévő ablakok összes leírójának azonos szülővel kell rendelkezniük.
14420x05A2Az ablak nem egy gyermek ablak.
14430x05A3Érvénytelen GW_* parancs.
14440x05A4Érvénytelen szálazonosító.
14450x05A5Nem lehet feldolgozni olyan ablakból származó üzenetet, amely nem többdokumentumos felület (MDI) ablaka.
14460x05A6Az előugró menü már aktív.
14470x05A7Az ablak nem rendelkezik görgetősávokkal.
14480x05A8A görgetősáv tartománya nem lehet nagyobb, mint a MAXLONG érték.
14490x05A9A megadott módon az ablakot nem lehet megjeleníteni vagy elrejteni.
14500x05AANincs elég rendszererőforrás a kért szolgáltatás befejezéséhez.
14510x05ABNincs elég rendszererőforrás a kért szolgáltatás befejezéséhez.
14520x05ACNincs elég rendszererőforrás a kért szolgáltatás befejezéséhez.
14530x05ADA kvóta nem elegendő a kért szolgáltatás befejezéséhez.
14540x05AEA kvóta nem elegendő a kért szolgáltatás befejezéséhez.
14550x05AFA lapozófájl túl kicsi a művelet végrehajtásához.
14560x05B0Nem található egy menüelem.
14570x05B1Érvénytelen billentyűzetkiosztási leíró.
14580x05B2A huroktípus nem engedélyezett.
14590x05B3A művelethez egy interaktív windowstationre van szükség.
14600x05B4A művelet a határidő túllépése miatt nem lett befejezve.
14610x05B5Érvénytelen figyelőleíró.
15000x05DCAz eseménynaplófájl sérült.
15010x05DDNem lehetett megnyitni eseménynaplófájlt, így az eseménynaplózási szolgáltatás nem indult el.
15020x05DEAz eseménynaplófájl megtelt.
15030x05DFAz eseménynaplófájl az olvasások között megváltozott.
16010x0641A Windows Installer szolgáltatás nem érhető el. Keresse meg a technikai tanácsadó személyzetet, és kérje meg őket, hogy ellenőrizzék a Windows Installer szolgáltatás regisztrációját.
16020x0642A felhasználó megszakította a telepítést.
16030x0643Végzetes hiba történt a telepítés során.
16040x0644A telepítés fel lett függesztve, így nem teljes.
16050x0645A művelet csak az éppen telepített termékek esetén érvényes.
16060x0646A funkcióazonosító nincs regisztrálva.
16070x0647A komponensazonosító nincs regisztrálva.
16080x0648Ismeretlen tulajdonság.
16090x0649A leíró érvénytelen állapotban van.
16100x064AA termék konfigurációs adatai sérültek Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
16110x064BA komponensminősítő nincs jelen.
16120x064CA termék telepítési forrás nem áll rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy létezik-e a forrás, és hogy van-e hozzáférése.
16130x064DA telepítési csomagot a Windows Installer szolgáltatás nem tudja telepíteni. Telepítenie kell egy olyan javítókészletet a Windows rendszerhez, amely tartalmazza a Windows Installer szolgáltatás újabb verzióját.
16140x064EA termék el lett távolítva.
16150x064FAz SQL-lekérdezés szintaxisa érvénytelen vagy nem támogatott.
16160x0650A rekordmező nem létezik.
16170x0651Az eszköz el lett távolítva.
16180x0652Egy másik telepítés már folyamatban van. Mielőtt folytatná ezt a telepítést, fejezze be a másikat.
16190x0653A telepítési csomag nem nyitható meg. Ellenőrizze, hogy létezik-e a csomag, valamint, hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer csomag-e.
16200x0654A telepítési csomag nem nyitható meg. Keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer csomag-e.
16210x0655Hiba történt a Windows Installer szolgáltatás felhasználói felületének indításakor. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
16220x0656Hiba a telepítési naplófájl megnyitásakor. Ellenőrizze, hogy létezik-e a naplófájl helye, valamint, hogy tudja-e írni.
16230x0657A telepítési csomag nyelvét nem támogatja a rendszer.
16240x0658Hiba az átalakítások alkalmazásakor. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a megadott átalakítási elérési utak.
16250x0659A telepítést egy rendszerházirend megtiltotta. Keresse meg a rendszergazdát.
16260x065AA függvény nem hajtható végre.
16270x065BHiba a függvény végrehajtásakor.
16280x065CA megadott tábla érvénytelen vagy ismeretlen.
16290x065DA megadott adat rossz típusú.
16300x065EAz adattípus nem támogatott.
16310x065FA Windows Installer nem tudott elindulni. Forduljon a technikai tanácsadáshoz.
16320x0660Az ideiglenes (temp) mappa megtelt vagy nem lehet hozzáférni. Ellenőrizzem, hogy létezik-e a mappa, és hogy tudja-e írni.
16330x0661A processzor típusa nem támogatja a telepítési csomagot.. Forduljon a termék szállítójához.
16340x0662A számítógép által nem használt komponens.
16350x0663A javítócsomag nem nyitható meg. Ellenőrizze, hogy létezik-e a javítócsomag, valamint, hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer javítócsomag-e.
16360x0664A javítócsomag nem nyitható meg. Keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer javítócsomag-e.
16370x0665A Windows Installer szolgáltatás nem tudja feldolgozni a javítócsomagot. Telepítenie kell egy olyan javítókészletet a Windows rendszerhez, amely tartalmazza a Windows Installer szolgáltatás újabb verzióját.
16380x0666A termék egy másik verziója már telepítve van. A jelenlegi verzió telepítése nem folytatható. A létező verzió konfigurálásához használja a Vezérlőpult Programtelepítés alkalmazását
16390x0667Érvénytelen parancssori argumentum. A parancssorról részletes súgót a Windows Installer SDK dokumentumban talál.
16400x0668Csak rendszergazdáknak van engedélye kiszolgálói szoftvert hozzáadni, eltávolítani vagy konfigurálni egy terminálszolgáltatási távkapcsolat során. Ha a kiszolgálón akar szoftvert telepíteni vagy konfigurálni, akkor keresse meg a hálózati rendszergazdát.
16410x0669A kért művelet sikeresen befejeződött. A rendszer újra fog indulni, így a módosítások is érvénybe fognak lépni
16420x066AA Windows Installer szolgáltatás nem tudja telepíteni a frissítési csomagot, mert valószínűleg hiányzik a frissítendő program, vagy frissítési csomag a program más verziójához készült. Ellenőrizze, hogy a frissítendő program a számítógépen van-e, és hogy a m
17000x06A4A karakterlánckötés érvénytelen.
17010x06A5A kötésleíró nem megfelelő típusú.
17020x06A6A kötésleíró érvénytelen.
17030x06A7Az RPC protokollsorrend nem támogatott.
17040x06A8Az RPC protokollsorrend érvénytelen.
17050x06A9Érvénytelen a karakterlánc univerzális egyedi azonosító (UUID).
17060x06AAÉrvénytelen a végpont formátuma.
17070x06ABA hálózati cím érvénytelen.
17080x06ACNem található végpont.
17090x06ADÉrvénytelen a határidő értéke.
17100x06AEAz objektum univerzális egyedi azonosító (UUID) nem található.
17110x06AFAz objektum univerzális egyedi azonosító (UUID) már regisztrálva van.
17120x06B0A típus univerzális egyedi azonosító (UUID) már regisztrálva van.
17130x06B1Az RPC-kiszolgáló már fogadó üzemmódban van.
17140x06B2Egyetlen protokollsorrend sincs regisztrálva.
17150x06B3Az RPC-kiszolgáló nincs fogadó üzemmódban.
17160x06B4A leírótípus ismeretlen.
17170x06B5Az objektumfelület ismeretlen.
17180x06B6Nincsenek kapcsolódások.
17190x06B7Nincsenek protokollsorrendek.
17200x06B8Nem lehet végpontot létrehozni.
17210x06B9Nincs elég szabad erőforrás a művelet elvégzéséhez.
17220x06BAAz RPC-kiszolgáló nem érhető el.
17230x06BBAz RPC-kiszolgáló túlságosan elfoglalt a művelet elvégzéséhez.
17240x06BCA hálózati beállítások érvénytelenek.
17250x06BDA szálban nincs aktív távoli eljáráshívás.
17260x06BEA távoli eljáráshívás végrehajtása nem sikerült.
17270x06BFA távoli eljáráshívást nem lehetett végrehajtani.
17280x06C0Távoli eljáráshívási (RPC) protokollhiba.
17300x06C2Az RPC-kiszolgáló nem támogatja az átviteli szintaxist.
17320x06C4Az univerzális egyedi azonosító (UUID) típus nem támogatott.
17330x06C5A 'tag' érvénytelen.
17340x06C6Érvénytelenek a tömbhatárok.
17350x06C7A kapcsolódás nem tartalmaz bejegyzésnevet.
17360x06C8A név szintaxisa érvénytelen.
17370x06C9A név szintaxisa nem támogatott.
17390x06CBUniverzális egyedi azonosító (UUID) létrehozásához nincs használható szabad hálózati cím.
17400x06CCA végpont már létezik.
17410x06CDA hitelesítés típusa ismeretlen.
17420x06CETúl kicsi a hívások maximális száma.
17430x06CFTúl hosszú a karakterlánc.
17440x06D0Az RPC protokollsorrend nem található.
17450x06D1Az eljárásszám kívül van a tartományon.
17460x06D2A kapcsolódás nem tartalmaz semmiféle hitelesítő információt.
17470x06D3A hitelesítő szolgáltatás ismeretlen.
17480x06D4A hitelesítő szint ismeretlen.
17490x06D5A biztonsági környezet érvénytelen.
17500x06D6A hitelesítő szolgáltatás ismeretlen.
17510x06D7A bejegyzés érvénytelen.
17520x06D8A kiszolgáló végpont nem tudja végrehajtani a műveletet.
17530x06D9A végpontleképező szabad végpontjai elfogytak.
17540x06DAEgyetlen objektumfelület sincs exportálva.
17550x06DBA bejegyzésnév nem teljes.
17560x06DCÉrvénytelen a verzió beállítása.
17570x06DDNincs több tag.
17580x06DENincs minek az exportálását visszavonni.
17590x06DFAz objektumfelület nem található.
17600x06E0A bejegyzés már létezik.
17610x06E1A bejegyzés nem található.
17620x06E2A névszolgáltatás nem érhető el.
17630x06E3A hálózati cím családja érvénytelen.
17640x06E4A kért művelet nem támogatott.
17650x06E5Nincs olyan biztonsági környezet, amely megengedné a megszemélyesítést.
17660x06E6Belső hiba történt egy távoli eljáráshívásban (RPC).
17670x06E7Az RPC-kiszolgáló egy egész számot kísérelt meg nullával osztani.
17680x06E8Címzési hiba történt az RPC-kiszolgálóban.
17690x06E9Az RPC-kiszolgálóban egy lebegőpontos művelet nullával való osztást okozott.
17700x06EAAz RPC-kiszolgálónál lebegőpontos alulcsordulás történt.
17710x06EBAz RPC-kiszolgálónál lebegőpontos túlcsordulás történt.
17720x06ECKimerült az automatikus leírók kapcsolódásához használható RPC-kiszolgálók listája.
17730x06EDNem lehet megnyitni a karakterleképző táblázat fájlt.
17740x06EEA karakterleképző táblázatot tartalmazó fájl 512 bájtnál kevesebbet tartalmaz.
17750x06EFEgy távoli eljáráshívás során az ügyfél üres környezetleírót továbbított az állomás felé.
17770x06F1Egy távoli eljáráshívás során a környezetleíró megváltozott.
17780x06F2A távoli eljáráshíváshoz továbbított kapcsolódás-leírók nem egyeznek.
17790x06F3A stub nem tudja megkapni a távoli eljáráshívás leíróját.
17800x06F4A stub egy üres hivatkozásmutatót kapott.
17810x06F5Az enumerációs érték kívül van a tartományon.
17820x06F6Túl kicsi a bájtszám.
17830x06F7A stub rossz adatokat vett.
17840x06F8A megadott felhasználói puffer nem érvényes a kért művelethez.
17850x06F9A lemezes adathordozó felismerése sikertelen. Nem lehet formázni.
17860x06FAA munkaállomás nem rendelkezhet meghatalmazási titokkal.
17870x06FBA Windows kiszolgálón lévő biztonsági adatbázisnak nincs számítógépfiókja az ehhez a munkaállomáshoz tartozó meghatalmazotti kapcsolathoz.
17880x06FCAz elsődleges tartomány és a meghatalmazott tartomány között nem jött létre meghatalmazotti kapcsolat.
17890x06FDA munkaállomás és az elsődleges tartomány között nem jött létre meghatalmazotti kapcsolat.
17900x06FESikertelen hálózati bejelentkezés.
17910x06FFA szálhoz már folyamatban van egy távoli eljáráshívás.
17920x0700Bejelentkezési kísérlet történt, de a hálózati bejelentkeztető szolgáltatás nincs elindítva.
17930x0701A felhasználó fiókja lejárt.
17940x0702Az átirányító használatban van, így azt nem lehet eltávolítani a memóriából.
17950x0703A megadott nyomtató-illesztőprogram már telepítve van.
17960x0704A megadott port ismeretlen.
17970x0705A nyomtató-illesztőprogram ismeretlen.
17980x0706A nyomtatóprocesszor ismeretlen.
17990x0707A megadott elválasztó fájl ismeretlen.
18000x0708A megadott prioritás érvénytelen.
18010x0709A nyomtatónév érvénytelen.
18020x070AA nyomtató már létezik.
18030x070BA nyomtatóparancs érvénytelen.
18040x070CA megadott adattípus érvénytelen.
18050x070DA megadott környezet érvénytelen.
18060x070ENincs több kötés.
18070x070FA használt fiók tartományok közötti meghatalmazási fiók. Ennek a kiszolgálónak az eléréséhez használja a globális vagy a helyi felhasználói fiókját.
18080x0710A használt fiók egy számítógépfiók. Ennek a kiszolgálónak az eléréséhez használja a globális vagy a helyi felhasználói fiókját.
18090x0711A használt fiók egy kiszolgáló meghatalmazására használt fiók. A bejelentkezéshez használja a globális vagy a helyi felhasználói fiókját.
18100x0712A megadott tartomány neve vagy biztonsági azonosítója (SID) ellentmondásban van a tartomány meghatalmazotti információjával.
18110x0713A kiszolgáló használatban van, azt nem lehet eltávolítani a memóriából.
18120x0714A megadott programkód nem tartalmazott erőforrás szakaszt.
18130x0715A megadott erőforrástípus nem található a programkódban.
18140x0716A megadott erőforrásnév nem található a programkódban.
18150x0717A megadott erőforrás nyelvazonosító nem található a programkódban.
18160x0718Nincs elég szabad kvóta a parancs végrehajtásához.
18170x0719Egyetlen objektumfelület sincs regisztrálva.
18180x071AA távoli eljáráshívás megszakítva.
18190x071BA kötésleíró nem tartalmazza az összes szükséges információt.
18200x071CKommunikációs hiba történt a távoli eljáráshívás során.
18210x071DA kért hitelesítési szint nem támogatott.
18220x071ENincs regisztrálva egyszerű név.
18230x071FA megadott hiba nem egy érvényes Windows RPC hibakód.
18240x0720A lefoglalt UUID csak ehhez a számítógéphez érvényes.
18250x0721Biztonsági csomaggal kapcsolatos hiba történt.
18260x0722A szál nincs megszakítva.
18270x0723Ez egy érvénytelen művelet a kódolás/dekódolás leírón.
18280x0724A sorbarendező csomag verziója nem kompatibilis.
18290x0725Az RPC stub nem kompatibilis verziója.
18300x0726Érvénytelen vagy sérült az idl pipe objektum.
18310x0727A művelet érvénytelen az adott idl pipe objektumra vonatkozóan.
18320x0728Az idl pipe verzió nem támogatott.
18980x076AA csoporttag nem található.
18990x076BA végpontleképező adatbázist nem lehetett létrehozni.
19000x076CAz objektum univerzális egyedi azonosító (UUID) nem az üres UUID.
19010x076DA megadott idő érvénytelen.
19020x076EA megadott űrlapnév érvénytelen.
19030x076FA megadott űrlapméret érvénytelen.
19040x0770A megadott nyomtatóleíróra már várakoznak.
19050x0771A megadott nyomtató törölve lett.
19060x0772A nyomtató állapota érvénytelen.
19070x0773A felhasználónak az első belépéskor módosítania kell a jelszót.
19080x0774A tartományhoz nem található a tartományvezérlő.
19090x0775A hivatkozott fiók jelenleg zárolt, így abba nem lehet bejelentkezni.
19100x0776A megadott objektumexportáló nem található.
19110x0777A megadott objektum nem található.
19120x0778A megadott objektumfeloldó nem található.
19130x0779Bizonyos adatok küldésre várnak a kérési pufferben.
19140x077AAz aszinkron távoli eljáráshívás leírója érvénytelen.
19150x077BAz művelethez tartozó aszinkron RPC-hívásleíró érvénytelen.
19160x077CAz RPC-pipe objektum már zárva van.
19170x077DAz RPC-hívás az összes pipe feldolgozása előtt befejeződött.
19180x077ENincs több adat az RPC-pipeban.
19190x077FA számítógéphez nem áll rendelkezésre helynév.
19200x0780A fájlhoz a rendszer nem férhet hozzá.
19210x0781A fájlnevet a rendszer nem tudja feloldani.
19220x0782A bejegyzés nem a várt típusú.
19230x0783Nem exportálható a megadott begyjegyzésbe az objektum összes UUID-ja.
19240x0784Az objektumfelület nem exportálható a megadott bejegyzésbe.
19250x0785A megadott profilbejegyzés nem adható hozzá.
19260x0786A megadott profilelem nem adható hozzá.
19270x0787A megadott profilelem nem távolítható el.
19280x0788A csoportelem nem adható hozzá.
19290x0789A csoportelem nem távolítható el.
20000x07D0A képpont formátuma érvénytelen.
20010x07D1A megadott illesztőprogram érvénytelen.
20020x07D2Ehhez a művelethez érvénytelen az ablak stílus- vagy osztályattribútuma.
20030x07D3A kért metafáj művelet nem támogatott.
20040x07D4A kért transzformációs művelet nem támogatott.
20050x07D5A kért kivágási művelet nem támogatott.
20100x07DAA megadott színkezelési modul érvénytelen.
20110x07DBA megadott színprofil érvénytelen.
20120x07DCA megadott kód nem található.
20130x07DDEgy szükséges kód nincs jelen.
20140x07DEA megadott kód már jelen van.
20150x07DFA megadott színprofil nincs hozzárendelve egyetlen eszközhöz sem.
20160x07E0A megadott színprofil nem található.
20170x07E1A megadott színprofil érvénytelen.
20180x07E2A színkezelés nem engedélyezett.
20190x07E3Hiba történt a színátalakítás törlésekor.
20200x07E4A megadott színátalakítás érvénytelen.
20210x07E5A megadott átalakítás nem felel meg a bitkép színmélységének.
20220x07E6A megadott nevesített színindex nem létezik a profilban.
21020x0836A munkaállomás illesztőprogram nincs telepítve.
21030x0837A kiszolgáló nem található.
21040x0838Belső hiba történt. A hálózat nem fér hozzá egy közös memóriaterülethez.
21050x0839Hálózati erőforráshiány
21060x083AEz a művelet munkaállomáson nem támogatott.
21070x083BAz eszköz nincs csatlakoztatva.
21080x083CA hálózati kapcsolat létrehozása sikerült, de a felhasználótól kérni kellett egy, az eredetitől eltérő jelszót.
21140x0842A Kiszolgáló szolgáltatás nem indult el.
21150x0843A nyomtatási várólista üres.
21160x0844Az eszköz vagy a könyvtár nem létezik.
21170x0845Átirányított erőforrás esetén ez a művelet érvénytelen.
21180x0846A név már megosztott.
21190x0847A kiszolgálón jelenleg nincs több szabad példány az igényelt erőforrásból.
21210x0849A kért további elemek meghaladják a megengedett maximumot.
21220x084AA peer szolgáltatás csak két felhasználó egyidejű bejelentkezését teszi lehetővé.
21230x084BTúl kicsi az API visszatérési puffer.
21270x084FTávoli API hiba történt.
21310x0853Hiba történt a beállítási fájl megnyitásakor vagy olvasásakor.
21360x0858Általános hálózati hiba
21370x0859A Munkaállomás szolgáltatás inkonzisztens állapotban van. A Munkaállomás szolgáltatás újraindítása előtt indítsa újra a számítógépet.
21380x085AA Munkaállomás szolgáltatás nincs elindítva.
21390x085BA kért információ nem érhető el.
21400x085CBelső Windows 2000 hiba
21410x085DA kiszolgáló nincs felkészítve tranzakciók kezelésére.
21420x085EA kért API a távoli kiszolgálón nem támogatott.
21430x085FAz eseménynév érvénytelen.
21440x0860A számítógépnév már létezik a hálózaton. Módosítsa azt, majd indítsa újra a számítógépet.
21460x0862A megadott összetevő nem található a beállítási információban.
21470x0863A megadott paraméter nem található a beállítási információban.
21490x0865A beállítási fájl egyik sora túl hosszú.
21500x0866A nyomtató nem létezik.
21510x0867A nyomtatási feladat nem létezik.
21520x0868A célnyomtató nem található.
21530x0869A célnyomtató már létezik.
21540x086AA nyomtatási várólista már létezik.
21550x086BNem vehető fel több nyomtató.
21560x086CTöbb nyomtatási feladat nem adható hozzá.
21570x086DTöbb célnyomtató nem adható hozzá.
21580x086EA célnyomtató üresjáratban van, és nem fogad vezérlő műveleteket.
21590x086FA célnyomtató kérés érvénytelen vezérlő funkciót tartalmaz.
21600x0870A nyomtatóprocesszor nem válaszol.
21610x0871A sorvezérlő nem fut.
21620x0872Ez a művelet a célnyomtató jelenlegi állapotában nem hajtható végre.
21630x0873Ez a művelet a nyomtatási várólista jelenlegi állapotában nem hajtható végre.
21640x0874Ez a művelet a nyomtatási feladat jelenlegi állapotában nem hajtható végre.
21650x0875Sorvezérlő memóriafoglalási hiba
21660x0876Az eszközillesztő nem létezik.
21670x0877Az adattípust a nyomtatóprocesszor nem támogatja.
21680x0878A nyomtatóprocesszor nincs telepítve.
21800x0884A szolgáltatási adatbázis zárolt.
21810x0885A szolgáltatástábla megtelt.
21820x0886A kért szolgáltatás már el van indítva.
21830x0887A szolgáltatás nem válaszol vezérlőműveletekre.
21840x0888A szolgáltatás nincs elindítva.
21850x0889A szolgáltatásnév érvénytelen.
21860x088AA szolgáltatás nem válaszol a vezérlőparancsra.
21870x088BA szolgáltatásvezérlő foglalt.
21880x088CA beállítási fájl érvénytelen szolgáltatási programnevet tartalmaz.
21890x088DA szolgáltatás a jelenlegi állapotában nem vezérelhető.
21900x088EA szolgáltatás rendellenes módon fejeződött be.
21910x088FA kért felfüggesztés vagy leállítás ezen szolgáltatás esetén nem érvényes.
21920x0890A szolgáltatásvezérlő kiosztó nem találta a szolgáltatásnevet a kiosztási táblában.
21930x0891A szolgáltatásvezérlő kiosztója nem tudott olvasni a pipe-ból.
21940x0892Az új szolgáltatás számára nem lehetett szálat létrehozni.
22000x0898Ez a munkaállomás már bejelentkezett a helyi hálózatba.
22010x0899Ez a munkaállomás nem jelentkezett be a helyi hálózatba.
22020x089AA megadott felhasználónév érvénytelen.
22030x089BÉrvénytelen a jelszóparaméter.
22040x089CA bejelentkezésfeldolgozó nem adta hozzá az üzenőnevet.
22050x089DA bejelentkezésfeldolgozó nem adta hozzá az üzenőnevet.
22060x089EA kijelentkezésfeldolgozó nem törölte az üzenőnevet.
22070x089FA kijelentkezésfeldolgozó nem törölte az üzenőnevet.
22090x08A1A hálózati bejelentkezés fel van függesztve.
22100x08A2Üközés történt a központi bejelentkezési kiszolgálónál
22110x08A3A kiszolgáló érvényes felhasználói elérési út nélkül van konfigurálva.
22120x08A4Hiba történt a bejelentkezési parancsfájl betöltése vagy futtatása során.
22140x08A6Nem adott meg bejelentkezési kiszolgálót. A számítógépe ÖNÁLLÓ gépként jelentkezik be.
22150x08A7A bejelentkezési kiszolgáló nem található.
22160x08A8Már van bejelentkezési tartomány ennek a számítógépnek a számára.
22170x08A9A bejelentkezési kiszolgáló nem érvényesítette a bejelentkezést.
22190x08ABA biztonsági adatbázis nem található.
22200x08ACA csoportnév nem található.
22210x08ADA felhasználónév nem található.
22220x08AEAz erőforrásnév nem található.
22230x08AFA csoport már létezik.
22240x08B0A fiók már létezik.
22250x08B1Az erőforrás engedélylistája már létezik.
22260x08B2Ez a művelet a tartománynak csak az elsődleges tartományvezérlőjén engedélyezett.
22270x08B3A biztonsági adatbázis még nincs megnyitva.
22280x08B4Túl sok név szerepel a felhasználói fiókok adatbázisában.
22290x08B5Lemezes I/O hiba
22300x08B6túllépte az erőforrásonkénti 64 bejegyzéses korlátot.
22310x08B7Munkamenettel rendelkező felhasználó törlése nem engedélyezett.
22320x08B8A szülőkönyvtár nem található.
22330x08B9Nem lehet hozzáadni a biztonsági adatbázis gyorsítótárához.
22340x08BAEz a művelet ezen a különleges csoporton nem engedélyezett.
22350x08BBEz a felhasználó nem szerepel a felhasználói fiókok adatbázisának gyorsítótárában.
22360x08BCA felhasználó már ehhez a csoporthoz tartozik.
22370x08BDA felhasználó nem tartozik ehhez a csoporthoz.
22380x08BEEz a felhasználói fiók nincs definiálva.
22390x08BFEz a felhasználói fiók lejárt.
22400x08C0A felhasználó nem jelentkezhet be erről a munkaállomásról.
22410x08C1A felhasználó jelenleg nem jelentkezhet be.
22420x08C2Ennek a felhasználónak a jelszava lejárt.
22430x08C3Ennek a felhasználónak a jelszava nem módosítható.
22440x08C4Ez a jelszó jelenleg nem használható.
22450x08C5A jelszó nem teljesíti a jelszóházirend feltételeit. Ellenőrizze a minimális jelszóhosszt, a jelszó összetettségét és a régi jelszavak újrahasználási követelményeit.
22460x08C6Ennek a felhasználónak a jelszava túl friss a módosításhoz.
22470x08C7A biztonsági adatbázis sérült.
22480x08C8Nincs szükség ennek a replikált hálózati/helyi biztonsági adatbázisnak a frissítésre.
22490x08C9Ez a replikált adatbázis elavult; szinkronizálás szükséges.
22500x08CAA hálózati kapcsolat nem létezik.
22510x08CBEz az asg_type érvénytelen.
22520x08CCEz az eszköz jelenleg megosztott.
22700x08DEA számítógépnevet nem lehetett üzenőnévként hozzáadni. A név valószínűleg már létezik a hálózaton.
22710x08DFAz Üzenetkezelő szolgáltatás már elindult.
22720x08E0Az Üzenetkezelő szolgáltatás nem tudott elindulni.
22730x08E1Az üzenőnév nem található a hálózaton.
22740x08E2Ez az üzenőnév már át van irányítva.
22750x08E3Ez az üzenőnév hozzá lett adva, de továbbra is át van irányítva.
22760x08E4Ez az üzenőnév helyileg már létezik.
22770x08E5túllépte a hozzáadott üzenőnevek maximális számát.
22780x08E6A számítógépnevet nem lehetett törölni.
22790x08E7Üzeneteket nem lehet visszatovábbítani ugyanahhoz a munkaállomáshoz.
22800x08E8Hiba történt a tartomány üzenet-feldolgozójában.
22810x08E9Az üzenetet elküldték, de a címzett felfüggesztette az Üzenetkezelő szolgáltatást.
22820x08EAAz üzenetet elküldték, de fogadására nem került sor.
22830x08EBAz üzenőnév jelenleg használatban van. Próbálja meg később újra.
22840x08ECAz Üzenetkezelő szolgáltatás nincs elindítva.
22850x08EDA név nincs a helyi számítógépen.
22860x08EEAz átirányított üzenőnév nem található a rendszeren.
22870x08EFMegtelt a távoli állomáson az üzenőnév-tábla.
22880x08F0Ezen üzenőnév számára jelenleg nincsenek továbbított üzenetek.
22890x08F1A szórási üzenet megcsonkult.
22940x08F6Ez érvénytelen eszköznév.
22950x08F7Írási hiba
22970x08F9A hálózaton kettős üzenőnevek léteznek.
22980x08FAEz az üzenőnév később törlődik.
22990x08FBAz üzenőnevet nem sikerült az összes hálózatról törölni.
23000x08FCEz a művelet több hálózaton lévő számítógépeken nem támogatott.
23100x0906Ez a megosztott erőforrás nem létezik.
23110x0907Ez az eszköz nincs megosztva.
23120x0908Az adott számítógépnévvel nem létezik munkamenet.
23140x090AAz adott azonosítószámmal nincs megnyitott fájl.
23150x090BHiba történt egy távoli felügyeleti parancs végrehajtásakor.
23160x090CHiba történt egy távoli ideiglenes fájl megnyitásakor.
23170x090DEgy távoli felügyeleti parancs visszaadott adatai 64 K méretre csonkolódtak.
23180x090EEz az eszköz nem osztható meg sorvezérelt és nem sorvezérelt erőforrásként is.
23190x090FValószínűleg nem megfelelő a kiszolgálók listájában lévő információ.
23200x0910A számítógép nem aktív ebben a tartományban.
23210x0911Törlés előtt a megosztást el kell távolítani a Szétosztott fájlrendszerből.
23310x091BEhhez az eszközhöz a művelet érvénytelen.
23320x091CEz az eszköz nem osztható meg.
23330x091DEzt az eszközt nem lehetett megnyitni.
23340x091EEz az eszköznévlista érvénytelen.
23350x091FA nyomtatási várólista prioritás érvénytelen.
23370x0921Nincsenek megosztott kommunikációs eszközök.
23380x0922A megadott nyomtatási várólista nem létezik.
23400x0924Az eszközök ezen listája érvénytelen.
23410x0925A kért eszköz érvénytelen.
23420x0926Ezt az eszközt már használja egy sorvezérlő.
23430x0927Ez az eszköz már kommunikációs eszközként használatban van.
23510x092FEz a számítógépnév érvénytelen.
23540x0932A megadott karakterlánc és előtag túl hosszú.
23560x0934Ez az elérési út összetevő érvénytelen.
23570x0935Nem lehetett meghatározni a bemenet típusát.
23620x093AA típusok puffere nem elég nagy.
23700x0942A profilfájlok mérete nem lehet nagyobb 64 K-nál.
23710x0943Az indítási eltolás tartományon kívül van.
23720x0944A rendszer nem tudja törölni a hálózati erőforrások jelenlegi kapcsolatait.
23730x0945A rendszer nem tudta elemezni a fájlban lévő parancssort.
23740x0946Hiba történt a profilfájl betöltésekor.
23750x0947Hibák történtek a profilfájl mentésekor. A profil csak részben került mentésre.
23770x0949A következő naplófájl megtelt: %1.
23780x094AEz a naplófájl az olvasások között módosult.
23790x094BA következő naplófájl sérült: %1.
23800x094CA forrás elérési út nem lehet könyvtár.
23810x094DSzabálytalan a forrás elérési út.
23820x094ESzabálytalan a cél elérési út.
23830x094FA forrás és a cél elérési út más kiszolgálón van.
23850x0951A kért futtató kiszolgáló működés fel van függesztve.
23890x0955Hiba történt a Futtató kiszolgálóval való kommunikáció során.
23910x0957Hiba történt egy háttérfolyamat indításakor.
23920x0958A csatlakozott osztott erőforrás nem található.
24000x0960Érvénytelen a LAN-adapterszám.
24010x0961A hálózati kapcsolat nyitott fájlokkal vagy folyamatban lévő kérésekkel rendelkezik.
24020x0962Továbbra is léteznek aktív hálózati kapcsolatok.
24030x0963Érvénytelen ez a megosztásnév vagy jelszó.
24040x0964Az eszközt egy aktív munkamenet használja, így nem lehet leválasztani.
24050x0965A meghajtóbetűjel helyileg van használatban.
24300x097EA megadott ügyfél már regisztrálva van a megadott eseményhez.
24310x097FA riasztási tábla megtelt.
24320x0980Érvénytelen vagy nem létező riasztásnév
24330x0981A riasztás címzettje érvénytelen.
24340x0982Törlődött egy felhasználónak ezen kiszolgálóval való munkamenete,mert a felhasználó kifutott a bejelentkezésre engedélyezett napszakból.
24400x0988A naplófájl nem tartalmazza a kért rekordszámot.
24500x0992A felhasználói fiókok adatbázisa nincs megfelelően beállítva.
24510x0993Ez a művelet a Netlogon szolgáltatás futásakor nem engedélyezett.
24520x0994Ez a művelet nem engedélyezett az utolsó rendszergazda fiókon.
24530x0995Nem található ennek a tartománynak a tartományvezérlője.
24540x0996Ennek a felhasználónak a számára nem lehetett bejelentkezési információt beállítani.
24550x0997A Netlogon szolgáltatás nincs elindítva.
24560x0998Nem lehet hozzáadni a felhasználói fiókok adatbázisához.
24570x0999Ennek a kiszolgálónak az órája nincs szinkronizálva az elsődleges tartományvezérlő órájával.
24580x099AJelszavak nem egyeznek.
24600x099CA kiszolgálóazonosító nem ad meg érvényes kiszolgálót.
24610x099DA munkamenet-azonosító nem ad meg érvényes munkamenetet.
24620x099EA kapcsolatazonosító nem ad meg érvényes kapcsolatot.
24630x099FNincs több hely a kiszolgálókat nyilvántartó táblázatban.
24640x09A0A kiszolgáló elérte az általa kezelhető munkamenetek maximális számát.
24650x09A1A kiszolgáló elérte az általa kezelhető kapcsolatok maximális számát.
24660x09A2A kiszolgáló nem tud több fájlt megnyitni, mert elérte a maximális számot.
24670x09A3Ezen a kiszolgálón nincsenek regisztrálva alternatív kiszolgálók.
24700x09A6Ehelyett próbálja meg az API alacsony szintű (távfelügyeleti protokoll) verzióját.
24800x09B0Az UPS szolgáltatás nem fért hozzá az UPS illesztőprogramhoz.
24810x09B1Az UPS szolgáltatás nincs megfelelően beállítva.
24820x09B2Az UPS szolgáltatás nem fért hozzá a megadott kommunikációs porthoz.
24830x09B3Az UPS vezetékhibát vagy kis töltöttségű telepet jelzett. A szolgáltatás nem indult el.
24840x09B4Az UPS szolgáltatásnak nem sikerült rendszerleállítást végrehajtania.
25000x09C4Az alábbi program MS-DOS hibakódot adott vissza:
25010x09C5Az alábbi programnak több memóriára van szüksége:
25020x09C6Az alábbi program nem támogatott MS-DOS függvényt hívott:
25030x09C7A munkaállomáson nem sikerült a rendszertöltés.
25040x09C8Az alábbi fájl sérült.
25050x09C9A rendszertöltő blokkot definiáló fájlban nincs megadva betöltő.
25060x09CAA NetBIOS hibát adott vissza: Az NCB és SMB tárlistája fentebb látható.
25070x09CBLemezes I/O hiba
25080x09CCA programkódparaméter helyettesítése nem sikerült.
25090x09CDTúl sok programkódparaméter keresztezi a lemezszektor határait.
25100x09CEA programkód nem egy /S kapcsolóval formázott MS-DOS lemezről készült.
25110x09CFA távoli rendszertöltés később újraindul.
25120x09D0Nem sikerült a Távoli rendszertöltő kiszolgáló hívása.
25130x09D1Nem lehet csatlakozni a Távoli rendszertöltő kiszolgálóhoz.
25140x09D2A Távoli rendszertöltő kiszolgálón nem lehet programkódfájlt megnyitni.
25150x09D3Csatlakozás a Távoli rendszertöltő kiszolgálóhoz...
25160x09D4Csatlakozás a Távoli rendszertöltő kiszolgálóhoz...
25170x09D5A Távoli rendszertöltés szolgáltatás leállt; a hiba okát nézze meg a hibanaplóban.
25180x09D6A Távoli rendszertöltés indítása nem sikerült; a hiba okát nézze meg a hibanaplóban.
25190x09D7Nem engedélyezett egy Távoli rendszertöltés erőforráshoz való második csatlakozás.
25500x09F6A tallózó szolgáltatás a MaintainServerList=No használatával van beállítva.
26100x0A32A szolgáltatás nem tudott elindulni, mivel a szolgáltatással nem indult el egyetlen hálózati kártya sem.
26110x0A33A szolgáltatás nem tudott elindulni a rendszerleíró adatbázisban lévő rossz indító információ miatt.
26120x0A34A szolgáltatás nem tudott elindulni, mert az adatbázisa hiányzik vagy sérült.
26130x0A35A szolgáltatás nem tudott elindulni, mert az RPLFILES megosztás hiányzik.
26140x0A36A szolgáltatás nem tudott elindulni, mert az RPLUSER megosztás hiányzik.
26150x0A37A szolgáltatás rekordjait nem lehet kiértékelni.
26160x0A38A munkaállomás rekordinformáció sérült.
26170x0A39A munkaállomás-rekord nem található.
26180x0A3AA munkaállomásnevet valamilyen más munkaállomás használja.
26190x0A3BA profil rekordinformáció sérült.
26200x0A3CA profilrekord nem található.
26210x0A3DA profilnevet valamely más profil használja.
26220x0A3EVannak ezen profilt használó munkaállomások.
26230x0A3FA beállítási rekordinformáció sérült.
26240x0A40A beállítási rekord nem található.
26250x0A41Az adapterazonosító rekordinformáció sérült.
26260x0A42Belső szolgáltatási hiba
26270x0A43A fogalmazóazonosító rekordinformációja sérült.
26280x0A44Az indítási blokk rekordinformációja sérült.
26290x0A45Hiányzik ezen munkaállomás-rekord felhasználói fiókja.
26300x0A46Az RPLUSER helyi csoport nem található.
26310x0A47A rendszertöltő blokk rekord nem található.
26320x0A48A választott profil nem kompatibilis ezzel a munkaállomással.
26330x0A49A választott hálózati kártyaazonosítót valamely más munkaállomás használja.
26340x0A4ALéteznek az ezen beállítást használó profilok.
26350x0A4BLéteznek az ezen rendszertöltő blokkot használó munkaállomások, profilok vagy beállítások.
26360x0A4CA szolgáltatás nem tudott biztonsági másolatot készíteni a távoli rendszertöltő adatbázisról.
26370x0A4DAz adapterrekord nem található.
26380x0A4EA forgalmazói rekord nem található.
26390x0A4FA forgalmazói nevet valamely más forgalmazói rekord használja.
26400x0A50(rendszertöltő név, forgalmazói azonosító) - a rendszertöltő rekord valamelyik másik rekordja már használja.
26410x0A51A beállításnevet valamely más beállítás használja.
26600x0A64A DFS szolgáltatás által karbantartott belső adatbázis sérült.
26610x0A65A belső DFS-adatbázis egyik rekordja sérült.
26620x0A66Nincs olyan kötet, melynek a bejegyzési elérési útja megegyezik a bemeneti Bejegyzési úttal.
26630x0A67Már létezik, egy a megadott névvel rendelkező kötet.
26640x0A68A megadott kiszolgálómegosztás már megosztott a DFS-ben.
26650x0A69A jelzett kiszolgálómegosztás nem kezeli a megadott DFS-kötetet.
26660x0A6AA művelet nem érvényes nem leaf kötet esetén.
26670x0A6BA művelet nem érvényes leaf kötet esetén.
26680x0A6CA művelet nem egyértelmű, mert a kötet több kiszolgálóval rendelkezik.
26690x0A6DNem lehet csatlakozási pontot létrehozni.
26700x0A6EA kiszolgáló nem tud DFS-t kezelni.
26710x0A6FÉrvénytelen a megadott átnevezési cél elérési út.
26720x0A70A megadott DFS-kötet off-line állapotban van.
26730x0A71A megadott kiszolgáló nem ehhez a kötethez tartozó kiszolgáló.
26740x0A72Körhivatkozás a DFS-névben.
26750x0A73Kiszolgálóoldali DFS-en nem támogatott művelet.
26760x0A74Ezt a kötetet már támogatja a megadott kiszolgálói megosztás
26770x0A75Nem lehet eltávolítani a kötetet támogató utolsó kiszolgálói megosztást
26780x0A76A művelet nem támogatott DFS-ek közötti köteten
26790x0A77A DFS szolgáltatás belső állapota inkonzisztens lett
26800x0A78A DFS szolgáltatás telepítése a megadott kiszolgálón befejeződött
26810x0A79Az összehangolandó DFS-adatok megegyeznek
26820x0A7AA gyökér DFS-kötet nem törölhető - szükség esetén távolítsa el a DFS-t
26830x0A7BA megosztás gyermek- vagy szülőkönyvtára már a DFS-ben van
26900x0A82Belső DFS-hiba
26910x0A83A számítógép már csatlakozik a tartományhoz.
26920x0A84A számítógép pillanatnyilag nem csatlakozik a tartományhoz.
26930x0A85A számítógép tartományvezérlő, így nem távolítható el a tartományból.
26940x0A86A cél-tartományvezérlő nem támogatja a számítógépfiókok létrehozását szervezeti egységekben.
26950x0A87A megadott munkacsoportnév érvénytelen
26960x0A88A megadott számítógépnév nem kompatibilis a tartományvezérlőn használt alapértelmezett nyelvvel.
26970x0A89A megadott számítógépfiók nem található.
29990x0BB7A NERR tartományban ez az utolsó hiba.
30000x0BB8A megadott nyomtatásfigyelő ismeretlen.
30010x0BB9A megadott nyomtató-illesztőprogram jelenleg használatban van.
30020x0BBAA nyomtatási sor fájl nem található.
30030x0BBBA StartDocPrinter eljárást nem hívták meg.
30040x0BBCAz AddJob eljárást nem hívták meg.
30050x0BBDA megadott nyomtatóprocesszor már telepítve van.
30060x0BBEA megadott nyomtatásfigyelő már telepítve van.
30070x0BBFA megadott nyomtatásfigyelőnek nincsenek meg a kért funkciói.
30080x0BC0A megadott nyomtatásfigyelő használatban van.
30090x0BC1A kért művelet nem engedélyezett, amíg feladatok vannak a nyomatási várólistán.
30100x0BC2A kért művelet végrehajtása sikeresen befejeződött. A módosítások a rendszer újraindítása után lépnek érvénybe.
30110x0BC3A kért művelet végrehajtása sikeresen befejeződött. A módosítások a szolgáltatás újraindítása után lépnek érvénybe.
30120x0BC4Nem található nyomtató.
30200x0BCCA következőn áramkimaradás történt: %1. A kiszolgáló működése fel van függesztve.
30210x0BCDA következőn helyreállt az áramellátás: %1. A kiszolgáló működése már nincs felfüggesztve.
30220x0BCEAz UPS szolgáltatás kis töltöttségű telep miatt leállítást indít el a következőn: %1.
30230x0BCFHiba van a felhasználó által megadott leállításiparancsfájl beállításával. Az UPS szolgáltatás mindenképp elindult.
30250x0BD1Sérült szektor cseréjére került sor az alábbi meghajtón: %1.Adatvesztés nem történt. A teljes teljesítmény helyreállításához és a kötettartalék szektorterületének újbóli feltöltéséhez futtassa mihamarabb aCHKDSK programot.Gyorsjavítás történt egy távoli kéré
30260x0BD2Lemezhiba történt a következő meghajtóban lévő HPFS köteten: %1.Hiba történt egy távoli kérés feldolgozásakor.
30270x0BD3Sérült a felhasználói fiókok adatbázisa (NET.ACC). A helyi védelmirendszer cseréli a sérült NET.ACC fájlt a biztonsági másolattal(készítés ideje: %1; helye: %2).Az adatbázis ez idő után történt bármely frissítése elvész.
30280x0BD4Hiányzik a felhasználói fiókok adatbázisa (NET.ACC). A helyi védelmirendszer visszaállítja a biztonsági másolatot(készítés ideje: %1; helye: %2).Ezen idő után az adatbázis bármely frissítése elvész.
30290x0BD5A helyi adatvédelmi szolgáltatás nem indult el, mert a felhasználói fiókokadatbázisa (NET.ACC) elveszett vagy sérült, és nem található használhatóbiztonságimásolat-adatbázis.A RENDSZER NEM BIZTONSÁGOS.
30300x0BD6A kiszolgáló nem tudja exportálni a könyvtárat (%1) a következő ügyfélhez: %2.Az egy másik kiszolgálótól kerül exportálásra.
30310x0BD7A replikációs kiszolgáló a következőn lévő hiba (%1) miattnem tudta frissíteni a forrásból a könyvtárat (%2): %3.
30320x0BD8A főkiszolgáló (%1) a várt időben nem küldött frissítési értesítést a könyvtár (%2)számára.
30330x0BD9%1 felhasználó túllépte a fiókra vonatkozó korlátozást (%2) a következő kiszolgálón: %3.
30340x0BDAA következő tartomány elsődleges tartományvezérlője meghibásodott: %1.
30350x0BDBA hitelesítés nem sikerült a következő tartomány Windows NT vagy Windows 2000 típusú tartományvezérlőjével (%2): %1.
30360x0BDCA replikáló %1 nevében sikertelenül kísérelt meg bejelentkezni a következőre: %2.
30370x0BDD@I *NYITVATARTÁSI IDŐ
30380x0BDEA replikáló %1 rendszerhiba miatt %3 helyennem tudott hozzáférni a következőhöz: %2.
30390x0BDFtúllépte egy könyvtárban a fájlok replikációs korlátját.
30400x0BE0túllépte a famélység replikációs korlátját.
30410x0BE1A replikáló nem tudja frissíteni a könyvtárat (%1). Az faintegritással rendelkezik,és valamely folyamat aktuális könyvtárként használja azt.
30420x0BE2%1 hálózati hiba történt.
30450x0BE5%1. számú rendszerhiba történt.
30460x0BE6Nem lehet bejelentkezni. A felhasználó bejelentkezett, és a TRYUSER argumentumbeállítása NO.
30470x0BE7Nem található a következő IMPORT elérési út: %1.
30480x0BE8Nem található a következő EXPORT elérési út: %1.
30490x0BE9A replikált adatok módosultak a következő könyvtárban: %1.
30500x0BEAA replikáló %1 rendszerhiba miatt nem tudott jelfájlt frissítenia következő könyvtárban: %2.
30510x0BEBA Rendszerleíró adatbázis vagy az éppen beírt információ"%1" számára szabálytalan értéket tartalmaz.
30520x0BECNem adta meg a szükséges paramétert a parancssorban,vagy a beállítási fájlban.
30530x0BEDA LAN Manager a következőt nem ismeri fel érvényes kapcsolóként: "%1".
30540x0BEEAz erőforrás iránti kérést nem lehetett kielégíteni.
30550x0BEFProbléma van a rendszerbeállítással.
30560x0BF0Rendszerhiba
30570x0BF1Belső inkonzisztencia hiba
30580x0BF2A beállítási fájl vagy a parancssor nem egyértelmű kapcsolót tartalmaz.
30590x0BF3A beállítási fájl vagy a parancssor kettős paramétert tartalmaz.
30600x0BF4A szolgáltatás nem válaszolt a vezérlésre, és leállta DosKillProc függvényhívással.
30610x0BF5Hiba történt a szolgáltatásprogram futtatásának kísérletekor.
30620x0BF6Nem sikerült az alszolgáltatás elindítása.
30630x0BF7Ütközés értékben vagy ezen kapcsolók használatában: %1.
30640x0BF8Probléma van a fájllal.
30700x0BFEmemória
30710x0BFFlemezterület
30720x0C00szál
30730x0C01folyamat
30740x0C02Biztonsági hiba.
30750x0C03Rossz vagy hiányzó LAN Manager gyökérkönyvtár
30760x0C04A hálózati szoftver nincs telepítve.
30770x0C05A kiszolgáló nem indult el.
30780x0C06A kiszolgáló nem fér hozzá a felhasználói fiókok adatbázisához (NET.ACC).
30790x0C07Inkompatibilis fájlok vannak telepítve a LANMAN fában.
30800x0C08Érvénytelen a LANMAN\LOGS könyvtár.
30810x0C09A megadott tartomány nem használható.
30820x0C0AA számítógépnév üzenőnévként van használatban egy másik számítógépen.
30830x0C0BNem sikerült a kiszolgálónév bejelentése.
30840x0C0CA felhasználói fiókok adatbázisa nincs megfelelően beállítva.
30850x0C0DA kiszolgáló nem fut felhasználói szintű védelemmel.
30870x0C0FA munkaállomás nincs megfelelően beállítva.
30880x0C10A részleteket nézze meg a hibanaplóban.
30890x0C11Ezt a fájlt nem lehet írni.
30900x0C12Az ADDPAK fájl sérült. Törölje az LANMAN\NETPROG\ADDPAK.SER fájlt,majd alkalmazza újra az ADDPAK-okat.
30910x0C13A LM386 kiszolgáló nem tud elindulni, mert a CACHE.EXE nem fut.
30920x0C14A biztonsági adatbázisban ezen számítógép számára nincs fiók.
30930x0C15Ez a számítógép nem tagja a SERVERS csoportnak.
30940x0C16A SERVERS csoport nem létezik a helyi biztonsági adatbázisban.
30950x0C17Ez a Windows NT számítógép munkacsoport tagjaként van beállítva, nem pedigtartomány tagjaként. A Netlogon szolgáltatást ebben a beállításban nemkell futtatni.
30960x0C18Nem található ennek a tartománynak a Windows NT tartományvezérlője.
30970x0C19A számítógép a tartomány elsődleges tartományvezérlőjének van konfigurálva.Viszont a(z) %1 számítógép akar lenni a tartomány elsődlegestartományvezérlője.
30980x0C1ANem sikerült a szolgáltatást az elsődleges tartományvezérlővel hitelesíteni.
30990x0C1BProbléma van a biztonsági adatbázis létrehozási idejével vagy sorozatszámával.
31000x0C1CA művelet nem sikerült, mert hálózati szoftverhiba történt.
31010x0C1DA rendszer kifutott a következő kapcsoló által vezérelt erőforrásból: %1.
31020x0C1EA szolgáltatás nem tudott hosszú távú zárolásra szert tennia hálózati vezérlőblokkok (NCB-k) szegmense felett. A hibakód az adatokban van.
31030x0C1FA szolgáltatás nem tudta a hálózati vezérlőblokkok (NCB-k) szegmensénekhosszú távú zárolását feloldani. A hibakód az adatokban van.
31040x0C20Hiba történt a következő szolgáltatás leállításakor: %1.A NetServiceControl hibakódja az adat.
31050x0C21Az inicializálás nem sikerült, mert rendszer-végrehajtási hiba történta következő elérési úton: %1. A rendszer hibakód az adat.
31060x0C22Nem várt hálózati vezérlőblokk (NCB) érkezett. Az NCB az adat.
31070x0C23A hálózat nem indult el.
31080x0C24A NETWKSTA.SYS-re kiadott DosDevIoctl vagy DosFsCtl függvényhívás hibávaltért vissza. A mutatott adat formátuma:DWORD az ioctl vagy fsctl hívás közelítő CS:IP-jeWORD hibakódWORD ioctl vagy fsctl szám
31090x0C25A következő rendszerszemafort nem lehet létrehozni vagy megnyitni: %1.A hibakód az adat.
31100x0C26Az inicializálás a fájl (%1) megnyitási/létrehozási hibája miatt nemsikerült. A rendszer hibakód az adat.
31110x0C27Váratlan NetBIOS hibaA hibakód az adat.
31120x0C28Szabálytalan kiszolgáló üzenetblokk (SMB) érkezett.Az SMB az adat.
31130x0C29Az inicializálás nem sikerült, mert a kért szolgáltatás (%1)nem indult el.
31140x0C2AA hibanapló bizonyos bejegyzései puffertúlcsordulás miattelvesztek.
31200x0C30A nem hálózati pufferek erőforrás-felhasználását vezérlő inicializálóparaméterek olyan méretűek, hogy túl sok memória szükséges.
31210x0C31A kiszolgáló nem tudja megnövelni a memóriaterületet.
31220x0C32Az inicializálás nem sikerült, mert a fiókok adatbázisa (%1) vagy nem megfelelő,vagy nem létezik.
31230x0C33Az inicializálás nem sikerült, mert a hálózat (%1) nem indult el.
31240x0C34A kiszolgáló nem indult el. Mind a három chdevparaméternek nullának, vagy nullától különbözőnek kell lennie.
31250x0C35A távoli API kérés a következő leíró karaktersorozat miattleállt: %1.
31260x0C36A hálózat (%1) kifutott a hálózati vezérlőblokkokból (NCB). Valószínűleg megkell növelnie a hálózat NCB-inek számát. A következő információ magábanfoglalja a hiba előfordulásakor a kiszolgáló által kért NCB-k számát:
31270x0C37A kiszolgáló nem tudja létrehozni a ReleaseMemory riasztási üzenetelküldéséhez szükséges %1 mailslotot. A fogadott hiba:
31280x0C38A kiszolgáló nem tudta regisztrálni a ReleaseMemory riasztásta címzettel (%1). A NetAlertStart hibakódjaaz adat.
31290x0C39A kiszolgáló nem tudja frissíteni az AT ütemezőfájlt. A fájlsérült.
31300x0C3AA kiszolgáló hibát találta NetIMakeLMFileName hívásakor. A hibakód az adat.
31310x0C3BAz inicializálás az elérési úton (%1) rendszervégrehajtási hiba miattnem sikerült. Nincs elég memória a feldolgozás elindításához.A rendszer hibakód az adat.
31320x0C3CNem sikerült a kiszolgáló pufferek hosszú távú zárolása.Ellenőrizze a cserelemez szabad területét, majd a kiszolgáló elindításához indítsa újra a rendszert.
31400x0C44A szolgáltatás egy hálózati vezérlőblokk (NCB) ismételt hibájamiatt leállt. Az utolsó rossz NCB a nyersadatokat követi.
31410x0C45Az Üzenetküldő kiszolgáló a rajta lévő osztott adatterületzárolása miatt leállt.
31500x0C4EFájlrendszerhiba történt a rendszer üzeneti naplófájl (%1)megnyitása vagy írása során. A hiba miatt az üzeneteknaplózása megszűnik. A hibakód az adat.
31510x0C4FRendszer VIO hívási hiba miatt nem lehet ELŐUGRÓ üzenetet megjeleníteni.A hibakód az adat.
31520x0C50Szabálytalan kiszolgáló üzenetblokk (SMB) érkezett. Az SMB az adat.
31600x0C58A munkaállomás információs szegmense nagyobb, mint 64 K.A következő méret DWORD formátumú:
31610x0C59A munkaállomás nem kapta meg a számítógép nevét és számát.
31620x0C5AA munkaállomás nem tudta inicializálni az Aszinkron NetBIOS szálat.A hibakód az adat.
31630x0C5BA munkaállomás nem tudta megnyitni a kezdeti közös szegmenst.A hibakód az adat.
31640x0C5CMegtelt a munkaállomás állomás-nyilvántartó táblája.
31650x0C5DRossz mailslot kiszolgáló üzenetblokk (SMB) érkezett. Az SMB az adat.
31660x0C5EA munkaállomás hibát talált a felhasználói fiókok adatbázisának megnyitása során.A hibakód az adat.
31670x0C5FA munkaállomás hibát talált egy SSI újraérvényesítési kérésre való válaszadás során.A függvénykód és a hibakód az adat.
31700x0C62A riasztási szolgáltatásnak problémája volt a riasztási címzetteklistájának létrehozásakor. A hibakód: %1.
31710x0C63Hiba történt %1 csoportnévként való kiterjesztése során. Próbálja mega csoportot két vagy több csoportnévre osztani.
31720x0C64Hiba történt %2 riasztási üzenethez való küldése során -(%3 )A hibakód: %1.
31730x0C65Hiba történt a riasztási mailslot létrehozásakor vagy olvasásakor.A hibakód: %1.
31740x0C66A kiszolgáló nem tudta olvasni az AT ütemezőfájlt.
31750x0C67A kiszolgáló érvénytelen AT ütemező rekordot talált.
31760x0C68A kiszolgáló nem talált AT ütemezőfájlt, így létrehozott egyet.
31770x0C69A kiszolgáló nem fért hozzá a hálózathoz (%1) a NetBiosOpen függvénnyel.
31780x0C6AAz AT parancsfeldolgozó nem tudta futtatni a következőt: %1.
31800x0C6CFIGYELEM: a 'lazy write' lemezkezelési módszer hibája miatt a következőmeghajtó adatai sérültek: %1. A gyorsítótár leáll.
31810x0C6DSérült szektor cseréjére került sor az alábbi meghajtón: %1.Adatvesztés nem történt. A teljes teljesítmény helyreállításához és a kötettartalék szektorterületének újbóli feltöltéséhez futtassa mihamarabb aCHKDSK programot.Gyorsjavítás történt egy távoli kéré
31820x0C6ELemezhiba történt a következő meghajtóban lévő HPFS köteten: %1.Hiba történt egy távoli kérés feldolgozásakor.
31830x0C6FSérült a felhasználói fiókok adatbázisa (NET.ACC). A helyi védelmirendszer cseréli a sérült NET.ACC fájlt a biztonsági másolattal(helye: %1).Az adatbázis ez idő után történt bármely frissítése elvész.
31840x0C70Hiányzik a felhasználói fiókok adatbázisa (NET.ACC). A helyi védelmirendszer visszaállítja a biztonsági másolatot(ideje: %1).A biztonsági másolat készítésének időpontja utáni változások elvesznek.
31850x0C71A helyi adatvédelmi szolgáltatás nem indult el, mert a felhasználói fiókokadatbázisa (NET.ACC) elveszett vagy sérült, és nem található használhatóbiztonságimásolat-adatbázis.A RENDSZER NEM BIZTONSÁGOS.
31860x0C72A helyi védelem nem tudott elindulni, mert hiba történtaz inicializálás során. A visszaadott hibakód: %1.A RENDSZER NEM BIZTONSÁGOS.
31900x0C76NetWksta belső hiba történt:%1
31910x0C77Az átirányító kifogyott valamilyen erőforrásból: %1.
31920x0C78Kiszolgáló üzenetblokk (SMB) hiba történt a következőhöz való csatlakozáskor: %1.Az SMB fejrész az adat.
31930x0C79Virtuálisáramkör-hiba történt a következőn lévő munkamenet során: %1.A hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs és a visszatérési kód az adat.
31940x0C7A%1 lefagyott munkamenetének bontása.
31950x0C7BHálózati vezérlőblokk (NCB) hiba történt (%1).Az NCB az adat.
31960x0C7CNem sikerült a következő írása: %1.Adatvesztés lehetséges.
31970x0C7DAz illesztőprogram (%1) alaphelyzetbe állítása nem tudta elkészíteni a hálózati vezérlőblokkot (NCB).Az NCB az adat.
31980x0C7EAz erőforrás (%1) kért mennyisége nagyobba maximálisnál. Maximális számú egység van használatban.
32040x0C84A kiszolgáló nem tudott létrehozni egy végrehajtási szálat.Meg kell növelni a CONFIG.SYS fájlban a THREADS paraméter értékét.
32050x0C85A kiszolgáló nem tudta bezárni a következőt: %1.A fájl valószínűleg sérült.
32060x0C86A replikáló nem tudja frissíteni a könyvtárat (%1). Az faintegritással rendelkezik,és valamely folyamat aktuális könyvtárként használja azt.
32070x0C87A kiszolgáló nem tudja exportálni a könyvtárat (%1) a következő ügyfélhez: %2.Az egy másik kiszolgálótól kerül exportálásra.
32080x0C88A replikációs kiszolgáló a következőn lévő hiba (%1) miattnem tudta frissíteni a forrásból a könyvtárat (%2): %3.
32090x0C89A főkiszolgáló (%1) a várt időben nem küldött frissítési értesítést a könyvtár (%2)számára.
32100x0C8AA hitelesítés nem sikerült a következő tartomány Windows NT vagy Windows 2000 típusú tartományvezérlőjével (%2): %1.
32110x0C8BA replikáló %1 nevében sikertelenül kísérelt meg bejelentkezni a következőre: %2.
32120x0C8C%1 hálózati hiba történt.
32130x0C8Dtúllépte egy könyvtárban a fájlok replikációs korlátját.
32140x0C8Etúllépte a famélység replikációs korlátját.
32150x0C8FFel nem ismert üzenet érkezett a postafiókba.
32160x0C90%1. számú rendszerhiba történt.
32170x0C91Nem lehet bejelentkezni. A felhasználó bejelentkezett, és a TRYUSER argumentumbeállítása NO.
32180x0C92Nem található a következő IMPORT elérési út: %1.
32190x0C93Nem található a következő EXPORT elérési út: %1.
32200x0C94A replikáló %1 rendszerhiba miatt nem tudott jelfájlt frissítenia következő könyvtárban: %2.
32210x0C95Lemez hibatűrési hiba%1
32220x0C96A replikáló %1 rendszerhiba miatt %3 helyennem tudott hozzáférni a következőhöz: %2.
32230x0C97A tartomány (%1) tartományvezérlője valószínűleg hibázott.
32240x0C98A számítógépfiók (%1) jelszavának a módosítása a következőhiba miatt nem sikerült: %2
32250x0C99Hiba történt a következő bejelentkezési vagy kijelentkezési információjának frissítésekor: %1.
32260x0C9AHiba történt az elsődleges tartományvezérlővel (%1) való szinkronizálás során.
32270x0C9BA tartomány (%2) %1 nevű Windows NT vagy Windows 2000tartományvezérlőjének munkamenet-létesítője nem sikerült, mert a(z) %1nem támogatja a NetLogon munkamenet aláírását vagy pecsételését.Vagy frissítse a tartományvezérlőt, vagy állítsa be a számítógépen aReq
32300x0C9EÁramkimaradás történt a kiszolgálón.
32310x0C9FAz UPS szolgáltatás kiszolgálóleállítást hajtott végre.
32320x0CA0Az UPS szolgáltatás nem fejezte be a felhasználó általmegadott leállítási parancsfájl végrehajtását.
32330x0CA1Az UPS illesztőprogramot nem lehetett megnyitni. A hibakódaz adat.
32340x0CA2Az áramellátás visszaállt.
32350x0CA3Probléma van a felhasználó által megadott leállításiparancsfájl beállításával.
32360x0CA4Az UPS szolgáltatás nem tudta végrehajtani a következő felhasználó által megadott leállításiparancsfájlt: %1. A hibakód az adat.
32500x0CB2Az inicializálás nem sikerült a beállítási fájl (%1) egy érvénytelenvagy hiányzó paramétere miatt.
32510x0CB3Az inicializálás nem sikerült a beállítási fájl (%1)egy érvénytelen sora miatt. Az érvénytelen sor az adat.
32520x0CB4Az inicializálás nem sikerült a következő beállítási fájlhibája miatt: %1.
32530x0CB5A következő fájl az inicializálás után módosult: %1.A rendszertöltő blokk betöltése ideiglenesen befejeződött.
32540x0CB6A fájlok nem felelnek meg a rendszertöltő blokk beállításifájlnak (%1). Módosítsa a fájlok BASE és ORG definíciójátvagy sorrendjét.
32550x0CB7Az inicializálás nem sikerült, mert a dinamikus csatolásúkönyvtár (%1) nem megfelelő verziószámot adott vissza.
32560x0CB8Helyrehozhatatlan hiba történt a szolgáltatásdinamikus csatolású könyvtárában.
32570x0CB9A rendszer nem várt hibakódot adott vissza.A hibakód az adat.
32580x0CBAA hibatűrő hibanapló fájl (LANROOT\LOGS\FT.LOG)nagyobb, mint 64 K.
32590x0CBBA hibatűrő hibanapló fájl (LANROOT\LOGS\FT.LOG) frissítette a megnyitásalapján beállított folyamat bitet, ami azt jelenti, hogy a rendszer ahibanaplóval való munka során összeomlott.
32990x0CE3%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9.
33010x0CE5Távoli IPC
33020x0CE6Távoli felügyelet
33030x0CE7Bejelentkezési kiszolgáló megosztása
33040x0CE8Hálózati hiba történt.
34000x0D48Nincs elég memória a Munkaállomás szolgáltatás elindításához.
34010x0D49Hiba történt a LANMAN.INI fájl NETWORKS bejegyzésének olvasásakor.
34020x0D4AEz érvénytelen argumentum: %1.
34030x0D4BA LANMAN.INI fájl NETWORKS bejegyzése (%1)szintaxishibát tartalmaz, ezért figyelmen kívül marad.
34040x0D4CA LANMAN.INI fájlban túl sok NETWORKS bejegyzés van.
34060x0D4EHiba történt a hálózati eszközillesztő (%1 = %2)megnyitásakor.
34070x0D4FA következő eszközillesztő rossz BiosLinkage választ küldött: %1.
34080x0D50A program nem használható ezzel az operációs rendszerrel.
34090x0D51Az átirányító már telepítve van.
34100x0D52NETWKSTA.SYS %1.%2.%3 (%4) verziójának telepítése
34110x0D53Hiba történt a NETWKSTA.SYS telepítésekor.A folytatáshoz nyomja meg az ENTER billentyűt.
34120x0D54Feloldókapcsolási probléma.
34130x0D55A bejelentkezési ideje %1 állomáson %2 időpontban befejeződik.Takarítson és lépjen ki.
34140x0D56Automatikusan leválasztódik a következőről: %1.
34150x0D57Véget ért a bejelentkezésre engedélyezett ideje a következőn: %1.
34160x0D58A bejelentkezésre engedélyezett ideje %2 időpontban befejeződött a következőn: %1.
34170x0D59FIGYELMEZTETÉS: A következő időpontig van ideje a kijelentkezésre: %1.Ha nem jelentkezik ki a jelzett időpontig, az operációs rendszer bontja amunkamenetét, és minden megnyitott fájljából adatok veszhetnek el.
34180x0D5AFIGYELMEZTETÉS: Ki kell jelentkeznie a következőn: %1. Két percevan a kijelentkezéshez, ezután az operációs rendszer megszünteti a munkamenetét.
34190x0D5BNyitott fájlokkal vagy eszközökkel rendelkezik, és a kényszerítettleválasztáskor adatokat veszíthet.
34200x0D5CBelső használat alapértelmezett megosztása
34210x0D5DÜzenetkezelő szolgáltatás
35000x0DACA parancs sikeresen végrehajtódott.
35010x0DADÉrvénytelen kapcsolót használt.
35020x0DAE%1. számú rendszerhiba történt.
35030x0DAFA parancs érvénytelen számú argumentumot tartalmaz.
35040x0DB0A parancs egy vagy több hibával fejeződött be.
35050x0DB1Egy kapcsolót érvénytelen értékkel használt.
35060x0DB2A következő kapcsoló ismeretlen: %1.
35070x0DB3A kapcsoló (%1) nem egyértelmű.
35100x0DB6A parancsot egymásnak ellentmondó kapcsolókkal adta ki.
35110x0DB7A következő alprogram nem található: %1.
35120x0DB8A szoftver az operációs rendszer újabb verziójátigényli.
35130x0DB9A Windows 2000 által visszaadottnál több adat érhető el.
35140x0DBATovábbi segítséget kaphat a NET HELPMSG %1 parancs beírásával.
35150x0DBBEz a parancs csak Windows 2000 tartományvezérlő esetén használható.
35160x0DBCEz a parancs nem használható Windows 2000 tartományvezérlő esetén.
35200x0DC0Ezek a Windows 2000 szolgáltatások indultak el:
35210x0DC1A szolgáltatás (%1) nem indult el.
35220x0DC2A szolgáltatás (%1) elindul
35230x0DC3A szolgáltatás (%1) nem tudott elindulni.
35240x0DC4A szolgáltatás (%1) sikeresen elindult.
35250x0DC5A Munkaállomás szolgáltatás leállítása leállítja a Kiszolgáló szolgáltatást is.
35260x0DC6A munkaállomáson fájlok vannak nyitva.
35270x0DC7A szolgáltatás (%1) leáll
35280x0DC8A kiszolgálót (%1) nem lehetett leállítani.
35290x0DC9A kiszolgáló (%1) sikeresen leállt.
35300x0DCAA következő szolgáltatások %1 szolgáltatástól függenek.A szolgáltatás (%1) leállítása ezeket a szolgáltatásokat is leállítja.
35330x0DCDA szolgáltatás elindul vagy leáll. Próbálja később újra.
35340x0DCEA szolgáltatás nem jelentett hibát.
35350x0DCFHiba történt az eszköz vezérlésekor.
35360x0DD0A szolgáltatás (%1) sikeresen folytatódott.
35370x0DD1A szolgáltatás (%1) felfüggesztése sikerült.
35380x0DD2Nem sikerült a szolgáltatás (%1) folytatása.
35390x0DD3Nem sikerült a szolgáltatás (%1) felfüggesztése.
35400x0DD4A szolgáltatás (%1) folytatása folyamatban van.
35410x0DD5A szolgáltatás (%1) felfüggesztése folyamatban van.
35420x0DD6%1 sikeresen folytatódott.
35430x0DD7%1 felfüggesztése sikerült.
35440x0DD8A szolgáltatást (%1) egy másik folyamat indította el, és folyamatban van.
35470x0DDBSzolgáltatásra jellemző hiba történt: %1.
36600x0E4CEzek a munkaállomások munkamenettel rendelkeznek ezen a kiszolgálón:
36610x0E4DEzek a munkaállomások nyitott fájlokkal rendelkező munkamenetekkel csatlakoznak a kiszolgálóhoz:
36660x0E52Az üzenőnév átirányítva.
36700x0E56Ezekkel a távoli kapcsolatokkal rendelkezik:
36710x0E57Folytatás esetén megszakadnak a kapcsolatok.
36750x0E5BA következővel létesített munkamenet nyitott fájlokkal rendelkezik: %1
36760x0E5CA rendszer tárolja az új kapcsolatokat.
36770x0E5DA rendszer nem tárolja az új kapcsolatokat.
36780x0E5EHiba történt a profil mentésekor. A mentett kapcsolatok állapota nem változott.
36790x0E5FHiba történt a profil olvasásakor.
36800x0E60Hiba történt a következőhöz való csatlakozás visszaállításakor: %1.
36820x0E62Nem indultak el hálózati szolgáltatások.
36830x0E63A listában nincsenek bejegyzések.
36880x0E68Egy vagy több felhasználónak nyitott fájljai vannak a következőn: %1. A művelet folytatása a fájlok bezárását eredményezi.
36890x0E69A Munkaállomás szolgáltatás már fut. A Windows 2000 figyelmen kívül hagyja a munkaállomás parancs kapcsolóit.
36910x0E6BNyitott fájlok, vagy folyamatban lévő fájlkeresési műveletek vannak a következő állomással létesített kapcsolatban: %1.
36930x0E6DA kérés feldolgozására a tartomány (%1) egy tartományvezérlőjén kerül sor.
36940x0E6EAz osztott nyomtatási várólista nem törölhető, amíg a nyomtatási várólistán egy nyomtatási feladat sorvezérlése van folyamatban.
36950x0E6F%1 tárolt kapcsolattal rendelkezik a következőhöz: %2.
37100x0E7EHiba történt a súgófájl megnyitásakor.
37110x0E7FA súgófájl üres.
37120x0E80A súgófájl sérült.
37130x0E81Nem található a tartomány (%1) elsődleges tartományvezérlője.
37140x0E82Ez a művelet csak a szoftver korábbi verziójávalrendelkező rendszereken hajtható végre.
37160x0E84Ismeretlen eszköztípus
37170x0E85A naplófájl sérült.
37180x0E86A programfájlneveknek .EXE kiterjesztésűeknek kell lenniük.
37190x0E87Nem található megegyező megosztás, így nem történt törlés.
37200x0E88Rossz érték van a felhasználói rekord hetenkénti egységek mezőjében.
37210x0E89A következő jelszava érvénytelen: %1.
37220x0E8AHiba történt egy üzenetnek a következőhöz való küldésekor: %1.
37230x0E8BA következő jelszava vagy felhasználóneve érvénytelen: %1.
37250x0E8DHiba történt a megosztás törlésekor.
37260x0E8EA felhasználónév érvénytelen.
37270x0E8FA jelszó érvénytelen.
37280x0E90A jelszavak nem egyeznek.
37290x0E91Nem lett helyreállítva az összes állandó kapcsolata.
37300x0E92Ez nem érvényes számítógép- vagy tartománynév.
37320x0E94Az adott erőforráshoz nem lehet alapértelmezett engedélyeket beállítani.
37340x0E96Nem írt be érvényes jelszót.
37350x0E97Nem írt be érvényes nevet.
37360x0E98Az erőforrásnév nem osztható meg.
37370x0E99Az engedély-karakterlánc érvénytelen engedélyeket tartalmaz.
37380x0E9AEzt a műveletet csak nyomtatókon és kommunikációs eszközökön lehet végrehajtani.
37420x0E9E%1 érvénytelen felhasználó- vagy csoportnév.
37430x0E9FA kiszolgáló nincs beállítva távoli felügyeletre.
37520x0EA8Ezzel a kiszolgálóval egyetlen felhasználónak sincs munkamenete.
37530x0EA9A felhasználó (%1) nem tagja a következő csoportnak: %2.
37540x0EAAA felhasználó (%1) már tagja a következő csoportnak: %2.
37550x0EABNincs ilyen felhasználó: %1.
37560x0EACEz érvénytelen válasz.
37570x0EADNincs érvényes válasz.
37580x0EAEA megadott céllista nem egyezik meg a nyomtatási várólista céllistájával.
37590x0EAFA jelszó a következő időpontig nem módosítható: %1.
37600x0EB0%1 nem a hét napja.
37610x0EB1A megadott időtartomány a kezdete előtt fejeződik be.
37620x0EB2%1 nem óraérték.
37630x0EB3%1 nem érvényes percmegadás.
37640x0EB4A megadott idő nem pontos óraérték.
37650x0EB5A 12 és a 24 órás időformátum nem keverhető.
37660x0EB6%1 nem egy érvényes 12 órás előtag.
37670x0EB7Szabálytalan dátumformátum
37680x0EB8Szabálytalan naptartomány
37690x0EB9Szabálytalan időtartomány
37700x0EBAÉrvénytelenek a NET USER argumentumai. Ellenőrizze a minimálisjelszóhosszúságot és/vagy a megadott argumentumokat.
37710x0EBBAz ENABLESCRIPT értéke YES kell, hogy legyen.
37730x0EBDSzabálytalan az országkód
37740x0EBEA felhasználó létrehozása sikerült, de nem lett felvévea USERS helyi csoportba.
37750x0EBFA megadott felhasználói környezet érvénytelen.
37760x0EC0A dinamikus csatolású könyvtárat (%1) nem lehetett betölteni, vagy hibatörtént a használatának kísérletekor.
37770x0EC1Fájlok küldése többé nem támogatott.
37780x0EC2Az ADMIN$ és az IPC$ megosztás számára nem lehet elérési utat megadni.
37790x0EC3A felhasználó vagy csoport (%1) már tagja a következő helyi csoportnak: %2.
37800x0EC4Nincs ilyen felhasználó vagy csoport: %1.
37810x0EC5Nincs ilyen számítógép: %1.
37820x0EC6A számítógép (%1) már létezik.
37830x0EC7Nincs ilyen globális felhasználó vagy csoport: %1.
37840x0EC8Csak lemezmegosztások állíthatók be gyorsítótárazhatóként
37900x0ECEA rendszer nem találta az üzenetet: %1.
38020x0EDAEz az ütemezési dátum érvénytelen.
38030x0EDBA LANMAN gyökérkönyvtár elérhetetlen.
38040x0EDCA SCHED.LOG fájlt nem lehetett megnyitni.
38050x0EDDA Kiszolgáló szolgáltatás nem indult el.
38060x0EDEAz AT feladatazonosító nem létezik.
38070x0EDFAz AT ütemezőfájl sérült.
38080x0EE0A törlés nem sikerült, mert probléma van az AT ütemezőfájllal.
38090x0EE1A parancssor nem haladhatja meg a 259 karakteres hosszúságot.
38100x0EE2Az AT ütemezőfájlt nem lehetett frissíteni, mert a lemez megtelt.
38120x0EE4Az AT ütemezőfájl érvénytelen. Törölje a fájlt, és hozzon létre egy újat.
38130x0EE5Az AT ütemezőfájl törlődött.
38140x0EE6Ennek a parancsnak a szintaxisa:AT [azonosító] [/DELETE]AT idő [/EVERY:dátum | /NEXT:dátum] parancsAz AT parancs azt ütemezi, hogy egy program későbbiidőpontban fusson a kiszolgálón. Megjeleníti a futásra ütemezettprogramok és parancsok listáját is.A hónap n
38150x0EE7Az AT parancs túllépte a megadott határidőt.Próbálja meg később újra.
38160x0EE8A felhasználói fiókok jelszavának minimális élettartama nem lehetnagyobb a maximális élettartamnál.
38170x0EE9Olyan értéket adott meg, amely inkompatibilisa korábbi verziójú szoftvert futtató kiszolgálókkal. Adjon meg kisebb értéket.
38700x0F1E%1 nem érvényes számítógépnév.
38710x0F1F%1: érvénytelen Windows 2000 hálózati üzenetszám.
39000x0F3CÜzenetküldő: %1, címzett: %2, időpont: %3
39010x0F3D****
39020x0F3E**** üzenet váratlan vége ****
39050x0F41A kijelentkezéshez nyomja meg az ESC billentyűt
39060x0F42...
39100x0F46%1 pontos ideje: %2
39110x0F47A helyi óra aktuális értéke: %1Be kívánja állítani a helyi számítógép óráját, hogy az megfeleljen akövetkezőn látható időnek: %2? %3:
39120x0F48Nem található időkiszolgáló.
39130x0F49Nem található a tartomány (%1) tartományvezérlője.
39140x0F4AA(z) %1 helyi ideje (GMT%3): %2
39150x0F4BNem határozható meg a felhasználó kezdőkönyvtára.
39160x0F4CA felhasználó kezdőkönyvtára nincs megadva.
39170x0F4DA felhasználó kezdőkönyvtára (%1) számára megadott név nem követi az univerzális elnevezési konvenciót (UNC).
39180x0F4EA meghajtó (%1) csatlakoztatva a következőhöz: %2. A kezdőkönyvtára: %3\%4.
39190x0F4FA meghajtó (%1) csatlakoztatva a következőhöz: %2.
39200x0F50Nincs több szabad meghajtóbetűjel.
39320x0F5C%1 nem egy érvényes tartomány- vagy munkacsoportnév.
39350x0F5FAz aktuális SNTP-érték: %1
39360x0F60A számítógép nincs megadott SNTP-kiszolgáló használatára konfigurálva.
39370x0F61Az aktuális automatikusan konfigurált SNTP-érték: %1
39510x0F6FTúl sok értéket adott meg a következő kapcsoló számára: %1.
39520x0F70Érvénytelen értéket adott meg a következő kapcsoló számára: %1.
39530x0F71A szintaxis nem megfelelő.
39600x0F78Érvénytelen fájlszámot adott meg.
39610x0F79Érvénytelen nyomtatási feladatszámot adott meg.
39630x0F7BA megadott felhasználói vagy csoportfiók nem található.
39650x0F7DA felhasználó hozzáadására sor került, de nem lehetett engedélyezni a NetWareFájl és Nyomtatási szolgáltatását.
39660x0F7ENincs telepítve a NetWare alapú fájl- és nyomtatószolgáltatás.
39670x0F7FA nem lehet beállítani a NetWare alapú fájl- és nyomtatószolgáltatás a felhasználói tulajdonságait.
39680x0F80%1 jelszava: %2
39690x0F81NetWare-kompatibilis bejelentkezés
40000x0FA0A WINS hibát talált a parancs feldolgozásakor.
40010x0FA1A helyi WINS-t nem lehet törölni.
40020x0FA2A fájlból való importálás nem sikerült.
40030x0FA3A biztonsági mentés nem sikerült. Készült már teljes biztonsági másolat?
40040x0FA4A biztonsági mentés nem sikerült. Ellenőrizze azt a könyvtárat, ahová az adatbázis biztonsági másolatát készíti.
40050x0FA5A név nem létezik a WINS-adatbázisban.
40060x0FA6Nem konfigurált partnerrel való replikáció nem megengedett.
41000x1004A DHCP-ügyfél olyan IP-címet igényelt, amely már használatban van a hálózaton. A helyi kapcsolat tiltva lesz, amíg a DHCP-ügyfél új címet nem igényel.
42000x1068A WMI-adatszolgáltató nem ismerte fel érvényesnek az átadott GUID-ot.
42010x1069A WMI-adatszolgáltató nem ismerte fel érvényesnek az átadott példánynevet.
42020x106AA WMI-adatszolgáltató nem ismerte fel érvényesnek az átadott adatelem-azonosítót.
42030x106BA WMI-kérés nem teljesíthető, és újra meg kell próbálni.
42040x106CA WMI-adatszolgáltató nem található.
42050x106DA WMI-adatszolgáltató olyan példánykészletre hivatkozik, amely nincs regisztrálva.
42060x106EA WMI-adatblokk vagy -eseményértesítés már engedélyezve van.
42070x106FA WMI-adatblokk nem érhető el többé.
42080x1070A WMI-adatszolgáltatás nem érhető el.
42090x1071A WMI-adatszolgáltató nem tudta végrehajtani a kérést.
42100x1072A WMI MOF-információja nem érvényes.
42110x1073A WMI regisztrációs információja nem érvényes.
42120x1074A WMI-adatblokk vagy -eseményértesítés már tiltva van.
42130x1075A WMI-adatelem vagy -adatblokk csak olvasható.
42140x1076A WMI-adatelem vagy -adatblokk nem módosítható.
43000x10CCAz adathordozó azonosítójához nem tartozik érvényes adathordozó.
43010x10CDA könyvtár azonosítójához nem tartozik érvényes könyvtár.
43020x10CEAz adathordozó-készlet azonosítójához nem tartozik érvényes adathordozó-készlet.
43030x10CFA meghajtó és az adathordozó nem kompatibilis, vagy különböző könyvtárakban vannak.
43040x10D0Az adathordozó jelenleg off-line könyvtárban van, és a művelet végrehajtásához on-line állapotban kell lennie.
43050x10D1A művelet nem hajtható végre off-line könyvtáron.
43060x10D2A könyvtár, a meghajtó vagy az adathordozó-készlet üres.
43070x10D3A művelet végrehajtásához a könyvtárnak, a meghajtónak vagy az adathordozó-készletnek üresnek kell lenni.
43080x10D4Jelenleg nincs elérhető adathordozó az adathordozó-készletben vagy könyvtárban.
43090x10D5A művelethez szükséges erőforrás tiltva van.
43100x10D6Az adathordozó-azonosítóhoz nem tartozik tisztító.
43110x10D7A meghajtó nem tisztítható meg, vagy nem támogatja a tisztítást.
43120x10D8Az objektumazonosítóhoz nem tartozik érvényes objektum.
43130x10D9Az adatbázis írási vagy olvasási művelete nem hajtható végre
43140x10DAAz adatbázis megtelt.
43150x10DBAz adathordozó nem kompatibilis az eszközzel vagy az adathordozó-készlettel.
43160x10DCA művelethez szükséges erőforrás nem létezik.
43170x10DDA műveletazonosító nem érvényes.
43180x10DEAz adathordozó nincs csatlakoztatva vagy nem üzemkész.
43190x10DFAz eszköz nem üzemkész.
43200x10E0A felügyelő vagy a rendszergazda visszautasította a kérést.
43210x10E1A meghajtóazonosítóhoz nem tartozik érvényes meghajtó.
43220x10E2A könyvtár megtelt. Nincs felhasználható tárolóhely.
43230x10E3Az átvitel nem fér hozzá az adathordozóhoz.
43240x10E4Az adathordozó nem tölthető a meghajtóba.
43250x10E5Nem lehet megkapni a meghajtó állapotát.
43260x10E6Nem lehet megkapni a tárolóhely állapotát.
43270x10E7Nem lehet megkapni az átvitel állapotát.
43280x10E8Az átvitel nem használható, mert már használatban van.
43290x10E9A behelyezési/kiadási port nem nyitható meg.
43300x10EAAz adathordozó nem adható ki, mert egy meghajtóban van.
43310x10EBEgy tárolóhely a tisztítóegység már fenn van tartva.
43320x10ECMég nincs tárolóhely fenntartva a tisztítóegység számára.
43330x10EDA tisztítóegység végrehajtotta a maximális számú meghajtótisztítást.
43340x10EEVáratlan azonosító az adathordozón.
43350x10EFA csoport vagy erőforrás utolsó megmaradt eleme nem törölhető.
43360x10F0A megadott üzenet mérete meghaladja a paraméterhez megadható maximális méretet.
43370x10F1A köteten rendszer- vagy lapozófájlok vannak.
43380x10F2Az adathordozó-típus nem távolítható el a könyvtárból, mivel legalább egy meghajtó a könyvtárban támogatja ezt az adathordozó-típust.
43390x10F3Az off-line adathordozó nem csatlakoztatható a rendszerre, mivel nincs használható engedélyezett meghajtó.
43400x10F4(I/N) [I]
43410x10F5(I/N) [N]
43420x10F6Hiba
43430x10F7OK
43440x10F8I
43450x10F9N
43460x10FABármelyik
43470x10FBDE
43480x10FCDU
43490x10FD(nem található)
43500x10FEA távtároló szolgáltatás nem tudta visszaírni a fájlt.
43510x10FFA távtároló szolgáltatás jelenleg nem működik.
43520x1100A távtároló szolgáltatás adathordozó-hibát érzékelt.
43540x1102Adja meg a jelszót:
43570x1105Adja meg %1 jelszavát:
43580x1106Adja meg a következő felhasználó jelszavát:
43590x1107Adja meg a megosztott erőforrás jelszavát:
43600x1108Adja meg a jelszót:
43610x1109Írja be újra a jelszót a jóváhagyáshoz:
43620x110AAdja meg a felhasználó régi jelszavát:
43630x110BAdja meg a felhasználó új jelszavát:
43640x110CAdja meg az új jelszót:
43650x110DAdja meg a replikációs szolgáltatás jelszavát:
43660x110EAdja meg a nevét, vagy nyomja meg az Entert, ha a neve %1:
43670x110FAdja meg a tartomány vagy kiszolgáló nevét, ahol a jelszót meg akarja változtatni, vagyyomja meg az Entert, ha a tartomány %1:
43680x1110Adja meg a nevét:
43690x1111\\%1 hálózati statisztikája
43700x1112%1 nyomtatási beállításai
43710x1113Kommunikációs-eszköz várólista hozzáférések a következőhöz: %1
43720x1114Nyomtatási feladat részletei
43730x1115\\%1 kommunikációs-eszköz várólistája
43740x1116%1 nyomtatói
43750x1117%1 csatlakozó nyomtatói
43760x1118%1 nyomtatási feladatai:
43770x1119%1 megosztott erőforrásai
43780x111AA következő futó feladatok vezérelhetők:
43790x111BA következő futó feladatokhoz van statisztika:
43800x111C\\%1 felhasználói fiókjai
43810x111DA parancs helyes szintaxisa:
43820x111EA parancs paraméterei:
43830x111FAdja meg az elsődleges tartományvezérlő nevét:
43840x1120A megadott karakterlánc túl hosszú, legfeljebb%1 karakter lehet. Írja be újra.
43850x1121Vasárnap
43860x1122Hétfő
43870x1123Kedd
43880x1124Szerda
43890x1125Csütörtök
43900x1126A fájl vagy a könyvtár nem újraelemzési pont.
43910x1127Az újraelemzési pont attribútum nem állítható be, mert ütközik egy már létező attribútummal.
43920x1128Az újraelemzési pont pufferében található adat érvénytelen.
43930x1129Az újraelemzési pont pufferében található kód érvénytelen.
43940x112AEltérés van a kérésben megadott kód és az újraelemzési pontban található kód között.
43950x112BSze
43960x112CCs
43970x112DP
43980x112ESzo
43990x112FSzo
44000x1130\\%1 csoportfiókjai
44010x1131Csoportnév
44020x1132Megjegyzés
44030x1133Tagok
44050x1135\\%1 aliasai
44060x1136Aliasnév
44070x1137Megjegyzés
44080x1138Tagok
44100x113A\\%1 felhasználói fiókjai
44110x113BFelhasználónév
44120x113CTeljes név
44130x113DMegjegyzés
44140x113EFelhasználó megjegyzése
44150x113FParaméterek
44160x1140Országkód
44170x1141Jogosultsági szint
44180x1142Felelősi jogok
44190x1143A fiók aktív
44200x1144A fiók lejár
44210x1145A jelszó beállítva
44220x1146A jelszó lejár
44230x1147A jelszó módosítható
44240x1148Munkaállomások engedélyezettek
44250x1149Legnagyobb lemezméret
44260x114AKorlátlan
44270x114BHelyi csoporttagság
44280x114CTartományvezérlő
44290x114DBejelentkezési parancsfájl
44300x114EUtolsó bejelentkezés
44310x114FGlobális csoporttagság
44320x1150Bejelentkezésre engedélyezett időszak
44330x1151Összes
44340x1152Nincs
44350x1153Naponta %1 - %2
44360x1154Kezdőkönyvtár
44370x1155Jelszó kötelező
44380x1156A felhasználó módosíthatja a jelszót
44390x1157Felhasználóprofil
44400x1158Zárolt
44500x1162Számítógépnév
44510x1163Felhasználónév
44520x1164Szoftververzió
44530x1165Munkaállomás aktív:
44540x1166Windows NT gyökérkönyvtár
44550x1167Munkaállomás-tartomány
44560x1168Bejelentkezési tartomány
44570x1169Más tartomány(ok)
44580x116ACOM megnyitási határidő (sec)
44590x116BCOM küldési méret (bájt)
44600x116CCOM küldési határidő (msec)
44610x116DDOS munkamenet nyomtatási határidő (mp)
44620x116EHibanapló maximális mérete (kB)
44630x116FGyorsítótár maximális mérete (kB)
44640x1170Hálózati pufferek száma
44650x1171Karakter pufferek száma
44660x1172Hálózati pufferek mérete
44670x1173Karakter pufferek mérete
44680x1174Számítógép teljes neve
44690x1175Munkaállomás-tartomány DNS-neve
44700x1176Windows 2000
44810x1181Kiszolgálónév
44820x1182Kiszolgáló megjegyzése
44830x1183Felügyeleti riasztás küldése a következőnek:
44840x1184Szoftververzió
44850x1185Peer kiszolgáló
44860x1186Windows NT
44870x1187Kiszolgálószint
44880x1188Windows NT Server
44890x1189Kiszolgáló aktív:
44920x118CKiszolgáló elrejtve
45000x1194A köteten egypéldányos tárolás nem áll rendelkezésre.
45060x119ABejelentkezett felhasználók maximális száma
45070x119BA legtöbb egyszerre bejelentkezhető rendszergazda
45080x119CMegosztott erőforrások maximális száma
45090x119DKapcsolatok maximális száma az erőforrásokhoz
45100x119EMegnyitott fájlok maximális száma a kiszolgálón
45110x119FMegnyitott fájlok maximális száma munkamenetenként
45120x11A0Fájlzárolások maximális száma
45200x11A8Munkamenet-üresjárati idő (perc)
45260x11AEMegosztásszintű
45270x11AFFelhasználószintű
45300x11B2Korlátlan kiszolgáló
45700x11DAMennyi idő múlva kell kijelentkeznie a felhasználónak, miután lejár az ideje?:
45710x11DBHány érvénytelen jelszó után legyen letiltva a fiók?:
45720x11DCMinimum jelszó élettartam (nap):
45730x11DDMaximum jelszó élettartam (nap):
45740x11DELegkisebb jelszóhossz:
45750x11DFRégi jelszavak tárolójának mérete:
45760x11E0A számítógép szerepe:
45770x11E1A munkaállomás-tartomány elsődleges tartományvezérlője:
45780x11E2Kizárási küszöb:
45790x11E3Kizárás időtartama (perc):
45800x11E4Kizárásmegfigyelő ablak (perc):
46000x11F8Statisztika
46010x11F9Elfogadott munkamenetek
46020x11FAHatáridőt túllépett munkamanetek
46030x11FBHibás munkamanetek
46040x11FCElküldött kilobájtok
46050x11FDÉrkezett kilobájtok
46060x11FEÁtlagos válaszidő (msec)
46070x11FFHálózati hibák
46080x1200Használt fájlok
46090x1201Sorbaállított nyomtatási feladatok
46100x1202Rendszerhibák
46110x1203Jelszómegsértések
46120x1204Engedélymegsértések
46130x1205Használt kommunikációs eszközök
46140x1206Elindított munkamenetek
46150x1207Újrakapcsolt munkamenetek
46160x1208Sikertelen munkamenet-indítások
46170x1209Leválasztott munkamenetek
46180x120AVégrehajtott hálózati műveletek
46190x120BHasznált fájlok és pipe-ok
46200x120CElhasznált időpufferek
46210x120DNagy pufferek
46220x120EKérelmeket tároló pufferek
46230x120F\\%1 munkaállomás-statisztikája
46240x1210\\%1 kiszolgálóstatisztikája
46250x1211Statisztika %1 óta
46260x1212Létrehozott kapcsolatok
46270x1213Sikertelen kapcsolatok
46300x1216Érkezett bájtok
46310x1217Érkezett Kiszolgáló-üzenetblokkok (SMB) száma
46320x1218Átvitt bájtok
46330x1219Átvitt Kiszolgáló-üzenetblokkok (SMB) száma
46340x121AOlvasási műveletek
46350x121BÍrási műveletek
46360x121CMegtagadott hosszú olvasások
46370x121DMegtagadott hosszú írások
46380x121EHálózati hibák
46390x121FLétrehozott kapcsolatok
46400x1220Újrakapcsolások
46410x1221Kiszolgálóleválasztások
46420x1222Elindított munkamenetek
46430x1223Lefagyott munkamenetek
46440x1224Sikertelen munkamenetek
46450x1225Sikertelen műveletek
46460x1226Használatok száma
46470x1227Sikertelen használatok száma
46500x122A%1 sikeresen törölve
46510x122B%1 sikeresen használva
46520x122CAz üzenetet sikerült elküldeni a címzetthez (%1).
46530x122DAz üzenőnév (%1) sikeresen átirányítva.
46540x122EAz üzenőnév (%1) sikeresen hozzáadva.
46550x122FAz üzenőnév-átirányítás sikeresen leállítva.
46560x1230%1 sikeresen megosztva.
46570x1231A kiszolgáló (%1) sikeresen bejelentkeztette önt, %2 néven.
46580x1232%1 sikeresen kijelentkezett.
46590x1233A(z) %1 eltávolítása sikeresen befejeződött a kiszolgálóáltal az indítás során létrehozott megosztások listájából.
46610x1235A jelszó sikeresen megváltoztatva.
46620x1236%1 fájl másolása megtörtént.
46630x1237%1 fájl áthelyezése megtörtént.
46640x1238Az üzenetet sikerült a hálózat összes felhasználójához elküldeni.
46650x1239Az üzenetet sikerült elküldeni a következő tartománynak: %1.
46660x123AAz üzenetet sikerült elküldeni a kiszolgáló összes felhasználójához.
46670x123BAz üzenet sikeresen elküldve a következő csoportnak: *%1.
46950x1257Microsoft LAN Manager, verzió: %1
46960x1258Windows NT Server
46970x1259Windows NT Workstation
46980x125AMS-DOS kibővített munkaállomás
46990x125BLétrehozva a következő helyen: %1
47000x125CKiszolgálónév Megjegyzés
47010x125DMegosztási név Típus Használat típusa Megjegyzés
47020x125E(UNC)
47030x125F...
47040x1260Tartomány
47050x1261%1 erőforrásai
47060x1262Egyéb hálózatok:
47100x1266Lemez
47110x1267Nyomtatás
47120x1268Kommunikáció
47130x1269IPC
47140x126AÁllapot Helyi Távoli Hálózat
47150x126BOK
47160x126CInaktív
47170x126DFelfüggesztve
47180x126ESzétkapcsolt
47190x126FHiba
47200x1270Kapcsolódás
47210x1271Újrakapcsolódás
47220x1272Állapot
47230x1273Hely név
47240x1274Távoli név
47250x1275Erőforrástípus
47260x1276Nyitva
47270x1277Kapcsolatok
47280x1278Elérhetetlen
47300x127AMegosztás Erőforrás Megjegyzés
47310x127BMegosztási név
47320x127CErőforrás
47330x127DSorbaállítva
47340x127EEngedély
47350x127FFelhasználók maximális száma
47360x1280Nincs határ
47370x1281Felhasználók
47380x1282A beírt megosztási név nem biztos, hogy elérhető minden MS-DOS munkaállomásról.Biztos, hogy ezt a megosztási nevet akarja használni? %1:
47400x1284ID Elérési út Felhasználónév Zárolások száma
47410x1285Fájlazonosító
47420x1286Zárolások
47430x1287Engedélyek
47500x128ESzámítógép Felhasználónév Ügyféltípus Üresjárati idő
47510x128FSzámítógép
47520x1290munkamenet ideje
47530x1291Üresjárati idő
47540x1292Megosztási név Típus Megnyitva
47550x1293Ügyféltípus
47560x1294Bejelentkezés vendegként
47700x12A2Off-line gyorsítótár engedélyezve: kézi visszaállítás
47710x12A3Off-line gyorsítótár engedélyezve: automatikus visszaállítás
47720x12A4Off-line gyorsítótár engedélyezve: nincs megosztás a felhasználók között
47730x12A5Off-line gyorsítótár tiltva
47740x12A6Automatikus
47750x12A7Kézi
48000x12C0Név
48010x12C1Átirányítva:
48020x12C2Átirányítva a következőtől:
48030x12C3Ennek a kiszolgálónak a felhasználói
48040x12C4A Net Send műveletet megszakította a felhasználó a Ctrl+Break lenyomásával.
48100x12CANév Feladat száma Méret Állapot
48110x12CBfeladat
48120x12CCNyomtatás
48130x12CDNév
48140x12CEFeladatszám
48150x12CFMéret
48160x12D0Állapot
48170x12D1Elválasztó fájl
48180x12D2Megjegyzés
48190x12D3Prioritás
48200x12D4Nyomtatás ezután
48210x12D5Nyomtatás, amíg
48220x12D6Nyomtatásvezérlő
48230x12D7További információ
48240x12D8Paraméterek
48250x12D9Nyomtató eszközök
48260x12DAAktív nyomtató
48270x12DBMegállított nyomtató
48280x12DCNyomtatóhiba
48290x12DDA nyomtató törlés alatt áll.
48300x12DEA nyomtató állapota ismeretlen.
48400x12E8Felfüggesztett %1
48410x12E9Feladatszám
48420x12EAA végrehajtást kérő felhasználó
48430x12EBÉrtesítés
48440x12ECFeladat-adattípus
48450x12EDFeladat paraméterei
48460x12EEVárakozás
48470x12EFVárakoztatva a várólistán
48480x12F0Sorrendvezérlés
48490x12F1Felfüggesztve
48500x12F2Kapcsolat nélkül
48510x12F3Hiba
48520x12F4Kifogyott a papír
48530x12F5Beavatkozás szükséges
48540x12F6Nyomtatás
48550x12F7:
48560x12F8Felfüggesztve a következőn: %1
48570x12F9Kapcsolat nélkül a következőn: %1
48580x12FAHiba a következőn: %1
48590x12FBElfogyott a papír: %1
48600x12FCNyomtató ellenőrzése a következő helyen: %1
48610x12FDNyomtatás: %1
48620x12FEKezelőprogram
49300x1342Felhasználónév Típus Dátum
49310x1343Kizárás
49320x1344Szolgáltatás
49330x1345Kiszolgáló
49340x1346Kiszolgáló elindítva
49350x1347Kiszolgáló felfüggesztve
49360x1348Kiszolgáló működése folytatva
49370x1349Kiszolgáló leállítva
49380x134Amunkamenet
49390x134BBejelentkezés vendégként
49400x134CFelhasználói bejelentkezés
49410x134DBejelentkezés rendszergazdaként
49420x134ENormál kijelentkezés
49430x134FBejelentkezés
49440x1350Kijelentkezési hiba
49450x1351Automatikus szétkapcsolás kijelentkezéskor
49460x1352Felügyelő lekapcsolva
49470x1353Kijelentkezés a bejelentkezési korlátozások miatt
49480x1354Szolgáltatás
49490x1355%1 - telepítve
49500x1356%1 - telepítés felfüggesztve
49510x1357%1 - felfüggesztve
49520x1358%1 - várakozó felfüggesztés
49530x1359%1 - folytatva
49540x135A%1 - folytatás felfüggesztve
49550x135B%1 - leállítva
49560x135C%1 - leállítás felfüggesztve
49570x135DFiók
49580x135EA felhasználói fiók (%1) módosítva lett.
49590x135FA következő csoportfiókot módosították: %1.
49600x1360A következő felhasználói fiókot módosították: %1.
49610x1361A következő csoportfiók törölve: %1.
49620x1362A következő felhasználói fiók létrehozva: %1.
49630x1363A következő csoportfiók létrehozva: %1.
49640x1364A fiók rendszerbeállításai módosultak.
49650x1365Bejelentkezési korlátozások
49660x1366Határ túllépve: ISMERETLEN
49670x1367Határ túllépve: Bejelentkezési idő
49680x1368Határ túllépve: A fiók lejárt
49690x1369Határ túllépve: Érvénytelen munkaállomás-azonosító
49700x136AHatár túllépve: Fiók zárolva
49710x136BHatár túllépve: Fiók törölve
49720x136CMegosztás
49730x136D%1 használata
49740x136E%1 nincs használva
49750x136FA felhasználó munkamenete szétkapcsolva: %1
49760x1370A rendszergazda megszüntette %1 zárolását.
49770x1371A felhasználó elérte %1 határát.
49780x1372Rossz jelszó
49790x1373Rendszergazdai jogok szükségesek.
49800x1374Hozzáférés
49810x1375%1 engedély hozzáadva
49820x1376%1 engedély módosítva
49830x1377%1 engedély törölve
49840x1378Hozzáférés megtagadva
49850x1379Ismeretlen
49860x137AEgyéb
49870x137BIdőtartam:
49880x137CIdőtartam: Nem érhető el.
49890x137DIdőtartam: Kevesebb mint egy másodperc
49900x137E(nincs)
49910x137FLezárt %1
49920x1380Lezárt %1 (szétkapcsolva)
49930x1381A rendszergazda lezárta: %1
49940x1382Hozzáférés befejezve
49950x1383Bejelentkezés a hálózatba
49960x1384Bejelentkezés megtagadva
49970x1385Program Üzenetküldő Idő
49980x1386A fiók kizárva %1 rossz jelszókísérlet miatt
49990x1387A fiókot a rendszergazda visszaállította.
50000x1388Kijelentkezés a hálózatból
50010x1389A fürterőforrás nem helyezhető át másik csoportba, mert egyéb erőforrások függnek tőle.
50020x138AA fürterőforrási függőség nem található.
50030x138BA fürterőforrás nem hozhat létre függőséget a megadott erőforrással, mert az már függőségi viszonyban van.
50040x138CA fürterőforrás nem on-line.
50050x138DA művelethez nem áll rendelkezésre fürtcsomópont
50060x138EA fürterőforrás nem érhető el.
50070x138FA fürterőforrás nem található.
50080x1390A fürt leállítása folyamatban van.
50090x1391A fürtcsomópont nem dobható ki, mert on-line állapotban van.
50100x1392Az objektum már létezik.
50110x1393Az objektum már a listában van.
50120x1394A fürtcsoport nem áll rendelkezésre új kérések számára.
50130x1395A fürtcsoport nem nem található.
50140x1396A művelet nem hajtható végre, mert a fürtcsoport nem nem on-line.
50150x1397A fürtcsoport nem tulajdonosa az erőforrásnak.
50160x1398A fürtcsomópont nem tulajdonosa a csoportnak.
50170x1399A fürterőforrás nem hozható létre a megadott erőforrás-figyelőben.
50180x139AAz erőforrás-figyelő nem tudja on-line állapotba helyezni a fürterőforrást.
50190x139BA művelet nem hajtható végre, mert a fürtállapot-erőforrás on-line.
50200x139CA fürterőforrás nem törölhető, vagy tehető off-line állapotúvá, mert ez a kvórumerőforrás.
50210x139DA fürt nem tudja a megadott erőforrást kvórumerőforrássá tenni, mert ez az erőforrás nem lehet kvórum.
50220x139EA fürtszoftver leállítása folyamatban van.
50230x139FA csoport vagy az erőforrás nincs megfelelő állapotban a kért művelet végrehajtásához.
50240x13A0A tulajdonságok tárolva vannak, de addig, amíg az erőforrás nem lesz ismét on-line, néhány módosítás nem lép érvénybe.
50250x13A1A fürt nem tudja a megadott erőforrást kvórumerőforrássá tenni, mert az nem tartozik megosztott tárolási osztályhoz.
50260x13A2A fürterőforrás nem törölhető, mert alapvető erőforrás.
50270x13A3A kvórumerőforrást nem sikerült on-line állapotúvá tenni.
50280x13A4A kvórumnapló nem hozható létre vagy csatlakoztatása nem sikerült.
50290x13A5A fürtnapló sérült.
50300x13A6A rekord nem írható a fürtnaplóba, mert mérete meghaladja a maximális megengedett értéket.
50310x13A7A fürtnapló mérete túllépte a maximális megengedett értéket.
50320x13A8Nem található ellenőrzési pont rekord a fürtnaplóban.
50330x13A9Nem áll rendelkezésre a naplózáshoz szükséges minimális lemezterület.
50340x13AAA fürtcsomópont nem tudta átvenni a kvórumerőforrás vezérlését, mert az erőforrást egy másik aktív csomópont birtokolja.
50350x13ABA művelethez nem áll rendelkezésre fürthálózat.
50360x13ACA művelethez nem áll rendelkezésre fürtcsomópont
50370x13ADA művelet végrehajtásához az összes fürtcsomópontnak futnia kell.
50380x13AEHibás fürterőforrás.
50390x13AFA fürtcsomópont nem érvényes.
50400x13B0A fürtcsomópont már létezik.
50410x13B1A csomópont most csatlakozik a fürthöz.
50420x13B2A fürtcsomópont nem található.
50430x13B3A fürt helyi csomópont-információja nem található.
50440x13B4A fürthálózat már létezik.
50450x13B5A fürthálózat nem található.
50460x13B6A fürthálózat kapcsolata már létezik.
50470x13B7A fürthálózat kapcsolata nem található.
50480x13B8A fürtkérelem nem érvényes erre az objektumra.
50490x13B9A fürthálózat szolgáltatója nem érvényes.
50500x13BAA fürtcsomópont nem működik.
50510x13BBA fürtcsomópont nem érhető el.
50520x13BCA fürtcsomópont nem tagja a fürtnek.
50530x13BDNincs folyamatban fürtcsatlakozási művelet.
50540x13BEA fürthálózat nem érvényes.
50550x13BFMárc.
50560x13C0A fürtcsomópont működik.
50570x13C1A fürt IP-címe már használatban van.
50580x13C2A fürtcsomópont működése nincs felfüggesztve.
50590x13C3Nem áll rendelkezésre fürtbiztonsági környezet.
50600x13C4A fürthálózat nincs belső fürtkommunikációra konfigurálva.
50610x13C5A fürtcsomópont már működik.
50620x13C6A fürtcsomópont már nem működik.
50630x13C7A fürthálózat már on-line.
50640x13C8A fürthálózat már off-line.
50650x13C9A fürtcsomópont márt tagja a fürthálózatnak.
50660x13CACsak a fürthálózat van konfigurálva legalább két vagy több aktív fürtcsomópont belső kommunikációjához. A belső kommunikációs képesség nem távolítható el a hálózatból.
50670x13CBLegalább egy fürterőforrás az ügyfeleket kiszolgáló hálózattól függ. Az ügyfél-hozzáférési képesség nem távolítható el a hálózatból.
50680x13CCA művelet nem hajtható létre a fürterőforráson, mivel kvórumerőforrás. Nem teheti off-line állapotúvá a kvórumerőforrást, vagy nem módosíthatja a lehetséges tulajdonoslistáját.
50690x13CDA fürt kvórumerőforrásához nem tartozhat függőségi viszony.
50700x13CEA fürtcsomópont működése fel van függesztve.
50710x13CFA fürterőforrás nem tehető on-line állapotúvá. A tulajdonos csomópont nem futtathatja az erőforrást.
50720x13D0A fürtcsomópont nem készül fel a kért művelet végrehajtására.
50730x13D1A fürtcsomópont leállítása folyamatban van.
50740x13D2A fürtcsatlakozási művelet meg lett szakítva.
50750x13D3A fürtcsatlakozási művelet nem sikerült, mert a csatlakozó csomópont és a hozzá tartozó támogató szoftververziója nem kompatibilis.
50760x13D4Az erőforrás nem hozható létre, mert a fürt nem képes több erőforrást figyelni.
50770x13D5A rendszer konfigurációja módosult a fürtcsatlakozási vagy -alakítási művelet során. A csatlakozási vagy alakítási művelet megszakadt.
50780x13D6A megadott erőforrástípus nem található.
50790x13D7A megadott csomópont nem támogat ilyen típusú erőforrást. Ennek valószínű oka lehet a verziók eltérése, illetve az erőforrás-DLL hiánya a csomóponton.
50800x13D8A megadott erőforrásnevet nem támogatja az erőforrás-DLL. Ennek valószínű oka lehet, hogy az erőforrás-DLL-nek rossz (vagy módosított) név lett megadva.
50810x13D9Nem regisztrálható hitelesítési csomag az RPC-kiszolgálón.
50820x13DAA csoport nem tehető on-line állapotúvá, mert a csoport tulajdonosa nincs a csoport elsődleges listájában. A csoport tulajdonos-csomópontjának módosításához helyezze át a csoportot.
50830x13DBA csatlakozási művelet nem sikerült, mert a fürtadatbázis sorszáma megváltozott vagy nem kompatibilis a zároló csomóponttal. Ez akkor következhet be egy csatlakozási művelet során, ha a fürtadatbázis módosul a csatlakozás közben.
50840x13DCAz erőforrás-figyelő nem fogja engedélyezni az erőforrás pillanatnyi állapota mellett a hibaművelet végrehajtását. Ez akkor következhet be, ha az erőforrás felfüggesztett állapotban van.
50850x13DDEgy nem zároló programkódhoz érkezett kérés globális frissítésekhez szükséges zárolás létrehozására.
50860x13DEA fürtszolgáltatás nem találja a kvórumlemezt.
50870x13DFA fürtadatbázisról készített biztonsági másolat valószínűleg sérült.
50880x13E0Már létezik DFS-gyökér a fürtcsomópontban.
50890x13E1Az erőforrás-tulajdonság módosítási kísérlete nem sikerült, mert ütközik egy másik, már létező tulajdonsággal.
50900x13E2Spanyolország
50910x13E3Dánia
50920x13E4Svédország
50930x13E5Norvégia
50940x13E6Németország
50950x13E7Ausztrália
50960x13E8Japán
50970x13E9Korea
50980x13EAKína (PRC)
50990x13EBTajvan
51000x13ECÁzsia
51010x13EDPortugália
51020x13EEFinnország
51030x13EFArab
51040x13F0Héber
51500x141E%1 - áramkimaradás történt. Szüntesse be az összes kommunikációt ezzel a kiszolgálóval.
51510x141FAz áramellátás helyreállítva a következő helyen: %1. A normális működés újraindult.
51520x1420Az UPS szolgáltatás leállítja a rendszert a következő helyen %1.
51530x1421Az UPS szolgáltatás végleg le fogja állítani a rendszert.
51700x1432A munkaállomás szolgáltatást el kell indítani a NET START paranccsal.
51750x1437Távoli IPC
51760x1438Távoli felügyelet
51770x1439Alapértelmezett megosztás
52800x14A0A megadott jelszó hosszabb 14 karakternél. Windows 2000 előttiWindows rendszert használó számítógépek nem fogják tudni használniezt a fiókot. Folytatja a műveletet? %1:
52810x14A1%1 mentett kapcsolattal rendelkezik a következőhöz: %2. Felül akarjaírni ezt a kapcsolatot? %3:
52820x14A2Folytatni akarja a profil betöltését? A parancs, amelya hibát okozta nem lesz figyelembe véve. %1:
52840x14A4Folytatja ezt a műveletet? %1:
52850x14A5Hozzáadja? %1:
52860x14A6Folytatja ezt a műveletet? %1:
52870x14A7Elindítja? %1:
52880x14A8Elindítja a Munkaállomás szolgáltatást? %1:
52890x14A9Szét akarja kapcsolni és lezárni őket? %1:
52900x14AAA nyomtató nem létezik. Létrehozza? %1:
52910x14ABSoha
52920x14ACSoha
52930x14ADSoha
52950x14AFNET.HLP
52960x14B0NET.HLP
53000x14B4A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem sikeresen befejeződött.Az NCB az adat.
53010x14B5Érvénytelen hálózati vezérlőblokk (NCB) pufferhossz a következőknél:SEND DATAGRAM, SEND BROADCAST, ADAPTER STATUS vagy SESSION STATUS.Az NCB az adat.
53020x14B6A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott adatleíró-tömbérvénytelen. Az NCB az adat.
53030x14B7A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott parancs érvénytelen.Az NCB az adat.
53040x14B8A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott üzenet korrelátorérvénytelen. Az NCB az adat.
53050x14B9Időtúllépés történt a hálózati vezérlőblokk parancsban (NCB). A munkamenet valószínűleghelytelenül fejeződött be. Az NCB az adat.
53060x14BANem teljes hálózati vezérlőblokk (NCB) üzenet érkezett.Az NCB az adat.
53070x14BBÉrvénytelen a hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott puffercím.Az NCB az adat.
53080x14BCNem aktív a hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott munkamenet-szám.Az NCB az adat.
53090x14BDNincs több szabad erőforrás a hálózati kártyán.Hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem visszautasítva. Az NCB az adat.
53100x14BEA hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott munkamenet le van zárva.Az NCB az adat.
53110x14BFA hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs megszakadt.Az NCB az adat.
53120x14C0A hálózati vezérlőblokkban megadott üzenetszegmens (NCB)nem logikus. Az NCB az adat.
53130x14C1A név már szerepel helyi adapternévtáblában.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelme megtagadva. Az NCB az adat.
53140x14C2Megtelt a hálózati kártyákat nyilvántartó névtáblázat.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelme megtagadva. Az NCB az adat.
53150x14C3A hálózati névhez aktív munkamenetek tartoztak, amelyeknek most megszűnik a nyilvántartása.A hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs befejeződött. Az NCB az adat.
53160x14C4Egy korábban kiadott Receive Lookahead parancs még aktívebben a munkamenetben. A hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs nincs elfogadva.Az NCB az adat.
53170x14C5A helyi munkamenet-tábla megtelt. A hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs nincs elfogadva.Az NCB az adat.
53180x14C6A hálózati vezérlőblokk (NCB) folyamatmegnyitás nincs elfogadva. Nincs hátralévő LISTEN parancsa távoli számítógépen. Az NCB az adat.
53190x14C7A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott névszám érvénytelen.Az NCB az adat.
53200x14C8A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott hívónév nem található, vagynem válaszolt. Az NCB az adat.
53210x14C9A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott név nem található. Nem szerepelhet'*' vagy 00h az NCB névben. Az NCB az adat.
53220x14CAA hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott név használatban van egy távoli adapteren.Az NCB az adat.
53230x14CBA hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott név törölve van.Az NCB az adat.
53240x14CCA hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott munkamenet szabálytalanul fejeződött be.Az NCB az adat.
53250x14CDA hálózati protokoll kettő vagy több azonos nevettalált a hálózatban. A hálózati vezérlőblokk (NCB) az adat.
53260x14CENem várt protokollcsomag érkezett. Lehet, hogy egynem kompatibilis távoli eszköztől. Az NCB az adat.
53330x14D5A NetBIOS-kapcsolat foglalt.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53340x14D6Túl sok hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs van hátra.Az NCB kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53350x14D7A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott adapterszám érvénytelen.Az NCB az adat.
53360x14D8A hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs a félbeszakítás ellenére is befejeződött.Az NCB az adat.
53370x14D9A hálózati vezérlőblokkban (NCB) megadott név foglalt.Az NCB az adat.
53380x14DAA hálózati vezérlőblokk (NCB) parancsot nem lehet félbeszakítani.Az NCB az adat.
53510x14E7Több hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem tartozik azonos munkamenethez.Az NCB kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53520x14E8Hálózatikártya-hiba történt. Az egyetlen NetBIOSparancs ami kiadható, az NCB RESET. A hálózati vezérlőblokk (NCB)az adat.
53540x14EAAz alkalmazások száma túllépte a maximumot.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53560x14ECA kért erőforrások nem állnak rendelkezésre.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53640x14F4Rendszerhiba történt.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53650x14F5ROM ellenőrzőösszeg hiba.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53660x14F6RAM ellenőrzési hiba.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53670x14F7Digitális visszacsatolási hiba.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53680x14F8Analóg visszacsatolási hiba.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53690x14F9KapcsolathibaA hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53700x14FAIsmeretlen hálózati vezérlőblokk (NCB) visszatérési kód érkezett.Az NCB az adat.
53800x1504Zavar történt a hálózati kártya működésében.A hálózati vezérlőblokk (NCB) kérelem nincs elfogadva. Az NCB az adat.
53810x1505A hálózati vezérlőblokk (NCB) parancs még mindig fel van függesztve.Az NCB az adat.
55000x157C%1 frissítési naplója meghaladta a kapacitásának 80%%-át. Az elsődlegestartományvezérlő (%2) nem kapja meg az üzeneteket.
55010x157DA következő helyen a frissítési napló megtelt és nem adható hozzá továbbifrissítés, amíg az elsődleges tartományvezérlő (%2)nem kapja meg a frissítéseket: %1.
55020x157EAz időkülönbség az elsődleges tartományvezérlővel (%1)elérte a maximálisan megengedett %2 másodpercet.
55030x157F%1 felhasználó %2 számítógépen lévő fiókjale van tiltva, %3 számú hibás bejelentkezési kísérlet miatt.
55040x1580A naplófájl (%1) nem nyitható meg.
55050x1581A következő naplófájl megsérült, ezért törölve lesz: %1
55060x1582Az alkalmazás naplófájl nem nyitható meg. %1 lesz az alapértelmezettnapló.
55070x1583A napló (%1) megtelt. Ha első alkalommal látja ezt az üzenetet, akkor hajtsavégre a következőket:Start, Beállítások, Vezérlőpult, Felügyeleti eszközök, EseménynaplóJelölje ki a(z) %1 naplót, a Művelet menüben válassza az "Az összes eseménytörlése" pontot, ma
55080x1584Az adatvédelmi adatbázis teljes szinkronizációját kezdeményezte a következő kiszolgáló: %1.
55090x1585A Windows 2000 nem indítható ezzel a konfigurációval.A rendszer egy korábbi, működőképes konfigurációt fog használni.
55100x1586Kivétel ( 0x%1) történt 0x%3 címen a következő alkalmazásban: %2 .
55110x1587Mindkét kiszolgáló (%1 és %3) elsődleges tartományvezérlőjea következő tartománynak: %2.Az egyik kiszolgálót el kell távolítani a tartományból, merta két kiszolgálónak eltérő az adatvédelmi azonosítója (SID).
55120x1588Mindkét kiszolgáló (%1 és %2) elsődleges tartományvezérlőjea következő tartománynak: %3A tartomány egyik kiszolgálóját el kell távolítani vagy le kell fokozni.
55130x1589A(z) %1 számítógép megpróbált kapcsolódni akiszolgálóhoz (%2) a(z) %3 tartomány által felállítottmeghatalmazotti kapcsolattal, de elvesztette a helyes adatvédelmiazonosítót (SID), mikor a tartomány újra lett konfigurálva.Állítsa fel újra a meghatalmazotti ka
55140x158AAz operációs rendszer hibakeresés céljából újraindította a számítógépet.A hibakeresés oka:%1.%2Nincs elmentve a teljes memórialista.
55150x158BAz operációs rendszer hibakeresés céljából újraindította a számítógépet.A hibakeresés oka:%1.%2Mentett memórialista található a következő helyen: %3.
55160x158CA számítógép vagy tartomány (%1) meghatalmazza a következőtartományt: %2. (Ez lehet közvetett meghatalmazás is.) %1és %2 közös számítógép-azonosítóval (SID) rendelkezik, ezért az NT-t újrakell telepíteni %1 vagy %2 valamelyikén.
55170x158DA számítógép vagy tartomány (%1) meghatalmazza a(z) %2 tartományt.(Ez lehet indirekt meghatalmazás is.) Viszont a(z) %2 nem érvényesneve a meghatalmazott tartománynak.A meghatalmazott tartomány nevét érvényesre kell cserélni.
56000x15E0A felhasználói parancsfájlok elérési útja nem osztható meg.
56010x15E1Ennek a számítógépnek a jelszava nem található a helyi adatvédelmiadatbázisban.
56020x15E2Egy belső hiba történt a számítógép hely vagy hálózatiadatvédelmi adatbázisához való hozzáférés közben.
57000x1644A Netlogon szolgáltatás nem tudta inicializálni a replikációsadatstruktúrákat. A szolgáltatás befejeződött. A következőhiba történt: %1
57010x1645A Netlogon szolgáltatás nem tudta frissíteni a meghatalmazott tartományok listáját. Akövetkező hiba történt: %1
57020x1646A Netlogon szolgáltatás nem tuja hozzáadni az RPC-kapcsolatot. Aszolgáltatás befejeződött. A következő hiba történt: %1
57030x1647A Netlogon szolgáltatás nem tudja olvasni %1 által küldött mailslot üzeneteta következő hiba miatt: %2
57040x1648A Netlogon szolgáltatás nem tudta regisztráltatni a szolgáltatást aszolgáltatásvezérlővel. A szolgáltatás befejeződött. A következőhiba történt: %1
57050x1649Az adatbázis módosításainak nyomon követésére használt, Netlogonszolgáltatás által kezelt módosítási napló gyorsítótára megsérült. ANetlogon szolgáltatás helyreállítja módosítási naplót.
57060x164AA Netlogon szolgáltatás nem tudta létrehozni a következő kiszolgálómegosztást: %1. A következőhiba történt: %2
57070x164B%2 (az operációs rendszer korábbi verzióját futtató) számítógépről bejelentkező %1 felhasználó bejelentkezési kérelme sikertelen.
57080x164C%2 (az operációs rendszer korábbi verzióját futtató) számítógépről bejelentkező %1 felhasználó kijelentkezési kérelme sikertelen.
57090x164DA(z) %2\%3 felhasználó (hely: %4, %5-n keresztül történő)Windows NT vagy Windows 2000 %1 bejelentkezési kérése nem sikerült.
57100x164EA(z) %2\%3 felhasználó (hely: %4)Windows NT vagy Windows 2000 %1 kijelentkezési kérése nem sikerült.
57110x164F%1 kiszolgáló teljes szinkronizációra vonatkozó kérelme sikeresenbefejeződött. %2 objektum lett visszaküldve ahívónak.
57120x1650%1 kiszolgáló részleges szinkronizációra vonatkozó kérelme a következőhibát okozta: %2
57130x1651%1 kiszolgáló teljes szinkronizációra vonatkozó kérelme sikeresenbefejeződött. %2 objektum lett visszaküldve ahívónak.
57140x1652%1 kiszolgáló teljes szinkronizációra vonatkozó kérelme a következőhibát okozta: %2
57150x1653%1 adatbázis részleges szinkronizációs replikációja azelsődleges tartományvezérlőről (%2) sikeresen befejeződött. %3 módosítástörtént az adatbázison.
57160x1654%1 adatbázis részleges szinkronizációs replikációja azelsődleges tartományvezérlőről (%2) nem sikerült a következő hiba miatt: %3.
57170x1655%1 adatbázis teljes szinkronizációs replikációja azelsődleges tartományvezérlőről (%2) sikeresen befejeződött.
57180x1656%1 adatbázis teljes szinkronizációs replikációja azelsődleges tartományvezérlőről (%2) nem sikerült a következő hiba miatt: %3.
57190x1657A tartományhoz (%1) nincs Windows NT vagy Windows 2000 tartományvezérlő.A következő hiba történt:%2
57200x1658A tartomány (%2) %1 nevű Windows NT vagy Windows 2000 tartományvezérlőjénekmunkamenet-létesítője nem sikerült, mert a(z) %3 számítógépen nincs fióka helyi biztonsági adatbázishoz.
57210x1659A tartomány (%2) %1 nevű Windows NT vagy Windows 2000 tartományvezérlőjénekmunkamenet-létesítője nem sikerült, mert a tartományvezérlőn nincs fiók a(z)%3 számítógéphez.
57220x165AA következő számítógép munkamenet-létesítője nem tudta magát hitelesíteni: %1.A biztonsági adatbázisban hivatkozott fiók neve:%2. A következő hiba történt: %3
57230x165BA számítógépről (%1) kezdeményezett munkamenetlétesítés nem sikerült,mert számítógépnek nincs meghatalmazott fiókja a biztonsági adatbázisban.A hivatkozott fiók neve: %2.
57240x165CA következő szolgáltatásvezérlő nem tudta regisztrálni a vezérlésleírót: %1.
57250x165DNem állítható be a szolgáltatás állapot a következő szolgáltatásvezérlővel: %1.
57260x165EA következő számítógépnév nem található: %1.
57270x165FA következő kezelőprogram nem tölthető be: %1.
57280x1660Egyik átvitel sem tölthető be.
57290x1661%1 tartományi objektum ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57300x1662%1 globális csoport ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57310x1663%1 helyi csoport ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57320x1664%1 felhasználó ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57330x1665%1 házirend objektum ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57340x1666%1 meghatalmazott tartomány objektum ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57350x1667%1 fiók objektum ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57360x1668%1 biztonsági objektum ("%2") replikációja az elsődleges tartományvezérlőről(%3) a következő hibát okozta: %4
57370x1669A rendszer a következő hibakóddal tért vissza: %1
57380x166AA Netlogon két számítógép-fiókot talált "%1" kiszolgáló számára.A kiszolgáló lehet egy Windows 2000 Server, amely tagja atartománynak, vagy lehet egy LAN Manager kiszolgálóa SERVERS globális csoportban lévő fiókkal. Mindkettő nem lehet.
57390x166BEz a tartomány több globális csoporttal rendelkezik, mint amennyit egyLanMan BDC-be replikálni lehet. Vagy töröljön néhány globális csoportot,vagy távolítsa el a LanMan BDC-ket a tartományból.
57400x166CA Tallózó kezelőprogram a következő hibával tért vissza a Netlogonhoz: %1
57410x166DA Netlogon nem tudta a nevet regisztrálni (%1<1B>) a következő ok miatt: %2
57420x166EA szolgáltatás nem kapta meg a távoli ügyfelek rendszertöltéséhez szükséges üzeneteket.
57430x166FA szolgáltatás több hibát észlelt, és nem tud többé távoli rendszerbetöltést szolgáltatnia 3Com 3Start távoli rendszerbetöltő ügyfeleknek.
57440x1670A szolgáltatás több hibát észlelt, és ezért leállítja önmagát.
57450x1671A számítógép (%1) nem nyugtázta a rendszertöltő adatot.Az ügyfél távoli rendszertöltése nem fejeződött be.
57460x1672%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert a következő fájl betöltési hibájamiatt: %2.
57470x1673%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert a következő fájl olvasási hibájamiatt: %2.
57480x1674%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert, mert nincs elég memória atávoli rendszertöltő kiszolgálón.
57490x1675%1 nevű ügyfél ellenőrzőösszeg nélkül fogja betölteni a rendszert, merta következő fájlnak nem számolható ki az ellenőrzőösszege: %2.
57500x1676%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert, mert a következő fájl túl sok sorttartalmaz: %2.
57510x1677A(z) %1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert, mert azügyfél rendszertöltő konfigurációs fájlja (%2)nem tartalmaz rendszertöltőblokk-sort és/vagy betöltő sort.
57520x1678%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert a következő fájl helytelen méretemiatt: %2.
57530x1679%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert a távoli rendszertöltőszolgáltatás valamilyen belső hibája miatt.
57540x167A%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert, mert a következő fájlnakhibás a rendszertöltő fejléce: %2.
57550x167B%1 nevű ügyfél nem töltötte be a rendszert hálózati hiba miatt.
57560x167C%1 adapterszámú ügyfél nem töltötte be a rendszert erőforráshiány miatt.
57570x167DA szolgáltatás hibát észlelt a következő fájl vagy könyvtár másolása közben: %1.
57580x167EA szolgáltatás hibát észlelt a következő fájl vagy könyvtár törlésekor: %1.
57590x167FA szolgáltatás hibát észlelt a következő fájl vagy könyvtár engedélyeinek beállításakor: %1.
57600x1680A szolgáltatás hibát észlelt az RPL konfigurációk kiértékelése közben.
57610x1681A szolgáltatás hibát észlelt az RPL profilok az összes konfigurációhoz való készítése közben.
57620x1682A szolgáltatás hibát észlelt a rendszerleíró-adatbázishoz való hozzáférés közben.
57630x1683A szolgáltatás hibát észlelt a valószínűleg lejárt RPLDISK.SYS lecserélésénél.
57640x1684A szolgáltatás hibát észlelt adatvédelmi fiókok hozzáadása vagyfájlengedélyek megadása közben. Ezek a fiókok alkotják az RPLUSER helyicsoportot és a felhasználói fiókokat az önálló RPL munkaállomásokhoz.
57650x1685A szolgáltatás nem tudott biztonsági mentést készíteni az adatbázisról.
57660x1686A szolgáltatást nem lehetett inicializálni az adatbázisból. Az adatbázishiányzik vagy megsérült. A szolgáltatás megpróbálja visszaállítani azadatbázist a biztonsági másolat alapján.
57670x1687A szolgáltatás nem tudta visszaállítani az adatbázisát a biztonsági másolatból. A szolgáltatásnem fog elindulni.
57680x1688A szolgáltatás sikeresen visszaállította az adatbázisát a biztonsági másolat alapján.
57690x1689A szolgáltatás nem tudott elindulni a visszaállított adatbázisából. A szolgáltatásnem fog elindulni.
57700x168AA(z) %2 számítógép %4 fiókjáról nem sikerült munkamenetet létesítenia(z) %1 nevű Windows NT vagy Windows 2000 tartományvezérlővel.A(z) %2 kijelentette, hogy a(z) %3 tartomány tartományvezérlője.Viszont a(z) %2 a meghatalmazott tartomány DC-jeként, a(z) %3tar
57710x168BA távoli rendszertöltő adatbázis NT 3.5-ös / NT 3.51-es formátumban volt ésaz NT megpróbálja NT 4.0-s formátumra konvertálni. A JETCONV konvertálóaz alkalmazás-eseménynaplóba fog írni, ha befejezte a műveletet.
57720x168CA SERVERS nevű globális csoport létezik a(z) %1 tartományban,és vannak tagjai. Ez a csoport Lan Manager BDC-ket ad meg a tartományban.A Lan Manager BDC-k nem engedélyezettek NT-tartományokba.
57730x168DA DC-hez tartozó DNS-kiszolgáló nem támogatja a dinamikus DNS-t.A '%SystemRoot%\System32\Config\netlogon.dns' fájlból vegyen felDNS-rekordokat a fájlban hivatkozott tartományt kiszolgáló DNS-kiszolgálóba.
57740x168EA DNS-rekord ('%1') regisztrációjának törlése nem sikerült. Hiba: %2
57750x168FA DNS-rekord ('%1') regisztrációja nem sikerült. Hiba: %2
57760x1690A fájl (%1) létrehozása/törlése nem sikerült. Hiba: %2
57770x1691A Netlogon a következő hibát kapta, miközben megpróbálta lekérni a DS-bőla helyleképezési információ alhálózatát: %1
57780x1692A(z) '%1' az IP-címének ('%2') a DS-ben, a Configuration\Sites\Subnetstárolóban történő keresésével próbálta meg megállapítani a helyét. Egyikalhálózat sem felelt meg az IP-címnek. Fontolja meg egy alhálózat felvételétehhez az IP-címhez.
57790x1693A számítógép helyneve: '%1'. Ez nem érvényes helynév.A helynévnek érvényes DNS-címkének kell lenni. Nevezze át a helyet úgy, hogya neve érvényes legyen.
57800x1694Az alhálózati objektum ('%1') megjelenik a címtárszolgáltatásConfiguration\Sites\Subnets tárolójában. A név szintaktikailag nem helyes.Az érvényes szintaxis xx.xx.xx.xx/yy alakú, ahol az xx.xx.xx.xx érvényesIP-alhálózati szám, az yy pedig az alhálózati maszk
57810x1695Legalább egy DNS-rekord dinamikus regisztrációja (vagy a regisztráció dinamikus megszüntetése) nem sikerült, mert nincs elérhető DNS-kiszolgáló.
57820x1696Legalább egy DNS-rekord dinamikus regisztrációja (vagy a regisztráció dinamikus megszüntetése) nem sikerült. A hiba oka: %1
57830x1697A tartomány (%2) %1 nevű Windows NT vagy Windows 2000 rendszerűtartományvezérlője nem válaszol. A(z) \\%3 Netlogon szolgáltatásánakaktuális %1 számítógépre irányuló RPC-hívása meg lett szakítva
57840x1698A hely ('%2') nem tartalmaz tartományvezérlőt a(z) '%3' tartományhoz.A konfigurált címtár-kiszolgálói replikációs költség alapján a(z)'%1' hely tartományvezérlői automatikusan ki lettek jelölve a(z)'%2' hely lefedésére.
57850x1699A tartományvezérlő nem fedi le tovább automatikusan a(z) '%1' helyet.
57860x169AA(z) '%2' helyen nincs kiszolgáló a globális katalógushoz.A konfigurált címtár-kiszolgálói replikációs költség alapján a(z)'%1' helyen levő, a globális katalógust kezelő kiszolgálók automatikusanki lettek jelölve a(z) '%2' hely lefedésére.
57870x169BA globális katalógus kiszolgálója nem fedi le tovább automatikusan a(z) '%1' helyet.
57880x169CAz Active Directoryban levő számítógép-objektumhoz tartozó HOST kiszolgálóiegyszerű nevek (SPN-ek) frissítése nem sikerült. A frissített értékek:'%1' és '%2'. A következő hiba történt: %3
57890x169DAz Active Directoryban levő számítógép-objektumhoz tartozó DNS-állomásnévfrissítése nem sikerült. A frissített érték: '%1'.A következő hiba történt: %2
60000x1770A megadott fájl nem titkosítható.
60010x1771A megadott fájl nem fejthető vissza.
60020x1772A megadott fájl titkosított, de a felhasználó nem képes visszafejteni.
60030x1773Nincs érvényes titkosítás-helyreállítási házirend konfigurálva a rendszeren.
60040x1774A szükséges titkosítási illesztőprogram nincs betöltve a rendszeren.
60050x1775A fájl a jelenleg betöltött titkosítási illesztőprogramtól eltérő illesztőprogrammal lett titkosítva.
60060x1776A felhasználóhoz nincsenek EFS-kulcsok megadva.
60070x1777A megadott fájl nincs titkosítva.
60080x1778A megadott fájl nem a megadott EFS-export formátumú.
60090x1779A megadott fájl csak olvasható.
60100x177AA könyvtárban tiltva van a titkosítás.
60110x177BA kiszolgáló nincs meghatalmazva távtitkosítási művelethez.
61180x17E6A munkacsoport kiszolgálóinak listája jelenleg nem érhető el.
62000x1838A megfelelő működéshez a Feladatütemező szolgáltatást úgy kell konfigurálni, hogy a rendszerfiókban fusson. Az egyedi feladatok konfigurálhatók úgy, hogy más fiókok nevében fussanak.
70010x1B59A megadott munkamenetnév érvénytelen.
70020x1B5AA megadott protokoll-illesztőprogram érvénytelen.
70030x1B5BA megadott protokoll-illesztőprogram nem található a rendszer keresési elérési útján.
70040x1B5CA terminálcsatlakozási illesztőprogram nem található a rendszer keresési elérési útján.
70050x1B5DNem lehet létrehozni a munkamenethez tartozó eseménynaplózás rendszerleíró kulcsát.
70060x1B5EMár létezik ilyen nevű szolgáltatás a rendszerben.
70070x1B5FA munkamenet bezárási művelete várakozik.
70080x1B60Nincs rendelkezésre álló üres kimeneti puffer.
70090x1B61Nem található a MODEM.INF fájl.
70100x1B62A modem nem található a MODEM.INF fájlban.
70110x1B63A modem nem fogadta el a neki küldött parancsot. Ellenőrizze, hogy a konfigurált modemnév megegyezik-e a csatlakoztatott modem nevével.
70120x1B64A modem nem válaszolt a neki küldött parancsra. Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően csatlakoztatva vannak-e, valamint, hogy a modem be van-e kapcsolva.
70130x1B65A vonalérzékelés nem sikerült, vagy a vonal a csatlakozás megszűnése miatt megszakadt.
70140x1B66A megadott időn belül nem sikerült tárcsahangot érzékelni. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva van-e, valamint, hogy a telefon működik-e.
70150x1B67A visszahíváskor a távoli hely foglalt volt.
70160x1B68A visszahíváskor a távoli helyen nem számítógép válaszolt.
70170x1B69Átviteli illesztőprogram hiba
70220x1B6EA megadott munkamenet nem található.
70230x1B6FA megadott munkamenetnév már használatban van.
70240x1B70A kért művelet nem hajtható végre, mert a terminálkapcsolat jelenleg csatlakozási, leválasztási, alaphelyzetbe állítási vagy törlési művelet végrehajtásával van elfoglalva.
70250x1B71Olyan munkamenethez történt csatlakozási kísérlet, amelynek a videomódját az aktuális ügyfél nem támogatja.
70350x1B7BAz alkalmazás DOS-os grafikus módot próbált meg engedélyezni.A DOS-os grafikus mód nem támogatott.
70370x1B7DAz Ön interaktív bejelentkezési joga le van tiltva.Keresse meg a rendszergazdát.
70380x1B7EA kért műveletet csak a rendszerkonzolon lehet végrehajtani.Leggyakrabban ez annak az eredménye, hogy egy illesztőprogram vagy egy rendszer-DLL közvetlen konzolelérést kért.
70400x1B80Az ügyfél nem válaszolt a kiszolgáló csatlakozási üzenetére.
70410x1B81A konzolmunkamenet leválasztása nem támogatott.
70420x1B82Leválasztott munkamenet visszacsatlakoztatása a konzolhoz nem támogatott.
70440x1B84Másik munkamenet távvezérlésének kérelme megtagadva.
70450x1B85A kért munkamenet hozzáférése megtagadva.
70490x1B89A megadott terminálcsatlakozási illesztőprogram érvénytelen.
70500x1B8AA kért munkamenet nem távvezérelhető.Ennek valószínű oka, hogy a munkamenet le van választva, vagy nincs hozzá bejelentkezett felhasználó. Továbbá egy munkamenet nem távvezérelhető a rendszerkonzolból, és a rendszerkonzol sem távvezérelhető. A saját aktuális
70510x1B8BA kért munkamenet nincs távvezérlés engedélyezésére konfigurálva.
70520x1B8CA csatlakozási kísérletet a terminálkiszolgálóhoz a rendszer visszautasította. Az Ön terminálkiszolgálói ügyféllicencszámát egy másik felhasználó használja.Hívja fel a rendszergazdát, és kérjen tőle egy új terminálkiszolgálói ügyfelet érvényes, egyedi ügyfél
70530x1B8DA csatlakozási kísérletet a terminálkiszolgálóhoz a rendszer visszautasította. Az Ön terminálkiszolgálói ügyféllicencszáma nincs beírva a terminálkiszolgálói ügyfél jelenlegi másolatába.Hívja fel a rendszergazdát, és kérje meg, hogy segítsen beírni egy érvén
70540x1B8EA rendszer elérte a licencelt bejelentkezések számának határát.Próbálja újra később.
70550x1B8FA használt ügyfél nem licencelt a rendszer használatára. A bejelentkezési kérést a rendszer megtagadta.
70560x1B90A rendszer licence lejárt. A bejelentkezési kérést a rendszer megtagadta.
80010x1F41A fájlreplikációs szolgáltatáshoz tartozó API hibásan lett meghívva.
80020x1F42A fájlreplikációs szolgáltatás nem indítható el.
80030x1F43A fájlreplikációs szolgáltatás nem állítható le.
80040x1F44A fájlreplikációs szolgáltatáshoz tartozó API felhasználói kérésre meg lett szakítva.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80050x1F45A fájlreplikációs szolgáltatáshoz felhasználói kérésre meg lett szakítva.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80060x1F46Nem lehet felvenni a kapcsolatot a fájlreplikációs szolgáltatással.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80070x1F47A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert a felhasználónak nincsenek megfelelő jogai.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80080x1F48A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert nem áll rendelkezésre hitelesített RPC.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80090x1F49A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert a felhasználónak nincsenek megfelelő jogai a tartományvezérlőn.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80100x1F4AA fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert nem áll rendelkezésre hitelesített RPC a tartományvezérlőn.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80110x1F4BA fájlreplikációs szolgáltatás nem tud kommunikálni a tartományvezérlő fájlreplikációs szolgáltatásával.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80120x1F4CA tartományvezérlő fájlreplikációs szolgáltatása nem tud kommunikálni a számítógép fájlreplikációs szolgáltatásával.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80130x1F4DA fájlreplikációs szolgáltatás belső hiba miatt nem a rendszerkötetre írni.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80140x1F4EA fájlreplikációs szolgáltatás belső határidő-túllépés miatt nem a rendszerkötetre írni.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80150x1F4FA fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja feldolgozni a kérést. A rendszerkötet egy előző kérés teljesítésével van elfoglalva.
80160x1F50A fájlreplikációs szolgáltatás belső hiba miatt nem tudja leállítani a szolgáltatást.Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
80170x1F51A fájlreplikációs szolgáltatás érvénytelen paramétert érzékelt.
82000x2008Hiba történt a címtárszolgáltatás telepítése közben. További információkat az eseménynaplóban talál.
82010x2009A címtárszolgáltatás a csoporttagságokat helyben értékelte ki.
82020x200AA címtárszolgáltatás megadott attribútuma vagy értéke nem létezik.
82030x200BA címtárszolgáltatáshoz megadott attribútumszintaxis érvénytelen.
82040x200CA címtárszolgáltatáshoz megadott attribútumtípus nincs definiálva.
82050x200DA címtárszolgáltatás megadott attribútuma vagy értéke már létezik.
82060x200EA címtárszolgáltatás foglalt.
82070x200FA címtárszolgáltatás nem érhető el.
82080x2010A címtárszolgáltatás nem talált egy relatív azonosítót.
82090x2011A címtárszolgáltatás elhasználta a relatív azonosítók készletét.
82100x2012A kért művelet nem hajtható végre, mert a címtárszolgáltatás nem főszolgáltatója az ilyen típusú műveleteknek.
82110x2013A címtárszolgáltatás nem tudta inicializálni a relatív azonosítókat lefoglaló alrendszert.
82120x2014A kért művelet nem teljesíti az objektumosztály legalább egy megszorítását.
82130x2015A címtárszolgáltatás a kért műveletet csak levélobjektumon tudja végrehajtani.
82140x2016A címtárszolgáltatás a kért műveletet egy objektum RDN-attribútumán tudja végrehajtani.
82150x2017A címtárszolgáltatás valamelyik objektumhoz tartozó objektumosztály módosítási kísérletét érzékelte.
82160x2018A kért tartományok közötti áthelyezési művelet nem hajtható végre.
82170x2019Nem lehet kapcsolódni a globális katalógus kiszolgálójához.
82180x201AA házirendobjektum meg van osztva, és a gyökérnél lehet módosítani.
82190x201BA házirendobjektum nem létezik.
82200x201CA kért házirendobjektum csak a címtárszolgáltatásban van.
82210x201DEgy tartományvezérlő előléptetése jelenleg aktív.
82220x201EEgy tartományvezérlő előléptetése jelenleg nem aktív.
82240x2020Műveleti hiba történt.
82250x2021Protokollhiba történt.
82260x2022A kérés túllépte az időkorlátot.
82270x2023A kérés túllépte a méretkorlátot.
82280x2024A kérés túllépte a felügyeleti korlátot.
82290x2025Az összehasonlítási válasz hamis volt.
82300x2026Az összehasonlítási válasz igaz volt.
82310x2027A kért hitelesítési módszert a kiszolgáló nem támogatja.
82320x2028A kiszolgálóhoz biztonságosabb hitelesítési módszerre van szükség.
82330x2029Nem megfelelő hitelesítés.
82340x202AIsmeretlen hitelesítési technika.
82350x202BA kiszolgáló hivatkozót adott vissza.
82360x202CA kiszolgáló nem támogatja a kért kritikus kiterjesztést.
82370x202DEhhez a kéréshez biztonságos kapcsolatra van szükség.
82380x202ENem megfelelő illesztés.
82390x202FMegszorításmegsértés történt.
82400x2030Nincs ilyen objektum a kiszolgálón.
82410x2031Aliasprobléma.
82420x2032A DN megadott szintaxisa érvénytelen.
82430x2033Az objektum levélobjektum.
82440x2034Alias-visszakeresési probléma.
82450x2035A kiszolgáló nem akarja feldolgozni a kérést.
82460x2036A rendszer hurkot érzéklet.
82470x2037Elnevezési megsértés.
82480x2038Az eredményhalmaz túl nagy.
82490x2039A művelet több DSA-ra van hatással
82500x203AA kiszolgáló nem működőképes.
82510x203BHelyi hiba történt.
82520x203CKódolási hiba történt.
82530x203DDekódolási hiba történt.
82540x203EA keresési szűrő nem ismerhető fel.
82550x203FLegalább egy paraméter szabálytalan.
82560x2040A megadott módszer nem támogatott.
82570x2041Nem lett eredmény visszaadva.
82580x2042A megadott vezérlőt a kiszolgáló nem támogatja.
82590x2043Az ügyfél átirányítási hurkot érzékelt.
82600x2044A rendszer túllépte az előre beállított átirányítási határt.
83010x206DA gyökérobjektumnak a névhasználati környezet fejének kell lennie. A gyökérobjektumnak nem lehet példánnyal rendelkező szülője.
83020x206EA replika hozzáadása művelet nem hajtható végre. A replika létrehozásához a névhasználati környezetnek írhatónak kell lenni.
83030x206FOlyan attribútumra történt hivatkozás, amelyik nincs definiálva a sémában.
83040x2070Túllépte a maximális objektumméretet.
83050x2071Olyan objektum hozzáadására történt kísérlet, amelynek neve már használatban van a címtárban.
83060x2072Olyan osztályból származó objektum hozzáadására történt kísérlet, amelyhez nincs RDN definiálva a sémában.
83070x2073Nem a sémában definiált RDN-t használó objektum hozzáadására történt kísérlet.
83080x2074A kért attribútumok egyike sem található az objektumban.
83090x2075A felhasználói puffer túl kicsi.
83100x2076A műveletben megadott attribútum nincs az objektumban.
83110x2077Szabálytalan módosítási művelet. A módosítás egyes aspektusai nem engedélyezettek.
83120x2078A megadott objektum túl nagy.
83130x2079A megadott példánytípus nem érvényes.
83140x207AA műveletet egy fő-DSA-nál kell végrehajtani.
83150x207BAz objektumosztály attribútumát meg kell adni.
83160x207CEgy szükséges attribútum hiányzik.
83170x207DKísérlet történt egy objektum módosítására, hogy az objektumba olyan attribútumot is fel lehessen venni, amelyet az objektum osztálya nem enged meg.
83180x207EA megadott attribútum már létezik az objektumon.
83200x2080A megadott attribútum nem létezik vagy nincs értéke.
83210x2081Egyértékű attribútumhoz több érték lett megadva.
83220x2082Az attribútum értéke az elfogadható tartományon kívül volt.
83230x2083A megadott érték már létezik.
83240x2084Az attribútum nem távolítható el, mert nincs az objektumban.
83250x2085Az attribútumérték nem távolítható el, mert nincs az objektumban.
83260x2086A megadott gyökérobjektum nem lehet alhivatkozás.
83270x2087A láncképzés nem engedélyezett.
83280x2088A láncolt kiértékelés nem engedélyezett.
83290x2089A művelet nem hajtható végre, mert az objektum szülőjéhez nem tartozik példány, vagy a szülő törölve van.
83300x208AA szülő nem lehet alias. Az aliasok levélobjektumok.
83310x208BAz objektum és a szülő típusának meg kell egyezni: vagy mindkettőnekeredetinek, vagy mindkettőnek replikának kell lenni.
83320x208CA művelet nem hajtható végre, mert a létezik gyermekobjektum. Ez a művelet csak levélobjektumon hajtható végre.
83330x208DA címtárobjektum nem található.
83340x208EHiányzik az az objektum, amiből az alias készült.
83350x208FAz objektum nevének rossz a szintaxisa.
83360x2090Egy alias nem hivatkozhat másik aliasra.
83370x2091Az aliasból nem található meg az eredeti objektum.
83380x2092A művelet a hatókörön kívül van.
83400x2094A DSA-objektum nem törölhető.
83410x2095Címtár-szolgáltatási hiba történt.
83420x2096A művelet csak belső fő-DSA-objektumon hajtható végre.
83430x2097Az objektumnak DSA-osztályúnak kell lennie.
83440x2098Nincs megfelelő hozzáférési engedély a művelet végrehajtásához.
83450x2099Az objektum nem adható hozzá, mert a szülő nincs a lehetséges főosztályok listájában.
83460x209ANem lehet hozzáférni az attribútumhoz, mert annak tulajdonosa a Biztonsági fiókkezelő (SAM).
83470x209BA név túl sok részből áll.
83480x209CA név túl hosszú.
83490x209DA névérték túl hosszú.
83500x209EA címtárszolgáltatás hibát talált a név elemzése közben.
83510x209FA címtárszolgáltatás nem tudja megkapni a névhez tartozó attribútumtípust.
83520x20A0A név nem objektumot, hanem fantomot azonosít.
83530x20A1A biztonsági leíró túl rövid.
83540x20A2A biztonsági leíró érvénytelen.
83550x20A3A törölt objektumhoz nem sikerült nevet létrehozni.
83560x20A4Az új alhivatkozás szülőjének létezni kell.
83570x20A5Az objektumnak névhasználati környezetnek kell lenni.
83580x20A6Nem lehet olyan attribútumot hozzáadni, amelynek a rendszer a tulajdonosa.
83590x20A7Az objektum osztályának strukturálisnak kell lenni. Nem hozhat létre példányt absztrakt osztályból.
83600x20A8A sémaobjektum nem található.
83610x20A9Már létezik helyi objektum ezzel a GUID-dal (halott vagy élő).
83620x20AAA művelet nem hajtható végre hátsó hivatkozáson.
83630x20ABA névhasználati környezet kereszthivatkozása nem található.
83640x20ACA művelet nem hajtható végre, mert a címtárszolgáltatás leállítás alatt van.
83650x20ADA címtár-szolgáltatási kérés érvénytelen.
83660x20AEA szerepkör tulajdonosi attribútuma nem olvasható.
83670x20AFA kért FSMO-művelet nem sikerült. Nem lehet felvenni a kapcsolatot a mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet (FSMO) gazdájával.
83680x20B0A DN módosítása az egész névhasználati környezeten nem engedélyezett.
83690x20B1Az attribútum nem módosítható, mert a rendszer a tulajdonosa.
83700x20B2Csak a replikátor hajthatja végre ezt a műveletet.
83710x20B3A megadott osztály nincs definiálva.
83720x20B4A megadott osztály nem alosztály.
83730x20B5A névhivatkozás érvénytelen.
83740x20B6Már létezik kereszthivatkozás.
83750x20B7Nem lehet kiemelt kereszthivatkozást törölni.
83760x20B8Részfa-értesítések csak NC-fejek esetén támogatottak.
83770x20B9Az értesítési szűrő túl bonyolult.
83780x20BAA sémafrissítés nem sikerült: duplikált RDN.
83790x20BBA sémafrissítés nem sikerült: duplikált OID.
83800x20BCA sémafrissítés nem sikerült: duplikált MAPI-azonosító.
83810x20BDA sémafrissítés nem sikerült: a sémaazonosító GUID-ja duplikált.
83820x20BEA sémafrissítés nem sikerült: az LDAP megjelenítendő neve duplikált.
83830x20BFA sémafrissítés nem sikerült: a tartomány-alsó kisebb, mint a tartomány-felső.
83840x20C0A sémafrissítés nem sikerült: szintaktikai hiba.
83850x20C1A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum kötelező érvényű tartalmazásban van használva.
83860x20C2A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum lehetséges érvényű tartalmazásban van használva.
83870x20C3A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum nem létezik a lehetséges érvényű tartalmazásban.
83880x20C4A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum nem létezik a kötelező érvényű tartalmazásban.
83890x20C5A sémafrissítés nem sikerült: a segédosztályok listájában levő osztály nem létezik, vagy nem segédosztály.
83900x20C6A sémafrissítés nem sikerült: a lehetséges főosztályok listájában levő osztály nem létezik.
83910x20C7A sémafrissítés nem sikerült: az alosztályok listájában levő osztály nem létezik, vagy nem felel meg a hierarchia szabályainak
83920x20C8A sémafrissítés nem sikerült: a Rdn-Att-Id szintaxisa rossz.
83930x20C9A sématörlés nem sikerült: az osztály segédosztályként van használva.
83940x20CAA sématörlés nem sikerült: az osztály alosztályként van használva.
83950x20CBA sématörlés nem sikerült: az osztály lehetséges főosztályként van használva.
83960x20CCHiba a sémafrissítés során az érvényesítési gyorsítótár újraszámításakor.
83970x20CDA fa törlése nem fejeződött be. A fa törlésének folytatásához a kérést újra ki kell adni.
83980x20CEA kért törlési művelet nem hajtható végre.
83990x20CFAz irányítóosztály azonosítója nem olvasható ki a sémarekordból.
84000x20D0Az attribútumséma szintaxisa rossz.
84010x20D1Az attribútum nem helyezhető gyorsítótárba.
84020x20D2Az osztály nem helyezhető gyorsítótárba.
84030x20D3Az attribútum nem távolítható el gyorsítótárból.
84040x20D4Az osztály nem távolítható el gyorsítótárból.
84050x20D5A megkülönböztető név attribútuma nem olvasható.
84060x20D6A szükséges alhivatkozás hiányzik.
84070x20D7A példánytípus attribútuma nem kapható meg.
84080x20D8Belső hiba történt.
84090x20D9Adatbázishiba történt.
84100x20DAA GOVERNSID attribútum hiányzik.
84110x20DBEgy várt attribútum hiányzik.
84120x20DCA megadott névhasználati környezetből hiányzik egy kereszthivatkozás.
84130x20DDBiztonság-ellenőrzési hiba történt.
84140x20DEA séma nincs betöltve.
84150x20DFA séma lefoglalása nem sikerült. Ellenőrizze, hogy nem kevés-e a számítógépben a rendelkezésre álló szabad memória.
84160x20E0Nem sikerült megkapni a szükséges szintaxist az attribútumséma számára.
84170x20E1Nem sikerült ellenőrizni a globális katalógust. A globális katalógus nem létezik, vagy nem támogatja a műveletet. A címtár egyes részei nem állnak rendelkezésre.
84180x20E2A replikációs művelet nem sikerül, mert a kiszolgálók között sémaeltérés van.
84190x20E3A DSA-objektum nem található.
84200x20E4A névhasználati környezet nem található.
84210x20E5A névhasználati környezet nem található a gyorsítótárban.
84220x20E6A gyermekobjektum nem kapható meg.
84230x20E7A módosítás biztonsági okokból nem engedélyezett.
84240x20E8A művelet nem tudja felülírni a rejtett rekordot.
84250x20E9A hierarchiafájl érvénytelen.
84260x20EAA hierarchiatáblázat létrehozása nem sikerült.
84270x20EBA címtár-konfigurációs paraméter hiányzik a rendszerleíró adatbázisból.
84280x20ECA címjegyzékindexek megszámlálása nem sikerült.
84290x20EDA hierarchiatáblázat lefoglalása nem sikerült.
84300x20EEA címtárszolgáltatás belső hibát érzéklet.
84310x20EFA címtárszolgáltatás ismeretlen hibát érzéklet.
84320x20F0A gyökérobjektumhoz szükség van 'top' osztályra.
84330x20F1A címtárkiszolgáló leállítása folyamatban van, így nem tudja elvenni az új mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet szerepkörének tulajdonjogát.
84340x20F2A címtárszolgáltatásból hiányzik egy kötelező konfigurációs információ, és a címtárszolgáltatás nem tudja megállapítani a mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet szerepkörének tulajdonjogát.
84350x20F3A címtárszolgáltatás nem tudta áthelyezni a mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet szerepkörét más kiszolgálókra.
84360x20F4A replikációs művelet nem sikerült.
84370x20F5Érvénytelen paraméter lett megadva a replikációs művelethez.
84380x20F6A címtárszolgáltatás most túl elfoglalt a replikációs művelet elvégzéséhez.
84390x20F7A replikációs művelethez megadott megkülönböztető név érvénytelen.
84400x20F8A replikációs művelethez megadott névhasználati környezet érvénytelen.
84410x20F9A replikációs művelethez megadott megkülönböztető név már létezik.
84420x20FAA replikációs rendszer belső hibát észlelt.
84430x20FBA replikációs művelet adatbázis-inkonzisztenciát észlelt.
84440x20FCNem lehet felvenni a kapcsolatot a replikációs művelethez megadott kiszolgálóval.
84450x20FDA replikációs művelet érvénytelen példánytípusú objektumot észlelt.
84460x20FEA replikációs művelet nem tudott memóriát lefoglalni.
84470x20FFA replikációs művelet hibát észlelt a levelezőrendszerben.
84480x2100A célkiszolgáló replikációs hivatkozási információja már létezik.
84490x2101A célkiszolgáló replikációs hivatkozási információja nem létezik.
84500x2102A névhasználati környezet nem távolítható el, mert replikálva van egy másik kiszolgálóra.
84510x2103A replikációs művelet adatbázishibát észlelt.
84520x2104A névhasználati környezet eltávolítása folyamatban van, vagy még nem replikálódott a megadott kiszolgálóról.
84530x2105A replikációs hozzáférés megtagadva.
84540x2106A kért műveletet a címtárszolgáltatás jelenlegi verziója nem támogatja.
84550x2107A replikáció távoli eljáráshívása meg lett szakítva.
84560x2108A forráskiszolgáló jelenleg visszautasítja a replikációs kéréseket.
84570x2109A célkiszolgáló jelenleg visszautasítja a replikációs kéréseket.
84580x210AA replikációs művelet objektumnév-ütközés miatt nem sikerül.
84590x210BA replikációs forrás újra lett telepítve.
84600x210CA replikációs művelet nem sikerült, mert hiányzik egy szükséges szülőobjektum.
84610x210DA replikációs művelet előnyt kapott.
84620x210EA replikációs szinkronizálás a frissítések hiánya miatt abbamaradt.
84630x210FA replikációs művelet a rendszer leállítása miatt le lett állítva.
84640x2110A replikációs szinkronizálási kísérlet nem sikerült, mivel a cél részleges attribútumhalmaza nem részhalmaza a cél részleges attribútumhalmazának.
84650x2111A replikációs szinkronizálási kísérlet nem sikerült, mivel az eredeti replika a részleges replikából akart szinkronizálni.
84660x2112Sikerült felvenni a kapcsolatot a replikációs műveletben megadott kiszolgálóval, de a kiszolgáló nem tudott kapcsolódni a művelet befejezéséhez szükséges további kiszolgálókhoz.
84670x2113A rendszer sémaeltérés észlelt a forrás és a replikatelepítés során használt build között. A replika nem telepíthető.
84680x2114A sémafrissítés nem sikerült: már létezik ilyen csatolásazonosítójú attribútum.
84690x2115Névfordítás: általános feldolgozási hiba.
84700x2116Névfordítás: a név nem található, vagy a jogosultság nem megfelelő a név megtekintéséhez.
84710x2117Névfordítás: a bemenő név több kimenő névhez van rendelve.
84720x2118Névfordítás: a bemenő név megvan, de a nem a társított kimenő formátumba.
84730x2119Névfordítás: nem oldható fel teljesen, csak a tartomány található.
84740x211ANévfordítás: a hálózatra csatlakozás nélkül nem lehet pusztán szintaktikai leképezést végrehajtani az ügyfélen.
84750x211BFelépített attribútum módosítása nem engedélyezett.
84760x211CA megadott szintaxisú attribútum esetén az OM-Object-Class nem megfelelő.
84770x211DA replikációs kérés elküldése sikerült. Várakozás a válaszra.
84780x211EA kért művelethez címtárszolgáltatásra van szükség, de nincs rendelkezésre álló címtárszolgáltatás.
84790x211FAz osztály vagy attribútum LDAP megjelenítendő neve tartalmaz nem ASCII karaktereket is.
84800x2120A kért keresési művelet csak alapkeresések esetén támogatott.
84810x2121A keresés nem tudott attribútumokat lekérdezni az adatbázisból.
84820x2122A sémafrissítési művelet megpróbált hozzáadni egy olyan visszamutató hivatkozási attribútumot, amelyhez nem tartozik előremutató hivatkozás.
84830x2123A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni az objektumhoz tartozó időszámítás kezdetében. Vagy a forrás, vagy a cél az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
84840x2124A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni az aktuális nevében. Vagy a forrás, vagy a cél az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
84850x2125A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja megegyezik. A hívónak helyi áthelyezési műveletet kell használnia tartományok közötti áthelyezési művelet helyett.
84860x2126A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni az erdő névhasználati környezetében. Vagy a forrás, vagy a cél a Partíciók tárolónak nem legújabb verzióját tartalmazza.
84870x2127A tartományok közötti áthelyezés célja nem hiteles a célhoz tartozó névhasználati környezet számára.
84880x2128A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni a forrásobjektum azonosítóján. Vagy a forrás, vagy a cél az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
84890x2129A tartományok közötti áthelyezési művelettel áthelyezett objektumot a célkiszolgáló töröltként más ismeri. A forráskiszolgáló az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
84900x212AMár folyamatban van egy olyan művelet, amelynek kizárólagos hozzáféréssel kell rendelkezni a PDC FSMO-hoz.
84910x212BA tartományok közötti áthelyezési művelet nem sikerült, mert az áthelyezett objektumnak két verziója létezik - egy a forrástartományban, egy a céltartományban. A célobjektumot el kell távolítani, így a rendszer visszaállítható konzisztens állapotba.
84920x212CAz objektum nem mozgatható tartományhatárokon keresztül. Ennek oka vagy az, hogy az objektum tartományok közötti áthelyezése nem engedélyezett, vagy az objektumnak olyan speciális karakterisztikái vannak (például meghatalmazási fiók vagy korlátozott RID), am
84930x212DTagsággal rendelkező objektumok nem mozgathatók tartományhatárokon keresztül, mivel az áthelyezés után nem teljesítenék a csoportfiók feltételeit. Távolítsa el az objektumot az összes csoporttagságból, majd próbálja újra.
84940x212EA névhasználati környezet fejének egy másik névhasználati környezethez tartozó fej (és nem egy külső csomópont) közvetlen gyermekének kell lennie.
84950x212FA címtár nem tudja érvényesíteni a tervezett névhasználati környezetet, mert nem birtokolja a tervezett névhasználati környezet feletti névhasználati környezet replikáját. Győződjön meg arról, hogy a tartománynév-kiosztási szerepet olyan kiszolgáló birtokolj
84960x2130A céltartománynak natív módúnak kell lenni.
84970x2131A művelet nem hajtható végre, mert a kiszolgálóhoz nem tartozik infrastruktúra-tároló az érdekelt tartományban.
84980x2132Fiókcsoportok tartományok közötti áthelyezése nem engedélyezett.
84990x2133Erőforráscsoportok tartományok közötti áthelyezése nem engedélyezett.
85000x2134Az attribútum keresési jelzői érvénytelenek. Az ANR-bit csak Unicode vagy Teletex karakterláncok attribútumai esetén érvényes.
85010x2135A fatörlés nem engedélyezett, ha a törlés kezdőobjektumának van olyan leszármazottja, amely egy névhasználati környezet feje.
85020x2136A címtárszolgáltatás nem tudta zárolni a fát a fatörlés előkészítésekor, mert a fa használatban van.
85030x2137A címtárszolgáltatás a fa törlése közben nem tudta azonosítani a törlendő objektumok listáját.
85040x2138A Biztonsági fiókkezelő (SAM) inicializációja nem sikerült a következő hiba miatt: %1.Hibaállapot: 0x%2. A rendszer leállításához és újraindításához címtárszolgáltatás helyreállítási módban kattintson az OK gombra. Részletes információkat az eseménynaplóban
85050x2139Csak egy rendszergazda módosíthatja a felügyeleti csoportok tagságlistáját.
85060x213AEgy tartományvezérlői fiók elsődleges csoportjához tartozó azonosító nem módosítható.
85070x213BAz alapséma módosítására történt kísérlet.
85080x213CA következő egyike sem engedélyezett: új kötelező attribútum hozzáadása egy létező osztályhoz; kötelező attribútum törlése egy létező osztályból; illetve olyan új nem kötelező attribútum hozzáadása a Top speciális osztályhoz, amely nem visszamutató hivatkoz
85090x213DA sémafrissítés nem engedélyezett ezen a tartományvezérlőn. Vagy nincs beállítva a rendszerleíró kulcs, vagy a tartományvezérlő nem a séma-FSMO szerepkör birtokosa.
85100x213ENem hozható létre ilyen osztályú objektum a sématároló alatt. Csak attribútumsémák és osztálysémák hozhatók létre a sématároló alatt.
85110x213FA replika/gyermek telepítése nem tudta lekérdezni a sématároló objectVersion attribútumát a forrás tartományvezérlőn. Vagy hiányzik az attribútum a sématárolón, vagy a megadott hitelesítő adatokkal nem lehet olvasni az attribútumot.
85120x2140A replika/gyermek telepítése nem tudta lekérdezni az objectVersion attribútumot a system32 könyvtárban található schema.ini fájl SCHEMA szakaszából.
85130x2141A megadott csoport érvénytelen.
85140x2142Vegyes tartományban biztonságengedélyezett globális csoportok nem ágyazhatók egymásba .
85150x2143Vegyes tartományban biztonságengedélyezett helyi csoportok nem ágyazhatók egymásba .
85160x2144Globális csoportnak helyi csoport nem lehet tagja.
85170x2145Globális csoportnak univerzális csoport nem lehet tagja.
85180x2146Univerzális csoportnak helyi csoport nem lehet tagja.
85190x2147Globális csoportnak nem lehet tagja másik tartományból.
85200x2148Helyi csoportnak nem lehet tagja egy másik tartománybeli helyi csoport.
85210x2149Elsődleges tagokkal rendelkező csoportot nem lehet biztonságtiltott csoporttá alakítani.
85220x214AA sémagyorsítótár betöltése nem tudta konvertálni a osztályséma-objektumhoz tartozó karakterlánc alapértelmezett SD-jét.
85230x214BCsak azok a DSA-k birtokolhatják a tartománynév-kiosztási FSMO-szerepet, amelyek globális katalóguskiszolgálónak vannak konfigurálva.
85240x214CDNS-keresési hiba miatt a DSA-művelet nem hajtható végre.
85250x214DEgy objektum DNS-állomásnevének módosítása közben a szolgáltatás egyszerű névértékeit nem sikerült szinkronban tartani.
85260x214EA biztonsági leíró attribútum nem olvasható.
85270x214FA kért objektum nem található, de létezik ilyen kulcsú objektum.
85280x2150A hivatkozott attribútum szintaxisa helytelen. Az előremutató hivatkozások szintaxisa csak 2.5.5.1, 2.5.5.7 és 2.5.5.14 lehet, valamint a visszamutató hivatkozások szintaxisa csak 2.5.5.1 lehet.
85290x2151A biztonsági fiókkezelőnek (SAM) meg kell kapnia az indítási jelszót.
85300x2152A biztonsági fiókkezelőnek (SAM) meg kell kapnia az indítási kulcsot a hajlékonylemezről.
85310x2153A Címtárszolgáltatás nem indítható.
85320x2154A Címtárszolgáltatások nem indíthatók.
85330x2155Az ügyfél és a kiszolgáló közötti kapcsolathoz legalább csomagtitkosításra van szükség.
85340x2156A forrástartomány valószínűleg nem ugyanabban az erdőben van, mint a cél.
85350x2157A céltartománynak az erdőben kell lenni
85360x2158A művelethez a céltartományban engedélyezni kell a naplózást.
85370x2159A művelet nem találja a forrástartomány tartományvezérlőjét.
85380x215AA forrásobjektumnak csoportnak vagy felhasználónak kell lenni.
85390x215BA forrásobjektum SID-je már létezik a célerdőben.
85400x215CA forrás- és célobjektumnak ugyanolyan típusúnak kell lenni.
85410x215DA Biztonsági fiókkezelő (SAM) inicializációja nem sikerült a következő hiba miatt: %1.Hibaállapot: 0x%2. A rendszer leállításához és újraindításához csökkentett módban kattintson az OK gombra. Részletes információkat az eseménynaplóban talál.
85420x215EA sémainformáció nem vehető be a replikációs kérésbe.
85430x215FA replikáció művelet nem fejezhető be, mert a sémák nem kompatibilisek.
85440x2160A replikáció művelet nem fejezhető be, mert a előzőleg sémák nem voltak kompatibilisek.
85450x2161A replikációs frissítés nem alkalmazható, mert vagy a forrás, vagy a cél nem kapott még információt egy új tartományok közötti áthelyezési műveletről.
85460x2162A kért tartomány nem törölhető, mert még vannak a tartományt kiszolgáló tartományvezérlők.
85470x2163A kért művelet csak a globális katalógus kiszolgálóján hajtható végre.
85480x2164Helyi csoport csak a saját tartományban levő többi helyi csoportnak lehet a tagja.
85490x2165Idegen biztonsági egyszerű nevek nem lehetnek tagjai az univerzális csoportoknak.
85500x2166Biztonsági okokból az attribútum nem replikálható a GC-re.
85510x2167Mivel túl sok módosítása feldolgozása van folyamatban, így nem lehet ellenőrzési pontot létrehozni a PDC-vel.
85520x2168A művelethez a forrástartományban engedélyezni kell a naplózást.
85530x2169Biztonsági egyszerű név objektumok csak a tartomány névhasználati környezetében hozhatók létre.
85540x216ANem hozható létre egy szolgáltatás egyszerű neve (SPN), mert a megadott állomásnév formátuma nem megfelelő.
85550x216BA szűrő azt adta vissza, hogy felépített attribútumokat használ.
85560x216CA unicodePwd attribútum értékét idézőjelek (") közé kell tenni.
85570x216DA számítógép nem tud csatlakozni a tartományhoz. Elérte a tartományban létrehozható számítógépfiókok maximális számát. Keresse meg a rendszergazdát, és kérje meg, hogy állítsa alaphelyzetbe vagy növelje meg a határt.
85580x216EBiztonsági okokból a műveletet a cél tartományvezérlőn kell futtatni.
85590x216FBiztonsági okokból a cél tartományvezérlőn Service Pack 4 vagy újabb javítókészletnek kell lenni.
85600x2170A címtárszolgáltatás kritikus rendszerobjektumai nem törölhetők a fatörlési műveletek során. A fa törlése valószínűleg csak részlegesen lesz végrehajtva.
90010x2329DNS: a kiszolgáló nem tudja értelmezni a formátumot.
90020x232ADNS: kiszolgálóhiba.
90030x232BDNS: a név nem létezik.
90040x232CDNS: a kérést a névkiszolgáló nem támogatja.
90050x232DDNS: a művelet visszautasítva.
90060x232EDNS: létezik olyan név, amelynek nem kellene létezni.
90070x232FDNS: létezik olyan RR-készlet, amelynek nem kellene létezni.
90080x2330DNS: nem létezik olyan RR-készlet, amelynek létezni kellene.
90090x2331DNS: a kiszolgáló nincs hitelesítve a zónában.
90100x2332DNS: a név frissítés alatt áll, vagy az előfeltétel nincs a zónában.
90160x2338DNS: az aláírás ellenőrzése nem sikerült.
90170x2339DNS: rossz kulcs.
90180x233ADNS: az aláírás érvényessége lejárt.
95010x251DNincs rekord a megadott DNS-lekérdezéshez.
95020x251ERossz DNS-csomag.
95030x251FNincs DNS-csomag.
95040x2520DNS-hiba, ellenőrizze az rcode-ot.
95050x2521Nem titkosított DNS-csomag.
95510x254FÉrvénytelen DNS-típus.
95520x2550Érvénytelen IP-cím.
95530x2551Érvénytelen tulajdonság.
95540x2552Próbálja meg a DNS-műveletet később.
95550x2553A megadott névhez és típushoz tartozó rekord nem egyedi.
95560x2554DNS: a név nem felel meg az RFC-specifikációnak.
95570x2555DNS: a név nem teljesen minősített DNS-név.
95580x2556DNS: a név ponttal van elválasztva (többcímkés).
95590x2557DNS: a név egyrészes név.
95600x2558DNS: a név érvénytelen karaktert tartalmaz.
95610x2559DNS: a név teljesen numerikus.
96010x2581DNS: a zóna nem létezik.
96020x2582DNS: a zónainformáció nem érhető el.
96030x2583Érvénytelen DNS-zónaművelet.
96040x2584Érvénytelen DNS-zónakonfiguráció.
96050x2585DNS: a zónában nincs SOA rekord.
96060x2586DNS: a zónában nincs NS rekord.
96070x2587DNS: a zóna zárolva van.
96080x2588DNS: a zónalétrehozás nem sikerült.
96090x2589DNS: a zóna már létezik.
96100x258ADNS: az automatikus zóna már létezik.
96110x258BÉrvénytelen DNS-zónatípus.
96120x258CA másodlagos DNS-zónához tartoznia kell főkiszolgálói IP-címnek.
96130x258DDNS: a zóna nem másodlagos.
96140x258ESzükség van másodlagos IP-címre.
96150x258FA WINS-inicializáció nem sikerült.
96160x2590Szükség van WINS-kiszolgálókra.
96170x2591NBTSTAT-inicializációs hívás nem sikerült.
96180x2592Érvénytelen törlés vagy SOA
96510x25B3Az elsődleges DNS-zónához szükség van adatfájlra.
96520x25B4A DNS-zóna adatfájlneve érvénytelen.
96530x25B5Nem sikerült megnyitni a DNS-zóna adatfájlját.
96540x25B6Nem sikerült írni a DNS-zóna adatfájlját.
96550x25B7Hiba DNS-zóna adatfájljának írásakor.
97010x25E5DNS: a rekord nem létezik.
97020x25E6DNS: rekordformátum-hiba.
97030x25E7Nem sikerült a DNS-csomópont létrehozása.
97040x25E8Ismeretlen DNS-rekordítpus.
97050x25E9DNS: rekordhatáridő-túllépés.
97060x25EAA név nincs a DNS-zónában.
97070x25EBA rendszer CNAME-hurkot érzéklet.
97080x25ECA csomópont CNAME DNS-rekord.
97090x25EDA megadott névhez már létezik CNAME-rekord.
97100x25EEA rekord csak a DNS-zóna gyökerénél van.
97110x25EFA DNS-rekord már létezik.
97120x25F0Adathiba a másodlagos DNS-zónában.
97130x25F1A DNS-gyorsítótár adatai nem hozhatók létre.
97140x25F2DNS: a név nem létezik.
97150x25F3A PTR rekord nem hozható létre.
97160x25F4DNS: a tartomány törlése vissza lett vonva.
97170x25F5A címtárszolgáltatás nem érhető el.
97180x25F6DNS: a zóna már létezik a címtárszolgáltatásban.
97190x25F7DNS: a kiszolgáló nem hozza létre vagy olvassa a DNS-zónával integrált címtárszolgáltatás indítófájlját.
97510x2617A DNS AXFR (zónaletöltés) befejeződött.
97520x2618A DNS-zónaletöltés nem sikerült.
97530x2619Helyi WINS-kiszolgáló hozzáadva.
98010x2649A frissítési kérelem folytatásához biztonságos frissítési hívásra van szükség.
98510x267BNincs telepítve TCP/IP hálózati protokoll.
98520x267CNincs DNS-kiszolgáló konfigurálva a helyi rendszerhez.
1971200x30200A szóban forgó fájl összetett fájlformátummá lett konvertálva.
1971210x30201A tárolási műveletet blokkolni kell, amíg nem áll rendelkezésre több adat.
1971220x30202A tárolási műveletet azonnal meg kell ismételni.
1971230x30203Az értesített eseményfogadónak nem lesz hatása a tárolási műveletre.
1971240x30204A többszörös megnyitás megakadályozta megerősítést (sikeres jóváhagyás).
1971250x30205A tárolófájl megerősítése nem sikerült (sikeres jóváhagyás).
1971260x30206A tárolófájl megerősítése nem megfelelő (sikeres jóváhagyás).
2621440x40000A kért információ biztosításához használja a rendszerleíró adatbázist.
2621450x40001Sikeres, de statikus.
2621460x40002Macintosh vágólap formátum
2624000x40100Sikeres áthúzási művelet.
2624010x40101Az áthúzási művelet megszakítva.
2624020x40102Az alapértelmezett kurzor használata.
2624480x40130Az adatok azonos FORMATETC-vel rendelkeznek.
2624640x40140A nézet már rögzítve van.
2625120x40170FORMATETC nem támogatott.
2625130x40171Azonos gyorsítótár
2625140x40172Néhány gyorsítótár nem lett frissítve.
2625280x40180Érvénytelen ige az OLE objektum számára
2625290x40181Az igeszám érvényes, de az igét nem lehet használni.
2625300x40182A továbbított ablakleíró érvénytelen.
2625600x401A0Az üzenet túl hosszú; csonkítva fog megjelenni.
2625920x401C0Nem lehet OLESTREAM-et IStorage-ra konvertálni.
2626260x401E2A moniker önmagára lett csökkentve.
2626280x401E4A közös előtag ez a moniker.
2626290x401E5A közös előtag a bemeneti moniker.
2626300x401E6A közös előtag mindkét moniker.
2626310x401E7A moniker már regisztrálva van a futó objektumok táblázatában.
5243060x80012A kért illesztők közül nem mindegyik állt rendelkezésre